Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor-1024x142.jpg
Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Liczymy i mierzymy

Tworzymy prace – Układ Słoneczny

Czas trwania: IX-XII 2020

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy trzeciej – to cykl zajęć ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zdobycie
umiejętności i wiedzy wykorzystywanej na co dzień i potrzebnej do dalszej edukacji. Uczniowie pracując w małych grupach uczą się rozwiązywania problemów, współpracy, radzenia sobie ze stresem, szukania sposobów pokonywania trudności. To okazja do integracji, a jednocześnie szansa
na podnoszenie poziomu umiejętności każdego dziecka.


Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.