Zbliża się czas ferii zimowych.
25 stycznia dzieci uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, który rozmawiał z dziećmi nt. niebezpieczeństw wraz z ich następstwami, mogących spotkać dzieci w czasie zimowych zabaw. Świadomość, gdzie wolno bezpiecznie organizować zabawy jest podstawą, mogącą uchronić dzieci przed niebezpieczeństwami i nieszczęśliwymi wypadkami.