Szkoła realizuje projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej dolnośląskich uczniów, w tym aktywności podejmowanej w okresie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie i kondycję dzieci. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III ankietę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/ opiekunowie prawni i uczniowie.

Link: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

Badania, które są anonimowe,  prowadzi Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” wraz z Fundacją V4SPORT we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 

Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

 

 

Procedury w czasie pandemii dla rodziców i opiekunów prawnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie, Nauczyciele oraz wszyscy Pracownicy dziękują serdecznie Radzie Rodziców za prezent – niespodziankę, który otrzymaliśmy dzisiaj z rąk kuriera. Dziękujemy za przemiły gest w Dniu Edukacji Narodowej.

 

Prezentacja-powrot-uczniow-do-szkoly