Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania prowadzone są w różnych grupach wiekowych.

Z jednej strony są one efektem wyjścia naprzeciw potrzebom uczniów, którzy chcą rozwijać swoje talenty. Z drugiej zaś strony wynikają ze społecznej konieczności dbania o rozwój potencjału intelektualnego uczniów uzdolnionych .  Program zakłada na ogół nietypowe dla zajęć lekcyjnych sposoby działania i zdobywania wiedzy. Na zajęciach realizowana jest nauka gry w warcaby oraz szachy.Uczniowie rozwiązują również łamigłówki  logiczne, budują  figury płaskie  i przestrzenne.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego