wf_z_klasa_tlo2

Odkopujemy gry i zabawy naszych dziadków i rodziców.

 

Korzystając z uroków zimy uczniowie klasy 6a w ramach lekcji wychowania fizycznego  spędzili czas na świeżym powietrzu. Są to jedne z ulubionych zajęć uczniów, podczas których mogą pobawić się na śniegu,wspólnie zjeżdzać na sankach, tworzyć kulig i rzucac sie śnieżkami. Ich rumiane policzki i uśmiech są BEZCENNE!

W ramach zajęć „WF poza salą gimnastyczną” uczniowie klasy VI a wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego, zorganizowali grę terenową „Podchody”. Klasa podzieliła się na dwie drużyny – jedna z nich (chłopcy) uciekała zostawiając po drodze strzałki i zadania do rozwiązania, druga (dziewczyny) musiała ich złapać, co nie okazało się łatwe! Chłopcy wybierali kręte dróżki, często biegnące przez pole i las. Dziewczyny nie poddawały się, jednak i dzielnie pokonywały kolejne przeszkody i wykonywały zadania: był taniec robotów,czytanie trudnych zdań i krzyk na całe gardło! Takie zajęcia bardzo nam się podobają.

 

W Szkole Podstawowej w Podgórzynie 4 listopada odbył się „Sportowy Okrągły Stół” w ramach programu „WF z Klasą”. Organizatorami spotkania była Pani Monika Filuś oraz Wojciech Gołubiński a uczestnikami uczniowie wszystkich klas IV-VI SP w Podgórzynie. Aby wydarzenie to przebiegało w komfortowych warunkach zostało przeprowadzone na sali gimnastycznej. Na wstępie Pani Monika otworzyła debatę na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w naszej szkole.Polegało to na przedstawieniu plusów i minusów tych zajęć a następnie pomysłów jak i czy można zmienić przebieg tych zajęć tak aby je jeszcze uatrakcyjnić.Udało się stworzyć atmosferę w której każdy uczeń mógł swobodnie się wypowiedzieć. W drugiej części spotkania uczniowie podzielili się na mniejsze podgrupy i tych zespołach zastanawiali się jaką aktywność chcieliby realizować w ramach programu „WF z Klasą”. W trzeciej części nauczyciele wraz z uczniami wspólnie zadecydowali jaką aktywność będą realizowali w ramach programu:Wychowanie Fizyczne poza szkołą/salą gimnastyczną.

Lekcja wychowania fizycznego poza szkołą. Biegamy przez płotki, skaczemy na skakance i kozłujemy piłką.

,,WF z klasą – Przewrót na WF –ie” – program przeznaczony dla uczniów klas IV -VI

WF dla każdego – celem jest promowanie lekcji, które są bliższe oczekiwaniom młodych ludzi, dają im radość i włączają wszystkich – super wysportowanych i mniej sprawnych, chłopców i dziewczyny, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi (jak astma, cukrzyca), jak również z niepełnosprawnościami.

Sportowy region – szkoła jako lokalne centrum sportowego życia; chcemy integrować całą społeczność szkolną wokół sportowych aktywności – uczniów/uczennic, rodziców i nauczycieli innych przedmiotów; wspieramy współpracę szkół z ośrodkami sportowymi (jak Orliki, OSiRy, baseny itp.)
Sport rzeźbi charakter – sport to nie tylko ruch, ale również kształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych: współpracy, zespołowości, zasad fair play. Przeciwstawiamy mądrze prowadzony WF niezdrowej rywalizacji. WF to aktywność fizyczna, ale również aktywność umysłu – wpływa na proces myślenia, pomaga radzić sobie ze stresem i wzmacnia odporność na niepowodzenia;
Moda na zdrowie – kładziemy akcent na zdrowe odżywianie jako nieodłączny element zdrowego stylu życia i włączamy się w ruch edukacyjny eliminujący „śmieciowe” jedzenie ze szkół.