Chętni uczniowie z klas 5-8 ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie wzięli udział w XXIII Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka.  Celem konkursu jest upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada.

Zadaniem uczestników było przygotowane pracy plastycznej na jeden z trzech wybranych tematów:

1.

Rodziny i dzieci w obozowej rzeczywistości.

  1. Dzieciństwo w Auschwitz – na podstawie wspomnień Bogdana Bartnikowskiego zawartych w książce „Dzieciństwo w pasiakach”.
  2. Dziecko – współczesne obrazy zniewolenia.

Honorowy patronat nad konkursem od lat sprawuje: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. Organizatorami konkursu są: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Urząd Miasta Tychy.

Podczas naszej nauki zdalnej znaleźli się chętni, którzy wykonali prawdziwie dzieła sztuki.