Szkoła realizuje projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do dziennika elektronicznego:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx

Propozycje zdjęć, które będą wykonywane w naszej szkole 14.01.2020r.