Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Ruch na scenie to jeden z ważnych elementów przedstawień teatralnych,  dlatego podczas kreatywnych zabaw przedstawialiśmy ruchem strach, radość, ucieczkę…. Pomagała nam w tym odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy również robić pacynkę z podkolanówki. Mamy już gotową fryzurę.. A dlaczego jesteśmy ubrani na czarno? Czarna koszulka jest bazą na której buduje się kostiumy, a rekwizyty są lepiej na niej widoczne.

Zajęcia teatralne
Uczniowie poznali pojęcia związane z teatrem, muzyką, plastyką. Każde spotkanie z „aktorami” to
propozycje ciekawych zabaw, form pracy: bawili się w teatr cieni, teatr dłoni, animowali pacynki,
wykonali rekwizyty do inscenizacji ekologicznej. Dominowały ćwiczenia improwizacyjne,
pantomimiczne.

Zajęcia teatralne

 I grupa obejrzała prezentację „Narodziny teatru”. Dowiedzieliśmy się , że  maska była podstawowym elementem stroju starożytnego greckiego aktora.  Zrobiliśmy  takie maski z papieru i próbowaliśmy  odgrywać scenki  jak starożytni aktorzy.

II grupa rozwijała zdolności animacyjne – „ożywiła” lalki.

Zajęcia teatralne w roku szkolnym 2019/2020

 

Zabawy teatralne są dynamiczne, energetyczne, pełne radości! Uczymy się  swobodnego bycia na scenie- braku lęku, zaufania, pewności siebie. Kształcimy umiejętność gry zespołowej. Potrafimy wyrażać emocje za pomocą mimiki, gestów, ciała

A to efekty naszych pierwszych spotkań – uczucia w teatrze – pantomima, rzeźba zbiorowa i stop-klatka przedstawiające relacje międzyludzkie.

nauczyciel prowadzący: Alicja Trojanowska

Zabawy w teatr to jedna z form pracy, która wspomaga wszechstronną aktywność twórczą dziecka. Wpływa na wzrost poczucia własnej wartości, pozwala poznać otaczający świat, rozbudza chęć działania. Dzięki zajęciom teatralnym dziecko zdobywa umiejętność analizowania treści utworu, rozwija pamięć logiczną i wyobraźnię twórczą, wzbogaca czynny słownik poprzez powtarzanie słów i zwrotów, kształci wyrazistą mowę i rozwija prawidłowy sposób wysławiania się. Nabywa umiejętność naśladowania stanów uczuciowych: radości, smutku, strachu, wyrażania własnych emocji. Uczestnicząc czynnie w zajęciach uczy się współdziałania społecznego, odpowiedzialności. Dokonując oceny postaw odgrywanych bohaterów potrafi zrozumieć pojęcie dobra i zła.

W sposób nieszkodliwy może oczyścić organizm uzewnętrzniając swoje negatywne emocje. Ukierunkowanie przez nauczyciela pobudza fantazję, rozwija pozytywne emocje, zaspokaja potrzebę tworzenia, bliskości, uznania, działania i poczucia wspólnoty. Poprzez identyfikację z odgrywanymi postaciami „aktor” może odczuć to, że sam może rozwiązać swoje problemy i osiągnąć sukces naśladując bohatera. Mając na uwadze wszystkie przedstawione przesłanki stworzyłam plan, który pozwoli zastosować formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dziecka we wszystkich obszarach. Chcę, aby podczas zajęć teatralnych uczniowie rozwijali swoją wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne. Chcę wyposażyć ich w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego