W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego „SKS” odbywać się będą w następującym porządku:
Grupa A chłopcy z klas I-III wtorek godzina 12:30-13:30
Grupa B dziewczęta z klas I-III środa godzina 12:30-13:30
Grupa C dziewczęta z klasy IVa, IVb i V środa godzina 14:30-15:30
Grupa D chłopcy z klas IVa, IVb i V piątek godzina 14:30-15:30
Grupa E dziewczęta z klas VI i VII poniedziałek godzina 15:30-16:30
Grupa F chłopcy z klas VI i VII piątek godzina 15:30-16:30
Sportami wiodącymi na zajęciach będą:
Lekkoatletyka i piłka nożna dla wszystkich grup wiekowych,
oraz dodatkowe:
gry i zabawy sportowe dla klas I-III
piłka siatkowa i unihokej dla klas IV – VII

 

 

Zajęcia z projektu Szkolny Klub Sportowy odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy ćwiczebnej. Grupy utworzone były dla młodszych uczniów z klas I-III oraz starszych uczniów z klas IV-VII.

Zajęcia odbywały się głównie na boisku gminnym i na sali gimnastycznej w szkole. Przeprowadziliśmy testy sprawności fizycznej:

-zwis na drążku

– rzut piłką lekarską

– skok w dal z miejsca

– bieg sprinterski

– bieg długi

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy turniej koszykówki, konkursy rzutów do kosza oraz tor przeszkód z elementami piłki koszykowej.

Wszyscy byli zaangażowani w czasie wykonywania powierzonych im zadań i zadowoleni kończyliśmy każde zajęcia.

Graliśmy w unihoka, piłkę ręczną oraz nożną na zasadach szkolnych.

Na zajęciach wzmacnialiśmy i rozciągaliśmy mięśnie kończyn i brzucha.

Wykonywaliśmy ćwiczenia przeciwdziałające pogłębianiu wad postawy.

Przeprowadziliśmy pogadanki o bezpieczeństwie na drodze i w czasie zabaw na śniegu, odpowiedniego ubioru i zdrowego odżywiania.

Frekwencja na zajęciach wyniosła 95%.

W drugim semestrze projekt będzie kontynuowany a grupy zostaną ponownie utworzone  z podziałem na chłopców i dziewczynki.

 

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

Jedna grupa ćwiczebna składa się wyłącznie z uczniów jednej szkoły a zajęcia realizowane są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Każda grupa ćwiczebna określa charakterystykę wiekową uczestników:

grupa A:  uczniowie z klas I-III, lekkoatletyka oraz zajęcia z gier zespołowych.

grupa B:  uczniowie z  klas V – VII, lekkoatletyka oraz zajęcia z gier zespołowych.