Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 i dowozach

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1.09.2020r. W tym dniu uczniowie będą spotykali się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach. Uroczystość odbędzie się w podziale na trzy tury:

  • klasy Ia i Ib – godz. 8.00 – szczegółowa informacja 31.08.2020 na spotkaniu
  • klasy II-V – godz. 8.30
  • klasy VI-VIII – godz. 9.30

Uczniowie wchodzą do szkoły sami, bez rodziców. Dezynfekują dłonie w przedsionku szkoły i udają się pod swoją salę.

 

Klasa Nr sali/piętro Wychowawca
IIa 0.8/parter  Izabella Głogowska
IIb 0.5/parter Izabela Bogucka
IIc 0.9/parter Anna Mędoń
III 0.6/parter Renata Twardowska
IVa 2.8/II piętro Joanna Leja-Kamzel
IVb 1.8/I piętro Marta Kuczera
V 2.11/II piętro Beata Toporowska
VIa 1.12/I piętro Edyta Ziemba
VIb 1.13/I piętro Jakub Topoła
VIIa 2.6/II piętro Ewelina Zielonka
VIIb 2.9/II piętro Ewa Romaniak
VIII 1.10/I piętro Katarzyna Bojańska

 

Szkoła zapewnia dowóz uczniów z terenu gminy. W busie obowiązkowe jest zakładanie maseczki lub przyłbicy. Dowóz wg harmonogramu poniżej:

 

Miejscowość Odjazd dla klas

II-V

Odjazd dla klas VI-VIII Wyjazd ze szkoły

dla klas II-V

Wyjazd ze szkoły

dla klas VI-VIII

Borowice 7.40 8.40 9.20-9.25 10.20-10.25
Zachełmie 8.10 9.10 9.20-9.25 10.20-10.25
Marczyce 8.10 9.10 9.20-9.25 10.20-10.25
Przesieka „Pod lipami” 7.45 8.45 9.20-9.25 10.20-10.25
Przesieka sklep 7.47 8.47 9.20-9.25 10.20-10.25
Przy skałce 7.52 8.52 9.20-9.25 10.20-10.25
Żołnierska 7.55 8.55 9.20-9.25 10.20-10.25
Ścięgny 8.00 9.00 9.20-9.25 10.20-10.25
Miłków 8.03 9.03 9.20-9.25 10.20-10.25
Głębock 8.07 9.07 9.20-9.25 10.20-10.25
Sosnówka 8.10 9.10 9.20-9.25 10.20-10.25
Urząd gminy 8.15 9.15 9.20-9.25 10.20-10.25

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, od 25 marca każda szkoła w Polsce podlega nowym przepisom Ministra Edukacji dotyczącym zdalnego nauczania. W związku z tym mamy obowiązek zdalnego nauczania i  oceniania uczniów. Wszyscy uczniowie, którzy bez usprawiedliwienia rodziców lub bez podanych wychowawcom poważnych powodów nie wywiązują się ze ze swoich obowiązków, nie kontaktują się z nauczycielami i wychowawcami, nie przesyłają wykonanych zadań drogą elektroniczną, a Ci wszyscy którzy nie mają możliwości technicznych nie  dostarczają do siedziby szkoły we wskazanych wcześniej terminach wykonanych prac w wersji papierowej –  musza liczyć się z tym, że nie będą mogli być oceniani pozytywnie i będą wystawiane niestety oceny niedostateczne.
Szanowni rodzice, jeśli ktokolwiek nie ma w dalszym ciągu możliwości przesyłania drogą elektroniczną odrobionych zadań nauczycielom, może te zadania przesyłać systematycznie raz w tygodniu na adres szkoły w dużej kopercie poprzez Pocztę Polską. Pocztę odbieramy”.
Proszę Państwa o współpracę, wyrozumiałość i pomoc  dzieciom w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Pozdrawiam dyrektor szkoły Aneta Watemborska

Propozycje bajek terapeutycznych

O Wirusie, Który Nosił Koronę

Jeżyk Bartek Zostaje w Domu

Zmiana w sprawie korzystania z telefonów komórkowych

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie postanowiła, że uczniom nie wolno używać podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. W przypadku złamania zakazu telefon zostanie odebrany oraz przekazany rodzicowi ucznia, a ocena z zachowania jest obniżana za każdorazowe skorzystanie o jeden stopień w danym miesiącu.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Lp. Nazwa Data
1 Zebrania z rodzicami 9-13.09.2019
2 Zebrania z rodzicami 18-22.11.2019
3 Dzień otwarty 10.12.2019 godz. 17.00-18.00
4 Zebrania z rodzicami 27-31.01.2020
5 Zebrania z rodzicami 23-27.03.2020
6 Zebranie z rodzicami 18-22.05.2020
Opłaty za obiady będą zbierane przez Panią intendentkę w następujących godzinach:
  • w przedszkolu – 7.00 – 9.00
  • w stołówce szkolnej – 9.00 – 13.00

Telefon do Pani intendentki, pod którym można zgłaszać nieobecność dziecka na obiadach podczas choroby – Elżbieta Ceratowska – 519 694 977