RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 -4 -LETNICH
6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb

dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach

pomocy psychologiczno-pedagogicznej*.

Zabawy integrujące grupę.

Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.

* Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem

poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.00–8.30 Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe,

pełnienie dyżurów.

Śniadanie.

8.30–9.00 Czynności porządkowe po śniadaniu. Poranne ćwiczenia gimnastyczne
9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

3-latki – 10–15 minut,

4-latki – 15–20 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości

psychofizycznych dziecka.

9.20–9.50 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

Zabawy dowolne.

9.50–10.10

 

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

4-latki – 15–20 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości

psychofizycznych dziecka.

Uwaga! 3-latki w tym czasie podejmują różnorodne formy pracy (wg indywidualnych

potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.10–11.00 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka),

m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne

w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.

11.00–11.45 Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe,

pełnienie dyżurów.

Obiad.

11.45-13.15 Czynności porządkowe po obiedzie.

Odpoczynek dzieci – leżakowanie(dzieci najmłodsze).

Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne dzieci, podejmowanie różnorodnych form pracy wg indywidualnych potrzeb dziecka.

13.15-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie

Dyżurów, porządkowanie zabawek

Podwieczorek.

14.00-16.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb

dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe

w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące,

rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny).

Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 -LETNICH

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb

dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zabawy integrujące grupę.

Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.

8.00–8.40 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30

minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości

psychofizycznych dziecka.

8.40–9.00 Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe,

pełnienie dyżurów.

Śniadanie.

Czynności porządkowe po śniadaniu.

9.00-9.20 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).
9.20–9.50 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30

minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu).

9.50-11.50 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka),

m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w

ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe, zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

, zabawy dowolne dzieci.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

11.50-12.30 Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe,

pełnienie dyżurów.

Obiad.

Czynności porządkowe po obiedzie

12.30-13.10 Odpoczynek poobiedni(słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela; słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Zabawy dowolne.

13.10-13.30 Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie

dyżurów.

Podwieczorek.

13.30-16:30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka),

m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach

tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (stymulujące,

rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny).

Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.