Jesteśmy aktywni – grupa 2 i 3 aktywnie rozwija sprawność ruchową podczas zestawu ćwiczeń
gimnastycznych, podnosząc sprawność motoryczną, zwinność i wytrzymałość fizyczną.

Krasnoludki z grupy 2 aktywnie realizują projekt ” Żyj zdrowo na sportowo – od malucha do starszaka”
rozwijając sprawność fizyczną w zabawach z piłką na świeżym powietrzu.

 

W ramach projektu odbyło się spotkanie z medalistką Igrzysk Paraolimpijskich Panią Lucyną
Kornobys. Podczas spotkania nasz gość opowiedział nam o swojej drodze życiowej i sportowej.
Ukazując nam, że każdy człowiek może zrealizować swoje marzenia w dążeniu do celu. A w sporcie
dla osób niepełnosprawnych nie ma barier, liczy się duch walki, bo każdy może być zwycięzcą.
Obejrzeliśmy również film, ukazujący wypowiedź i piękną piosenkę niewidomego pływaka.
Wykonaliśmy kilka ćwiczeń gimnastycznych pod kierunkiem Pani Lucynki. A na koniec mieliśmy
okazję podziwiać i potrzymać olimpijski medal i inne trofea naszej medalistki. Pani Lucynko
dziękujemy za piękną lekcję, gratulujemy i życzymy Złota :).

Grupa 2

Grupa 3 i 4

Grupa 5 i 6

Ćwiczenia gimnastyczne w grupie 5 i 6.

Zawody sportowe w grupie 6:
– skok w dal
– bieg na czas
– rzut do celu.

 

Motylki z grupy 1 aktywnie włączają się w projekt sportowy – od malucha do starszaka… . W swoich pierwszych aktywnościach ruchowych na świeżym powietrzu. BRAWO dla naszych najmłodszych dzielnych przedszkolaków.

Witamy Nowy Rok szkolny 2019/2020 – o zdrowie dbamy i do aktywności ruchowej wszystkich
zachęcamy.

Dzień sportu – Jesteśmy aktywni !!!
Obchodząc dzień sportu w oddziałach przedszkolnych zachęcaliśmy wszystkich do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, a także do integracji grup przedszkolnych. Dziękujemy P. Wojtkowi , P. Kubie oraz uczniom ze szkoły za pomoc, wsparcie i wielkie jak zawsze zaangażowanie w realizacji Dnia Sportu. To był bardzo aktywny dzień…

Aktywne przedszkolaki zdobywają sportowe odznaki. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019
w ramach projektu „Żyj zdrowo na sportowo od malucha do starszaka ” w naszych oddziałach
przedszkolnych odbyła się olimpiada sportowa. Wszyscy aktywnie rozwijaliśmy sprawność ruchową,
kształtując postawę prozdrowotną, integrując się między oddziałami i wdrażając do bezpiecznego
wykonywania zaplanowanych zadań sportowych. Dziękujemy wszystkim za aktywność,
zaangażowanie i pomoc w przebiegu olimpiady a w szczególności Panu Wojtkowi i uczniom ze szkoły.
Dziękujemy wszystkim za sportową zabawę, bo jak wszyscy wkoło wiedzą sport to podstawa i dobra
zabawa.

W ramach programu „Żyj zdrowo na sportowo” od malucha do starszaka w oddziałach przedszkolnych przy współpracy z Panem Wojtkiem i uczniami klas starszych, odbyły się biegi przełajowe podczas których dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych rozwijały swoją sprawność fizyczną. Dziękujemy wszystkim za aktywność, zaangażowanie i dobrą zabawę.

W ramach programu ,, Żyj zdrowo na sportowo” – od malucha do starszaka, w oddziałach przedszkolnych odbyło się spotkanie z dyplomowaną pielęgniarką szkolną Panią Anną Kamecką. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci oraz dbanie o właściwą postawę ciała . Serdecznie dziękujemy za spotkanie i przekazanie niezbędnych wiadomości.

Pokaz „Zumby”
31.05.19r. nasze przedszkole odwiedziła Pani Sandra Baranowska instruktorka „Zumby”. Pani Sandra opowiedziała nam jak aktywnie możemy spędzić czas, bawiąc się przy tym doskonale. Później wspólnie wszystkie grupy zatańczyły z Panią Sandrą układy „Zumby”. Dzieci bawiły się doskonale.

 

 

Ćwiczenia fizyczne w grupie IV
Dzieci z grupy IV uwielbiają aktywność sportową. W każdym tygodniu ćwiczymy motorykę dużą, poprawiamy aktywność fizyczną i wzmacniamy duże partie mięśni. Jesteśmy coraz sprawniejsi i bardzo nam się to podoba.

