Szkoła realizuje projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedury w czasie pandemii dla rodziców i opiekunów prawnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie, Nauczyciele oraz wszyscy Pracownicy dziękują serdecznie Radzie Rodziców za prezent – niespodziankę, który otrzymaliśmy dzisiaj z rąk kuriera. Dziękujemy za przemiły gest w Dniu Edukacji Narodowej.

 

Prezentacja-powrot-uczniow-do-szkoly