Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Ruch na scenie to jeden z ważnych elementów przedstawień teatralnych, dlatego podczas kreatywnych zabaw przedstawialiśmy ruchem strach, radość, ucieczkę…. Pomagała nam w tym odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy również robić pacynkę z podkolanówki. Mamy już gotową fryzurę..

A dlaczego jesteśmy ubrani na czarno? Czarna koszulka jest bazą na której buduje się kostiumy, a rekwizyty są lepiej na niej widoczne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego