W dniu 11 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie edukacyjno – profilaktyczne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie dla uczniów klas V- VIII ,prowadzone przez panią st.asp. Beatą Sosulską – Baran z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Spotkanie zostało podzielone na dwie części, w pierwszej uczestniczyli uczniowie klas V-VI, zaś w drugiej uczniowie klas VII-VIII. Akcja edukacyjna miała na celu podniesienie świadomości na temat przemocy rówieśniczej oraz dostarczenie informacji na temat możliwych metod radzenia sobie z przemocą. Istotnym aspektem spotkania było również omówienie zachowań asertywnych, które odgrywają ważną rolę w obronie własnych praw w sytuacjach społecznych.