Unihokej

Cele SKS w roku szkolnym 2019/2020
Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas szkoły podstawowej.
Przygotowanie do zawodów szkolnych oraz międzyszkolnych. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas szkół podstawowych. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
Zachęcenie oraz mobilizowanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program „SKS” skierowany jest do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia mają na celu umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.

Zajęcia odbywają się w:

 

Poniedziałek od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Wtorek od 14:30 do 16:30 klasa VI

Środa od 13:30 do 15:30 klasa Va-Vb

Czwartek od 12:30 do 14:30 klasa IVa- IVb, od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Piątek od 11:45 do 13:30 klasa II od 14:30 do 16:30 klasa VII-VIII

Cele programu:

1) kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) podejmowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury pozaszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.