W dniu 08.03.2018 uczniowe z naszej szkoły odbyli pierwwszy wyjazd na basen z programu „Umiem pływać”.

Uczniowie klas drugiej i pierwszej, w ramach projektu „Umiem pływać” uczestniczą w zajęciach na
basenie, podczas których w atmosferze zabawy i wypoczynku uczą się bezpiecznego spędzania czasu
w wodzie.

——————————————————————————————————————