Wesołym, głośnym i rozśpiewanym pochodem dzieci z Oddziału przedszkolnego i  klas I-III  przeszły ulicami Podgórzyna. „WITAMY CIĘ WIOSNO! ŻEGNAJ ZIMO, ZAPRASZAMY CIĘ ZA ROK!”