BUDOWANIE SYSTEMU DYSCYPLINY W KLASIE

Zasada

 

Logiczna konsekwencja nr1 Logiczna konsekwencja nr 2 Logiczna konsekwencja nr 3
Jedna osoba mówi, reszta słucha.

 

Zmiana miejsca w klasie – przeniesienie do osobnej ławki/ do innej osoby.

 

Oddanie czasu Poinformowanie rodzica przez ucznia o zachowaniu – z telefonem zwrotnym.

 

Jemy i pijemy na przerwie.

 

Oddanie czasu Oddanie czasu – narastająco Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji.

 

Bezpiecznie siedzimy na krześle.

 

Stanie – 5 minut Zmiana miejsca Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji.

 

Współpracujemy ze sobą na zajęciach lekcyjnych.

 

Oddanie czasu Oddanie czasu – narastająco Wykluczenie z klasy (wykonanie zadania w osobnym pomieszczeniu).

 

Kontaktujemy się ze sobą bez użycia siły.

 

Przeproszenie Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji

lub

Poinformowanie rodzica przez ucznia o zachowaniu – z telefonem zwrotnym.

 

Telefon do rodzica.

lub

Interwencyjne wezwanie rodziców do szkoły.

 

Trzymamy się tematu lekcji.

 

Oddanie czasu Oddanie czasu – narastająco Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji.
Odnosimy się do siebie nawzajem z szacunkiem.

 

Przeprosiny Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji.

 

Telefon do rodzica
Rzeczy innych osób bierzemy tylko za ich zgodą.

 

Zwrot i przeprosiny Poinformowanie rodzica przez ucznia o zachowaniu – z telefonem zwrotnym.

 

Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji.

Lub

Telefon do rodzica

 

Dbamy o wyposażenie szkoły.

 

Naprawienie szkody

Lub

Wykonanie pracy na rzecz szkoły

Poinformowanie rodzica przez ucznia o zachowaniu – z telefonem zwrotnym.

 

Telefon do rodzica
Telefonów komórkowych używamy na przerwach i po zajęciach lekcyjnych tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela na świetlicy.

 

Odebranie telefonu do końca danej lekcji Odebranie telefonu do końca zajęć Złożenie wyłączonego przez ucznia telefonu w sekretariacie wraz z kartką, kiedy został wyłączony (telefon odbiera rodzic)
Nie wyśmiewamy i nie ośmieszamy innych osób podczas wystąpień na forum klasy lub szkoły Samodzielne wpisanie przez ucznia informacji o zachowaniu do zeszytu korespondencji. Telefon do rodzica – dzwoni dziecko. Telefon do rodzica dziecka poszkodowanego