Zapraszam uczniów klas II- VII do udziału w konkursie plastycznym, pt.: „Zwierzę nie jest rzeczą”
organizowanego przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów dotyczące
ochrony zwierząt oraz potrzeby ich humanitarnego traktowania,
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
wystawach, itp.
f. termin 20 kwietnia 2020r.
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 i nr 2 (do
pobrania od szkolnego koordynatora sala 08 I. Głogowska)

 

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę przedmiotową z języka angielskiego „OLIMPUS”

dnia 18-03-2020r.

Zasady ogólne

 1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 2. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
 3. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.   Nagrody
 1. Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
 2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

 

III. Zgłoszenie szkoły

 1. Uczestnictwo szkoły należy zgłosić:
 • do 20-02-2020 r. – olimpiada z języka angielskiego.
 1. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 10,00 zł do 30.01.2020r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

Prowadzący Marta Kuczera

 

 

KONKUSR PLASTYCZNY

1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna – Katarzyna Wolna
2. Konkurs rozpoczyna się od 22 XI 2019 i trwać będzie do 14 XII 2019
3. Temat pracy brzmi ,, Kartka Bożonarodzeniowa''
4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-III, IV-VIII
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 14 XII 2019 w szkolnej świetlicy u p. Katarzyny Wolnej .
– Praca konkursowa ma być pracą plastyczną o wymiarach 15cm x 10 cm, wykonaną w
dowolnej technice. Temat pracy ,, Kartka Bożonarodzeniowa''.
– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
– Każdy z uczestników konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i
nazwisko, klasa. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

Wyniki konkursu:
1. Jurry powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Przyznanie nagród za I, II i III miejsce w kat. klas I-III oraz IV-VIII

 

Uwaga Konkurs !!!
25 listopada – to światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji oddziały przedszkolne zapraszają do
udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt. „Mój Przyjaciel Miś”. Celem naszego konkursu jest
rozwijanie ekspresji dziecięcej oraz umiejętność wypowiada się różnymi technikami plastycznym,
a także motywowanie do uczestnictwa w życiu rodzinny i czerpania radości ze wspólnej rodzinnej
pracy.
Prace przynosimy do 22 listopada, a w Dniu urodzin Misia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
Nagrody czekają na zwycięzców.
Zapraszamy do udziału w konkursie od malucha do starszaka 😉

 

ZAPRASZAM  UCZNIÓW KLAS 1-8 DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Tematyka Konkursu obejmuje udział strażaków i jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ratownictwa ekologicznego, działania na rzecz ochrony środowiska, a także udział w działalności prewencyjnej i kulturalnej. Tytuł konkursu „Straż pożarna uczy, pomaga, ratuje”.

Format: A-3 lub A-4

Technika: malarstwo, grafika, wyklejanka, tkactwo

Termin oddania pracy : 02.12.2019 r. sala 08

Do pracy koniecznie trzeba dołączyć metryczkę, którą można pobrać www.strazjgora.pl zakładka Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

————————————————————————————————————

„KWIATY DLA BABCI I DZIADKA”.
– Prace konkursowe należy wykonać w formacie A-3 (297 x 420 mm).
– Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.
– Praca może prezentować dowolne kwiaty.
– Zastrzega się, aby prace konkursowe były wykonane samodzielnie.
– Termin oddania prac konkursowych upływa 22.11.2019 roku.( sala 0.8)
– Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela.
prowadzącego.