W ramach projektu szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie- szkoła 2.0 realizowane jest zadanie 2. Nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
W II semestrze zaplanowano 40 godzin takich zajęć. Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych- uczniów klas 4 , 7 i 8.
Młodsi uczniowie rozszerzają zagadnienia realizowane na lekcjach przyrody, poznają budowę poszczególnych układów i narządów, budują ich modele, tym samym lepiej poznają funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
Poznając budowę patogenów- wirusów i bakterii i wykonując ich modele, uczą się skutecznej obrony przed nimi. Analizując etykiety ulubionych potraw, uczą się być świadomymi konsumentami.
Uczniowie klasy 7 rozszerzają zagadnienia realizowane na lekcjach chemii, np. z zakresu promieniotwórczości. Poznają przemiany promieniotwórcze pierwiastków, dyskutują na temat zjawisk promieniotwórczych zachodzących w naszym otoczeniu oraz poznają ich skutki.
Poruszają tematy związane z ludzkim genomem, GMO, chorobami genetycznymi i metodami inżynierii genetycznej. Mają również możliwość doskonalenia umiejętności poznanych wcześniej na lekcjach.
Uczniowie klasy 8 obserwują reakcje chemiczne w obrębie kwasów, wodorotlenków i soli i doskonalą umiejętność zapisywania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej. Poruszają zagadnienia z pogranicza fizyki i chemii z zakresu elektrostatyki i magnetyzmu.
Prowadząca zajęcia- Maryla Kruze-Szmel