Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Muzykoterapia

Muzyka od wieków wzbudza emocje, potrafi  zmienić  nastawienie do życia i  przenosić słuchacza w świat marzeń, jest także jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania siebie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że  muzyka może być źródłem kreatywnych zachowań człowieka oraz inspiracji twórczych. Wspólna gra na instrumentach, śpiewanie i ruch w rytmie muzyki przynoszą wspaniałe efekty terapeutyczne.

Tańczymy i gramy i śpiewamy „W murowanej piwnicy”

Pracujemy przy muzyce Carla Orff’a

,,Radość i smutek”- malujemy muzykę

Bawimy się w muzyczną ,,Ciuciubabkę”

Zajęcia z muzykoterapii realizowane są z grupą dzieci z klasy II i III. Podczas zajęć stosowane są różnorodne formy i metody pracy w celu wszechstronnego rozwoju dziecka m.in.: improwizacje za pomocą instrumentów, improwizacje wokalne i ruchowe, słuchanie muzyki w sposób swobodny i zadaniowy, techniki relaksacyjne.

Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga rozwijać wyobraźnię i wrażliwość dziecka. Udział w zajęciach muzykoterapii pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych. Głównymi celami zajęć jest: rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie, -rozbudzanie ogólnej wrażliwości dziecka, -umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, -przełamanie zahamowań i kompleksów, -dostarczanie radości ze wspólnego grania na instrumentach perkusyjnych, Podczas zajęć muzykoterapii dzieci rozbudzają swoje zainteresowania muzyką, jej aktywnym słuchaniem i wspólnym śpiewaniem.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego