„Tydzień wiadomości dla naszej świadomości”

W dniach 17-21 maja w naszej szkole odbyły się prelekcje w ramach akcji informacyjnej pod hasłem „Tydzień wiadomości dla naszej świadomości”. Tym samym uczniowie naszej szkoły mogli włączyć się w obchody „Światowego Dnia Zespołu Downa” (21.03.2021) oraz „Światowego Dnia Autyzmu” (02.04.2021).
„Dzień Zespołu Downa” to święto obchodzone corocznie 21 marca ustanowione w 2005 roku. Od 2012 roku odbywa się pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią, w 21 parze chromosomów. Osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za główny cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem oraz sytuacji ich rodzin. Osoby ze spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci i dorosłych w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata oraz rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.  Pedagog Paulina Okoń wraz z nauczycielami przeprowadziła prelekcje oraz pokazy multimedialne, których celem było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej osób z Zespołem Downa, osób z autyzmem, jak również propagowanie ich praw w społeczeństwie. Nasze zajęcia miały także na celu zwrócenie uwagi na prawa dzieci niepełnosprawnych oraz zmianę ich postrzegania przez społeczeństwo. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem w dyskusje dotyczącą autyzmu i Zespołu Downa. Razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmienności innych. Wspólnie tworzymy przyjazne otoczenie i pamiętając również o tym, jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej.

Kiermasz Jesienny

12-13 października odbył się w szkole kiermasz jesienny. Można było zakupić wspaniałe jesienne dekoracje, które wykonali uczniowie klas I-III. Dziękujemy rodzicom za współpracę przy organizacji kiermaszu. Udało nam się zebrać kwotę 1744,41 złotych, a środki te przeznaczone zostaną na organizację wiosennych wycieczek dla dzieci.

„Nie zmarnuj swojego talentu” – udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznym

W dniu 13 października bieżącego roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Fundacji „Nie Zmarnuj Swojego Życia” – panią Mirellę Bęś oraz panią Justynę Muchladę. Obie panie poprowadziły warsztaty z uczniami w ramach realizacji program profilaktycznego „Nie zmarnuj
swojego telentu”. Celem programu jest przeciwdziałanie e-uzależnieniom oraz walka z lenistwem i pomoc w odkrywaniu talentów. W spotkaniu uczestniczyła również maskotka o nazwie Lazy Monster, która została wymyślona przez założycieli fundacji w celu pokazania potwora lenistwa, z którym walczy każde dziecko. Człowiek w stroju Lazy Monstera bawił uczniów podczas warsztatów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego bardzo dziękujemy za przyjazd do naszej
szkoły.

10 października – Dzień zdrowia Psychicznego
W dniach 12 – 16.10.2020 r. w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego. Inspiracją dla tej imprezy był dla nas obchodzony w dniu 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zadbania o swoje samopoczucie psychiczne.
Drzwi do sal lekcyjnych oraz terapeutycznych zostały udekorowane wspaniałymi plakatami, stworzonymi przez naszych uczniów. Przedstawiały one skojarzenia dotyczące zagadnienia zdrowia psychicznego , czyli emocji i postaw tak ważnych dla naszego prawidłowego funkcjonowania na co dzień. Plakaty zaskakiwały różnorodnością zarówno wykonania, jak i treści. Wychowawcy w minionym tygodniu rozmawiali o problemach, które mogą pojawić się właściwie w każdej klasie i dotknąć każdego ucznia, ponadto uczniowie zostali zapoznani ze sposobami dbania o zdrowie psychiczne. Człowiek zdrowy psychicznie jest świadomy – wie, co dzieje się w jego wnętrzu, zdaje sobie sprawę z tego, co przeżywa, często też od razu wie, co wywołuje jego emocje. Zdrowie psychiczne to nie jest coś stałego w życiu – trzeba je pielęgnować jak każdą inną ważną część siebie.

111