Program zajęć w ramach szkolnego centrum multimedialnego został przygotowany dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasach IV-VIII i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych. Prowadzenie dodatkowych zajęć ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz zachęcanie uczniów do uczenia się poprzez zastosowanie różnorodnych mediów i aplikacji w celu podnoszenia swoich kompetencji językowych.  Program zakłada realizację 3 godziny tygodniowo.