„Zakończenie projektu”
19 maja zakończyliśmy całoroczny projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W działaniach projektowych udział brali wszyscy uczniowie szkoły. Od września aż do maja prowadzone były działania rozwijające w uczniach świadomość potrzeby ochrony własnego zdrowia. Podczas wielu zajęć projektowych w ciągu roku organizowano działania służące rozwijaniu wiedzy nt. sposobów ochrony zdrowia i wpływu negatywnych czynników na nasz organizm. Podczas zakończenia projektu podsumowano wszelkie działania całego roku. Klasa piąta zaprezentowała wiersze o tematyce zdrowotnej. Uczennice Matra Gurlaga i Kornelia Filuś dokonały autorskich prezentacji nt. „Co robię dla swojego zdrowia”. Na koniec rozstrzygnięty został konkurs nt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Całą uroczystość ubogacił śpiew piosenek nt. zdrowia przy niezastąpionym akompaniamencie p. Joli Popielarz. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!
Renata Korga

W ramach projektu ” W zdrowym ciele zdrowy duch ” przygotowaliśmy samodzielnie zdrowe kanapki.

02.02. 2017r w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, odbyło się następne spotkanie z pielęgniarką panią Anną Kamecką, którego celem było uświadomienie dzieciom zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia, oraz zachęcanie uczniów do podjęcia decyzji o zmianie nawyków żywieniowych oraz do troszczenia się o własne zdrowie. Pogadankę poprzedziła przygotowana przez p. Joannę Plis i p. Alicję Trojanowską inscenizacja wiersza „Chory kotek”, w której wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego.

„Zdrowych Świąt!”

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy I w artystyczny sposób składają wszystkim wymowne życzenia „Zdrowych Świąt!” Ubrana w zdrowe produkty żywnościowe choinka zawisła na szkolnym korytarzu. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko szczerym sercem, w poczuciu odpowiedzialności za nasze zdrowie – dołączyć się do tych życzeń!

nauczyciele 

„Klasa I promuje zdrowe odżywianie się”

Uczniowie klasy I stworzyli bardzo atrakcyjne ulotki informujące o zdrowym sposobie odżywiania się.

 „Witaminy dla księżniczki Marceliny”

Dnia 27 października 2016 w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” odbyło się piękne przedstawienie pt. „Witaminy księżniczki Marceliny”. Scenka została przygotowana przez p. Katarzynę Zyzek i p. Alicję Trojanowską, a wystąpili uczniowie z klasy III a i oddziału przedszkolnego. Miała ona na celu pokazanie dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie. Po przedstawieniu pani pielęgniarka Anna Kamecka pokazała wszystkim uczniom symbole, które znajdują się na etykietach żywności, oznaczające polepszacze, spulchniacze i konserwanty. Zwróciła także uwagę, aby rodzice czytali, jaki jest skład wyprodukowanego jedzenia, aby nie spożywać nadmiernej ilości konserwantów i cukru, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

Dekorację – plakaty o zdrowej żywności wykonała Zosia Zalesska z oddziału przedszkolnego razem z mamą.

Wszystkim uczniom spotkanie teatralne bardzo się podobało i z pewnością przyniesie pozytywne efekty w postaci prozdrowotnych postaw żywieniowych dzieci.

W ramach działań projektowych „W zdrowym ciele zdrowy duch” szkolna pielęgniarka przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy IIb nt. zdrowego odżywiania się. Dzieci miały okazję posłuchać nt. wszelkich błędów żywieniowych oraz nt. barwników, polepszaczy i konserwantów ukrytych w wielu produktach żywnościowych.

wych. Renata Korga

Radość, Ruch, Racjonalne odżywianie.

  1. Cele projektu:

1.      Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się:

  • Poznanie tradycyjnego menu w poszczególnych krajach
  • Opracowanie przepisów z produktów zdrowej żywności
  • Zorganizowanie tygodnia surówkowego (kanapkowego) w klasach
  • Wykorzystanie nowoczesnych technik –nagranie typu: szef kuchni gotuje- konkurs
  • Wykonanie pracy plastycznej (praca indywidualna, plakat)– udział w konkursie

więcej o projekcie….