Zajęcia „Mali naukowcy” przeznaczone są dla uczniów klas I- III. Odbywają się cztery razy w tygodniu ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek). Są to zajęcia interdyscyplinarne, na których przeplatają się treści z  zakresu edukacji matematycznej, plastycznej, polonistycznej, technicznej, przyrodniczej i ruchowej. Formuła zajęć nastawiona jest na działanie ucznia i zdobywanie wiedzy i umiejętności w praktyczny sposób.