 

W ramach projektu ” Żyj zdrowo na sportowo – od malucha do starszaka” dzieci ze starszych grup (III, IV, V) wzięły udział w spotkaniu z Panem Robertem Radziewicz – instruktorem tańca oraz trenerem piłki nożnej. Podczas spotkania rozmawiały jak żyć zdrowo i na sportowo. Pan Robert przedstawił prezentację multimedialną podkreślając, że każdy człowiek i ten mały i ten duży stworzony jest do aktywności fizycznej i zużywania energi . Na koniec wszyscy wspólnie aktywnie uczestniczyli w zajęciach gimnastycznych oraz tanecznych pamiętając o właściwej postawie ciała oraz czerpaniu radości z każdej aktywności ruchowej. Zdrowie to styl życia – żyjmy zdrowo. Dziękujemy za spotkanie.

W ramach projektu ” Żyj zdrowo na sportowo – od malucha do starszaka” dzieci z młodszych grup (gr. I, II, VI) spotkały się z Panem Robertem Radziewicz – instruktorem tańca oraz trenerem piłki nożnej. Celem spotkania było ukazanie najmłodszemu pokoleniu, jak ważny jest sport dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Podczas spotkania Pan Robert przeprowadził pogadankę oraz przedstawił prezentację multimedialną. A na koniec wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach taneczno-gimnastycznych. Dziękujemy za spotkanie.

Ćwiczenia gimnastyczne w grupie V

Zabawy i ćwiczenia wzmacniające dużą motorykę i odporność fizyczną dzieci.

Krasnoludki z gr. I i VI aktywnie wspomagają i realizują program „Żyj zdrowo ….”, budując od malucha do starszaka zdrowe nawyki aktywnego życia. Przy pomocy  pana Wojtka – nauczyciela w-f, dzieci nie tylko rozwijały sprawność fizyczną, ale również rozwijały odwagę, dokładność i odpowiedzialność podczas wykonywania przedstawionych im zadań i ćwiczeń gimnastycznych, mając przy tym aktywną sportową zabawę.

Krasnoludki z grupy VI aktywnie biorą udział w realizacji programu „Żyj zdrowo na sportowo ” – od malucha do starszaka. Pod okiem P. Wojtka G. nauczyciela W-F, dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w szkolnej sali gimnastycznej, dzięki czemu rozwijały swoją sprawność fizyczną i czerpały radość z pokonywania zadań postawionych podczas ćwiczeń.

 

Starszaki z grupy III aktywnie biorą udział w realizacji programu „ Żyj zdrowo na sportowo”. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach sportowych. Na zdjęciach poniżej – dbamy o prawidłową postawę i proste plecy.

Każdy przedszkolak powie, że ruch równa się zdrowie!!!

Od 1 marca do 31 maja 2019 r. nasze przedszkole bierze udział w projekcie programu rozwoju aktywności fizycznej : „Żyj zdrowo na sportowo”  – Od malucha do starszaka.

Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, poznawczego, motorycznego i społecznego.

Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej  wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu.

Jak wiemy rozwój fizyczny jest pierwszym obszarem  z czterech  obszarów rozwojowych dziecka w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci już od najmłodszych lat przejawiają nie tylko chęć, ale również potrzebę ruchu oraz aktywności fizycznej. Jest to uwarunkowane koniecznością zapewnienia sobie czynnika, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju ich organizmu. Ten naturalny „głód ruchu” powoduje często, iż maluch sam poszukuje sobie zajęcia, które pozwoliłoby mu odpowiednio spożytkować energię, jaka się w nim gromadzi.

Aktywność fizyczną u przedszkolaka powinno się więc WSPIERAĆ, nie hamować, ani ograniczać.

Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu zarówno w budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu.

 

Celem  głównym naszego programu jest uświadamianie dzieciom,  jak przyjemna jest aktywność fizyczna, budując w ten sposób  u najmłodszych zdrowe nawyki aktywnego życia. Traktujemy ją jako lepszą, zdrowszą                        i ciekawszą alternatywę formy spędzania czasu niż formę biernego spędzania czasu wolnego.

 

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
 • Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych.
 • Nabywanie ogólnej sprawności, zwinności i wytrzymałości dziecka.
 • Wpajanie zasady „fair- play”  zarówno w życiu jak i podczas rywalizacji sportowej.
 • Włączenie rodziców w aktywne spędzanie czasu na świeżym

 

Korzyści płynące z Programu i  z systematycznej aktywności fizycznej dzieci :

 • zapobieganie powstawaniu wad postawy;
 • poprawa cech motorycznych: siły, wytrzymałości, zwinności, szybkości;
 • wzmocnienie odporności;
 • zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego;
 • harmonijny rozwój układu mięśniowego i kostnego;
 • zmniejszenie ryzyka otyłości.

 

Zamierzone osiągnięcia dziecka  po zakończeniu  programu:

Po realizacji programu dziecko:

 • czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych na miarę swoich możliwości,
 • identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu, potrafi działać w zespole,
 • stosuje zasady fair- play w czasie gier i zabaw,,
 • zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach oraz sposobach spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku zarówno w przedszkolu jak i w domu,
 • wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.
 • czerpie radość i przyjemność z aktywności fizycznej.

 

Program z zakresu wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała adresowany jest  do całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci i rodziców.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa i życzymy miłej zabawy w realizacji Programu.