W zajęciach edukacyjnych udział wzięli uczniowie klas IV-VI . Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu statystyki (co rozumiemy pod pojęciem statystyki jako nauki, w jakim celu pozyskuje się dane
i gdzie można je znaleźć) oraz zasobami publikacyjnymi Urzędu Statycznego w Jeleniej Górze.