Bajeczki z wesołej biblioteczki

Uwaga Uwaga Uwaga !!!

Przyłapani na czytaniu !!!

Wstęp

Jedną z twórczych metod wychowania młodego czytelnika jest systematyczne czytanie dziecku, czytanie „dla przyjemności”. W dzisiejszych czasach często zapominamy, jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka i kontakt z nią. A regularny kontakt z książką, biblioteką zapewni dzieciom przede wszystkim  rozwój zainteresowań czytelniczych, wpłynie na rozwój intelektualny dziecka, wzbogaci zasób słownictwa i rozwój wyobraźni, a także będzie wsparciem w sferze przeżyć emocjonalnych. Książka jest skarbnicą wiedzy, umożliwia zadawanie pytań, poszukiwania i uzyskiwania odpowiedzi. A w dobie właściwej literatury kształtuje się przyszłego czytelnika.

Wszyscy chcemy, aby młode pokolenie, nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych  ludzi. Więc czytajmy dzieciom, czytajmy z nimi.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Upowszechnianie, propagowanie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształcenie nawyków czytelniczych.
 • Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.
 • Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom oraz budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Zapoznanie dzieci z utworami znanych autorów literatury dziecięcej np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej i twórczością wybranych  bajkopisarzy
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i aktorskich.
 • Rozwijanie bogatego języka dziecka

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI :

 • wspólne głośne czytanie bajek, baśni i wierszy przez nauczycieli,
 • zorganizowanie biblioteczki w sali złożonej z książek wybranych autorów,
 • stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów,
 • włączanie rodziców do udziału w życiu placówki i w realizacji projektu

Metody pracy z dziećmi:

 • praca z całą grupą,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna

Środki dydaktyczne: literatura dziecięca: (bajki, wiersze, opowiadania), książki różnego rodzaju: (encyklopedie, informatory, słowniki), płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, itp.

Zadania do realizacji:

 • Czytanie dzieciom  wybranych fragmentów książek, przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów,
 • „Czytanie pod chmurką ”- czytanie bajek w ogrodzie na świeżym powietrzu,
 • Słuchanie wybranych bajek relaksacyjnych wyciszających dzieci  (eliminowanie negatywnych emocji),
 • Fotografowanie czytania w różnych sytuacjach i miejscach, prezentacja na stronie internetowej,
 • Czytanie bajek z morałem, uczących dzieci odróżniać dobro od zła,
 • Czytanie bajek z serii Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych,
 • Oglądanie filmu edukacyjnego na temat „Jak powstaje książka”.
 • Założenie kącika książki w sali poszczególnych grup, ustalenie zasad korzystania z nich „kodeks książki”
 • Poznawanie wybranych utworów dostosowanych do wieku dziecka
 • Zaangażowanie rodziców w czytanie utworów w domu, w przedszkolu (np. zdalnie)
 • Przybliżanie książki jako źródła informacji-  przynoszenie do przedszkola własnych książek (encyklopedii, albumów, słowników).
 • Wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich, np. „Trzy świnki” itp.
 • Wykonanie zakładki do książki wg własnej inwencji,
 • Zabawy w teatr z wykorzystaniem pacynek, kukiełek, rekwizytów,

Przewidywane osiągnięcia dzieci – ewaluacja :

 • Poprawa koncentracji uwagi
 • Wzrost czytelnictwa;
 • Wyciszenie i umiejętności panowania nad swoimi emocjami;
 • Wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
 • Rozwój pamięci i wyobrażni;

Zadania do realizacji są elastyczne, dostosowane do danej grupy wiekowej i mogą ulec modyfikacji w trakcie realizacji projektu. O danych zadaniach realizowanych w grupie z dziećmi decyduje nauczyciel grupy.

Ze względu na okres pandemii Covid –  19 wiele zadań będzie realizowanych poprzez  techniki zdalne  wykorzystujące technologie komputerowe i elektroniczne.

Na miarę możliwości bajki mogą być czytanie przez rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Dzieci wspólnie z rodzicami,  w domu wykonają zakładkę do książki. Fotografie z propagowania czytelnictwa będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.