W czwartek, 18 października  klasy Va i Vb, korzystając z ostatnich dni pięknej jesiennej pogody, wzięli udział w wycieczce w Góry Izerskie.  Poznaliśmy środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu, zasady kulturalnego zachowania na szlaku oraz zasady bezpieczeństwa podczas wędrówki w góry, pracowaliśmy z mapą i kompasem. W przepięknej aurze przewędrowaliśmy 13 kilometrów dla dobra ciała i umysłu …