Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor-1024x142.jpg
Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia zostały zorganizowane z myślą o uczniach klasy III wykazujących chęć dalszego pogłębiania znajomości języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone dla uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej oraz kulturoznawczej. Ponieważ zajęcia będą oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby wczesne zetknięcie dzieci
z językiem było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki.
CELE ZAJĘĆ:
 Umiejętność pracy w zespole.
 Kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka angielskiego
(umiejętności komunikacyjne).
 Kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka.
 Popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki.
 Wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych.
 Wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa.
 Ugruntowanie i poszerzenie zagadnień gramatycznych.
 Efektywne spędzenie wolnego czasu.


Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego