Zakończenie projektu „Razem w pełni sprawni”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzynie brali udział w 7 edycji projektu „Razem w Pełni sprawni 2018”. Projekt został zrealizowany dzięki Fundacji Promyk Słońca przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w cyklu szkoleń i warsztatów dotyczących przełamywania schematów oraz barier związanych z niepełnosprawnością.

Efektem finalnym projektu było przygotowanie krótkometrażowego filmu poruszającego problem niepełnosprawności, który został zaprezentowany podczas uroczystej gali.

Delegatura uczennic z naszej szkoły uczestniczyła w gali podsumowującej projekt w Centrum Filmowym we Wrocławiu dnia 17 grudnia 2018 roku

Uczennice wróciły z dyplomami i uśmiechami na twarzy bogatsze o wiele doświadczeń związanych z warsztatami filmowymi, w których prężnie uczestniczyły i finalnie nagrały film pt. ,,Równość”. Mamy nadzieję, że nasz film już niebawem zaprezentujemy szerszej publiczności lokalnej.

 

Uczniowie klasy VI i VII podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Razem w pełni sprawni

Warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu”Razem w pełni sprawni”

W ramach realizacji projektu „Razem w pełni sprawni” 10 października bieżącego  roku gościliśmy  w naszej szkole przedstawicieli Fundacji Promyk Słońca, panią Magdalenę Orłoś – pogodną, niewidomą, młodą osobę i poruszającego się na wózku inwalidzkim pana Pawła Parus, który jest Pełnomocnikiem marszałka ds. osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Nasi goście poprowadzili warsztaty dla uczniów klas VI-VIII.  Zajęcia miały na celu przełamanie stereotypów wobec osób niepełnosprawnych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. Nasi goście opowiedzieli swoje historie życiowe. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zostali dotknięci niepełnosprawnością i jak w życiu codziennym sobie z nią radzą, a także jak można im pomóc w wykonywaniu czynności, które sprawiają im trudność. Mieliśmy szansę poznać pasje, zainteresowania i codzienne życie aktywnych młodych, niepełnosprawnych osób uprawiających turystykę górską czy też podróżujących po całym świecie z Klubem Niepełnosprawnego Kibica. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że życie z niepełnosprawnością jest możliwe i wcale nie musi być nudne i smutne. Jesteśmy przekonani, że realizowane w naszej szkole działania wprowadzą zmiany w sposobie myślenia uczniów. Nasi absolwenci będą pamiętać o swoich doświadczeniach z okresu szkolnego. W dorosłym życiu, w wieku aktywności zawodowej zamiast zajmować się likwidowaniem ciągle odradzających się barier społecznych lub architektonicznych będą wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego – otwartego dla każdego, „bez barier”.

Celem projektu „Razem w pełni sprawni” jest uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Chcemy przełamywać uprzedzenia i stereotypy, zmieniać postrzeganie osób niepełnosprawnych. Realizowane w szkole działania mają za zadanie wprowadzić zmiany w sposobie myślenia uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI – VIII. W ramach realizacji projektu odbędzie się szereg zajęć, w ramach których pedagog będzie starał się kształtować pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych oraz motywować uczniów do przełamywania barier , uprzedzeń i stereotypów, jak również zmienić postrzeganie osób niepełnosprawnych. W szkole odbędą się również warsztaty na temat niepełnosprawności dla uczniów wszystkich klas zaangażowanych w projekt, prowadzone przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca”. Podczas warsztatów uczniowie będą mogli zmierzyć się z takimi tematami jak szacunek, różnorodność, empatia, tolerancja.
Ponadto trzy osoby ( jeden uczeń/uczennica z każdej klasy) będą brały udział w warsztatach filmowych ( prowadzonych przez Internet). Podsumowaniem projektu będzie stworzenie przez uczniów krótkometrażowego filmu poruszającego problem niepełnosprawności , który zostanie zaprezentowany na uroczystej gali kończącej projekt. Projekt jest realizowany od maja do grudnia 2018r.