W dniu  5 kwietnia bieżącego roku ,w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie pani  st. asp. Beata Sosulska – Baran Z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeprowadziła spotkanie w  ramach programu przeciwdziałania narkomanii DRUG STOP dla klasy VII i VIII. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej i przekazanie rzetelnej  informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. Podczas spotkania omówiono aspekt  odpowiedzialności karnej za posiadanie środków odurzających i dopalaczy oraz wyświetlono uczniom prezentację  o rodzajach i  szkodliwości dopalaczy.