Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Dzielne Małe Ratowiczki jak zawsze w akcji, ćwiczą opatrywanie złamań. 

Podczas kolejnych zajęć małego ratowniczka młodsi rozwiązywali zadania związane ze sprawdzaniem czynności życiowych. Starsi sprawdzali swoje umiejętności w zakładaniu chusty trójkątnej w przypadku podejrzenia złamania lub zwichnięcia oraz sposoby transportu osoby poszkodowanej. 


Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.