W dniu 9 maja bieżącego roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Renatę Bech z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze. Uczniowie podczas spotkania   rozmawiali  nt. determinantów wyboru zawodu oraz nowych zawodów na rynku pracy. Poruszono również kwestię predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Druga część spotkania została poświęcona na wyszukiwanie i analizowanie informacji na temat zawodów oraz  ich charakteryzowanie , uwzględniając wszystkie istotne informacje dotyczące kariery zawodowej.