W dniu 30.09.2015 w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. W bibliotece zebrali się przedstawiciele samorządów kasowych klas IV-VI. Zebrani uczniowie przeprowadzili tajne głosowanie, wybierając z pośród siebie przewodniczącego oraz zastępcę. Każdy uczeń na kartce napisał imię kandydata, którego widziałby na przewodniczącego. Po przeliczeniu głosów okazało się, że, potrzebna jest dogrywka ze względu na jednakową ilość głosów. W dodatkowej turze głosowano na dwóch kandydatów. Końcowe wyniki głosowania wyłoniły przewodniczącego , została nią Tosia Szewczyk, a jej zastępcą jest Hanna Szewczyk.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego