Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Projekt edukacyjny „ Rozumiem, więc świadomie poznaję” realizują uczniowie klasy 8 i 5.
Podczas zajęć uczniowie utrwalają poznawane umiejętności matematyczne, dociekają prawidłowych
rozwiązań , powtarzają wprowadzane twierdzenia i stosują je w zadaniach praktycznych.
Uczniowie klasy 8 powtarzając wiadomości przygotowują się do egzaminu, rozwiązując dodatkowe
arkusze sprawdzające ich wiedzę i umiejętności.
Uczniowie z klasy 8 : Uczniowie z klasy 5:
1.Oliwia Baziuk                       1. Anastazja Okoń
2. Michał Białas                      2. Marcin Machowski
3. Hanna Szewczyk                3. Kamil Kisły
4. Jakub Tomalak                  4. Oliwia Nanowska
5. Wiktoria Rożenko             5. Natan Szymajda
6. Alicja Szymańska              6. Szymon Pankiewicz
7. Janina Lubaszka               7. Amelia Zakrzewska
8. Agata Sporek                     8. Natalia Żaczek
9. Erika Santalupo                9. Zuzanna Marciniak
10. Marta Łojek                     10. Oliwia Krupa
11. Kamil Maszkowski          11. Kamil Piotrowski
12. Miłosz Grzymkowski      12. Wiktoria Szczpaniak

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego