Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Warsztaty muzyczne.
Zajęcia muzyczne to wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów. W czasie prowadzonych zajęć dzieci
przede wszystkim uczą się gry na gitarze, poznają nowe piosenki. Celem warsztatów jest rozbudzenie
wrażliwości na muzykę oraz indywidualnych zdolności muzycznych dzieci. Uczniowie biorący udział
w zajęciach odkrywają talenty, rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, wierzą we własne
możliwości i umiejętności, pokonują stres i tremę. Miła atmosfera towarzysząca w czasie zajęć
pozytywnie wpływa na integrację grupy.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego