Unihokej

Cele SKS w roku szkolnym 2019/2020
Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas szkoły podstawowej.
Przygotowanie do zawodów szkolnych oraz międzyszkolnych. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas szkół podstawowych. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
Zachęcenie oraz mobilizowanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program „SKS” skierowany jest do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia mają na celu umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.

Zajęcia odbywają się w:

 

Poniedziałek od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Wtorek od 14:30 do 16:30 klasa VI

Środa od 13:30 do 15:30 klasa Va-Vb

Czwartek od 12:30 do 14:30 klasa IVa- IVb, od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Piątek od 11:45 do 13:30 klasa II od 14:30 do 16:30 klasa VII-VIII

Cele programu:

1) kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) podejmowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury pozaszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego „SKS” odbywać się będą w następującym porządku:
Grupa A chłopcy z klas I-III wtorek godzina 12:30-13:30
Grupa B dziewczęta z klas I-III środa godzina 12:30-13:30
Grupa C dziewczęta z klasy IVa, IVb i V środa godzina 14:30-15:30
Grupa D chłopcy z klas IVa, IVb i V piątek godzina 14:30-15:30
Grupa E dziewczęta z klas VI i VII poniedziałek godzina 15:30-16:30
Grupa F chłopcy z klas VI i VII piątek godzina 15:30-16:30
Sportami wiodącymi na zajęciach będą:
Lekkoatletyka i piłka nożna dla wszystkich grup wiekowych,
oraz dodatkowe:
gry i zabawy sportowe dla klas I-III
piłka siatkowa i unihokej dla klas IV – VII

 

 

Zajęcia z projektu Szkolny Klub Sportowy odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy ćwiczebnej. Grupy utworzone były dla młodszych uczniów z klas I-III oraz starszych uczniów z klas IV-VII.

Zajęcia odbywały się głównie na boisku gminnym i na sali gimnastycznej w szkole. Przeprowadziliśmy testy sprawności fizycznej:

-zwis na drążku

– rzut piłką lekarską

– skok w dal z miejsca

– bieg sprinterski

– bieg długi

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy turniej koszykówki, konkursy rzutów do kosza oraz tor przeszkód z elementami piłki koszykowej.

Wszyscy byli zaangażowani w czasie wykonywania powierzonych im zadań i zadowoleni kończyliśmy każde zajęcia.

Graliśmy w unihoka, piłkę ręczną oraz nożną na zasadach szkolnych.

Na zajęciach wzmacnialiśmy i rozciągaliśmy mięśnie kończyn i brzucha.

Wykonywaliśmy ćwiczenia przeciwdziałające pogłębianiu wad postawy.

Przeprowadziliśmy pogadanki o bezpieczeństwie na drodze i w czasie zabaw na śniegu, odpowiedniego ubioru i zdrowego odżywiania.

Frekwencja na zajęciach wyniosła 95%.

W drugim semestrze projekt będzie kontynuowany a grupy zostaną ponownie utworzone  z podziałem na chłopców i dziewczynki.

 

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

Jedna grupa ćwiczebna składa się wyłącznie z uczniów jednej szkoły a zajęcia realizowane są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Każda grupa ćwiczebna określa charakterystykę wiekową uczestników:

grupa A:  uczniowie z klas I-III, lekkoatletyka oraz zajęcia z gier zespołowych.

grupa B:  uczniowie z  klas V – VII, lekkoatletyka oraz zajęcia z gier zespołowych.