Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Program zajęć  został przygotowany dla uczniów  rozpoczynających przygodę w środowisku  matematyczno-przyrodniczym. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zdobycie umiejętności  i wiedzy wykorzystywanej na co dzień i potrzebnej do dalszej edukacji.

Uczniowie pracując w małych grupach uczą się  rozwiązywania problemów, współpracy,  radzenia  sobie ze stresem, szukania sposobów pokonywania trudności. To okazja do integracji, a jednocześnie szansa na podnoszenie poziomu  umiejętności każdego dziecka.

 

  • Lubimy grać
  • Układamy konstrukcje z klocków KUGELI
  • Przyroda wokół nas
  • Praktyczne ćwiczenia z zegarem
  • Liczymy
  •  odmierzamy płyny

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego