26 lutego uczniowie klasy Va i Vb uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Wrocławia. Odwiedzili Hydropolis, gdzie zdobywali wiedzę na temat zasobów wodnych Ziemi- mórz i oceanów, funkcji wody w organizmie, obiegu wody w przyrodzie, historii inżynierii wodnej, życia organizmów w oceanach. Wzięli także udział w lekcji muzealnej w Panoramie Racławickiej, gdzie poznali przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego oraz mogli zobaczyć cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.