Szanowni Państwo, od 25 marca każda szkoła w Polsce podlega nowym przepisom Ministra Edukacji dotyczącym zdalnego nauczania. W związku z tym mamy obowiązek zdalnego nauczania i  oceniania uczniów. Wszyscy uczniowie, którzy bez usprawiedliwienia rodziców lub bez podanych wychowawcom poważnych powodów nie wywiązują się ze ze swoich obowiązków, nie kontaktują się z nauczycielami i wychowawcami, nie przesyłają wykonanych zadań drogą elektroniczną, a Ci wszyscy którzy nie mają możliwości technicznych nie  dostarczają do siedziby szkoły we wskazanych wcześniej terminach wykonanych prac w wersji papierowej –  musza liczyć się z tym, że nie będą mogli być oceniani pozytywnie i będą wystawiane niestety oceny niedostateczne.
Szanowni rodzice, jeśli ktokolwiek nie ma w dalszym ciągu możliwości przesyłania drogą elektroniczną odrobionych zadań nauczycielom, może te zadania przesyłać systematycznie raz w tygodniu na adres szkoły w dużej kopercie poprzez Pocztę Polską. Pocztę odbieramy”.
Proszę Państwa o współpracę, wyrozumiałość i pomoc  dzieciom w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Pozdrawiam dyrektor szkoły Aneta Watemborska

Propozycje bajek terapeutycznych

O Wirusie, Który Nosił Koronę

Jeżyk Bartek Zostaje w Domu

Zmiana w sprawie korzystania z telefonów komórkowych

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie postanowiła, że uczniom nie wolno używać podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. W przypadku złamania zakazu telefon zostanie odebrany oraz przekazany rodzicowi ucznia, a ocena z zachowania jest obniżana za każdorazowe skorzystanie o jeden stopień w danym miesiącu.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Lp. Nazwa Data
1 Zebrania z rodzicami 9-13.09.2019
2 Zebrania z rodzicami 18-22.11.2019
3 Dzień otwarty 10.12.2019 godz. 17.00-18.00
4 Zebrania z rodzicami 27-31.01.2020
5 Zebrania z rodzicami 23-27.03.2020
6 Zebranie z rodzicami 18-22.05.2020
Opłaty za obiady będą zbierane przez Panią intendentkę w następujących godzinach:
  • w przedszkolu – 7.00 – 9.00
  • w stołówce szkolnej – 9.00 – 13.00

Telefon do Pani intendentki, pod którym można zgłaszać nieobecność dziecka na obiadach podczas choroby – Elżbieta Ceratowska – 519 694 977