Zakończenie projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”
W grudniu 2018r został zakończony ogólnopolski projekt ,,Piękna Nasza Polska Cała”. Podczas jego trwania dzieci pokazały na swój, dziecięcy sposób, że wiedzą czym ojczyzna, znają jej symbole i znają postawę patriotyczną. Wykonaliśmy wspólnie aż 11 zadań wynikających z założeń projektu. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 104 przedszkolaków.

Pokaz mody patriotycznej

W oddziałach przedszkolnych odbył się  Pokaz Mody Patriotycznej- w ramach projektu: Piękna Nasza Polska Cała. Rodzice przygotowali stroje nawiązujące do historii, kultury i barw narodowych. Jak na prawdziwym pokazie mody przedszkolaki mogły zaprezentować się na czerwonym dywanie – niczym światowe gwiazdy. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowane dzieci.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Laurka dla Polski”

Po uroczystym koncercie z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości, został rozstrzygnięty konkurs pt. ,,Laurka dla Polski”. Wszystkie dzieci, które wykonały pracę o tematyce patriotycznej otrzymały nagrody w postaci książek oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz zachęcamy do brania udziału w konkursach wszystkie przedszkolaki.

Koncert z okazji Narodowego Święta

9 listopada obchodziliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, oraz poznanie symboli narodowych. Wszystkie dzieci dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Podczas występu recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne. Małym Polakom akompaniował zespół muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej. Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszych oddziałach i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych przedszkolaków.

Dekoracje patriotyczne w oddziałach przedszkolnych.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Dzieci z grupy IV i V poradziły sobie wspaniale wykonując Godło różnymi technikami na konkurs organizowany w szkole.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. 

Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas  na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 Cele szczegółowe:    

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN