Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

W tym tygodniu na zajęciach projektowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyliśmy się: przenosić poszkodowanego na „krzesełku”, zakładać chustę trójkątną, unieruchomić złamaną kość z wykorzystaniem środków zastępczych oraz opatrywać złamania otwarte.

W drugim tygodniu zajęć z zakresu ud zalania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyliśmy się resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz chwytu Rauteka to jeden z podstawowych i najczęściej używanych chwytów ratowniczych. Stosuje się go przede wszystkim w sytuacjach, gdy poszkodowanego trzeba szybko ewakuować z jakiegoś miejsca.

 

W ramach projektu już w tym tygodniu ruszyły pierwsze zajęcia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy. Uczniowie poznali ogólne zasady udzielania pomocy przedmedycznej, technikę ściągania
rękawiczek oraz właściwie ułożenie człowieka w pozycji bezpiecznej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego