Prace uczniów klasy V wykonane z tworzyw sztucznych na zajęciach technicznych


 


 

Prace plastyczne kl. 6. wykonane metodą druku wypukłego.

Prace z patyczków drewnianych wykonane przez uczniów klasy V na zajęciach technicznych

Makiety skrzyżowań wykonane na lekcji techniki

Prace wykonane na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” ogłoszony przez Kancelarię Senatu

Spotkanie z lekturą  pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” – klasa IIIa

Budujemy igloo – praca w grupach

Budujemy igloo- klasa IIIb

Anaruk, chłopiec z Grenlandii”- klasa IIIb

 Prace plastyczne „Moje idealne osiedle” wykonane przez uczniów klasy VI w ramach zajęć technicznych

nn