Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Edukacyjne gry
Podczas zajęć wyrównawczych doskonalimy swoją spostrzegawczość wzrokową,
rozwiązujemy zagadki i łamigłówki. Dzięki temu coraz lepiej czytamy, piszemy i liczymy.
Korzystamy z książeczek, gier i puzzli, ale także pomagają nam edukacyjne gry on-line.
Można się uczyć poprzez dobrą zabawę. Nauka nie musi być nudna!

Zabawy matematyczne i młotek? To możliwe! Na zajęciach wyrównawczych rozpoznawaliśmy figury
geometryczne i konstruowaliśmy rozmaite mozaiki według wzoru i według własnych pomysłów.

Nauka czytania może być przyjemna i wesoła! Poznajemy litery, układamy wyrazy i zdania z
wykorzystaniem różnych gier. Remik, domino sylabowe i koraliki literowe to jest to!

Na zajęciach badaliśmy co pływa, a co tonie. Odkryliśmy, że kulka z plasteliny opada na dno. Ale kiedy ten sam kawałek plasteliny odpowiednio ukształtujemy – zaczyna unosić się na powierzchni wody. A to ciekawe!

Matematyka nie musi być nudna! Liczymy, dodajemy, porządkujemy elementy i doskonale się przy tym bawimy!

Podczas zajęć wyrównawczych obserwowaliśmy przyrodniczy mikroświat za pomocą lupy. Owady i rośliny powiększone kilkukrotnie wyglądały fascynująco. Zebraliśmy także preparaty do badań pod mikroskopem. Poznaliśmy budowę i działanie mikroskopu. To była ciekawa lekcja przyrody!

 

Adresatem zajęć wyrównawczych są uczniowie klas I wymagający wzmocnienia kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazanie uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. Realizowany program ma pobudzać uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematyczno-przyrodniczej. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

———————————————————————————————————————————-

Zwykłe kostki do gry dają świetną możliwość doskonalenia umiejętności matematycznych. Element rywalizacji i zdobywanie punktów pozwalają pobudzić emocje i dają mnóstwo zabawy.

 

 

Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie klas pierwszych konstruowali grę planszową. Uczyli się planowania i współdziałania oraz doskonalili umiejętność liczenia i dodawania.