RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 / 4 -LETNICH
6.45 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb

dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*.

Zabawy integrujące grupę.

Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.

* Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Śniadanie.

8.30 – 9.00 Czynności porządkowe po śniadaniu. Poranne ćwiczenia gimnastyczne
9.00 – 9.20 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

3-latki – 10–15 minut,

4-latki – 15–20 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9.20 – 9.50 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

Zabawy dowolne.

9.50 – 10.10

 

 

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

4-latki – 15–20 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Uwaga! 3-latki w tym czasie podejmują różnorodne formy pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.10 – 11.00 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11.00 – 11.45 Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad.

11.45 – 13.15 Czynności porządkowe po obiedzie.

Odpoczynek dzieci – leżakowanie(dzieci najmłodsze).

Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne dzieci, podejmowanie różnorodnych form pracy wg indywidualnych potrzeb dziecka.

13.15-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie

Dyżurów, porządkowanie zabawek

Podwieczorek.

14.00 – 16.15 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny).

Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5/6 -LETNICH

6.45 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zabawy integrujące grupę.

Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.

8.00 – 8.40 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

8.40–9.00 Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Śniadanie.

Czynności porządkowe po śniadaniu.

9.00 – 9.20 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).
9.20 – 9.50

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu).

9.50 – 11.50 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe, zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zabawy dowolne w salo dzieci.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

11.50 – 12.30 Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad.

Czynności porządkowe po obiedzie

12.30 – 13.10 Odpoczynek poobiedni(słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela; słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Zabawy dowolne.

13.10 – 13.30 Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

Podwieczorek.

13.30 – 16:15 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny).

Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.