Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Agnieszka Dojs
Zastępca – Pan Daniel Salabura
Skarbnik – Pani Anna Linik-Wąs

Składkę na Radę Rodziców ustalono w wysokości 50zł za rok (płatne w całości lub w 2 ratach do końca listopada i do końca marca). Wpłat należy dokonywać do skarbników klasowych wybranych w klasowych Radach Rodziców.
Zebraną kwotę skarbnik przekaże do wicedyrektora wraz z listą wpłacających.

Ubezpieczenie w firmie Compensa dla zainteresowanych to kwota 50zł. Wpłat należy dokonywać do skarbników klasowych wybranych w klasowych Radach Rodziców. Skarbnicy przekażą wpłaty do Pani Linik-Wąs.