KONKURS dla uczniów klas III – Julian Tuwim

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla chętnych uczniów klas III. Konkurs polega na przeczytaniu w domu książki pt: „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” autorstwa Agnieszki Frączak. Następnie chętni uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu informacji zawartych w książce oraz podstawowych informacji nt. Juliana Tuwima. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są osobiście przez bibliotekarza do dnia 4 kwietnia. Konkurs wiedzy odbędzie się 6 kwietnia.

KONKURS „ODŁĄCZ SIĘ!”

Pokaż nam swój pomysł na spędzanie czasu bez smartfona! Wygraj nagrody! 

Wszystkie chwyty dozwolone: pięć kategorii konkursowych – rysunkowa, fotograficzna, graficzna, filmowa oraz pisemna.

Szczegóły zostały przesłane przez dziennik elektroniczny.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu wiosny”

Termin: 22 kwietnia – Zrób zdjęcia, stwórz kolaż, zdobądź nagrody!

Szczegóły zostały przesłane przez dziennik elektroniczny.

KONKURS PLASTYCZNY „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Zapraszam chętnych uczniów do udziału w  XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez KRUS, pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Celem konkursu jest:

– promowanie wśród uczniów […] pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;

– popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Format A3

Technika dowolna dwuwymiarowa z trwałych materiałów

Termin oddania pracy –28.03.2022r.- do nauczyciela plastyki I. Głogowskiej sala 0.8

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci i wyróżnieni w ubiegłych edycjach tego konkursu.

Pracę oddajemy dokładnie opisaną (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres mail) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz można pobrać ze strony KRUS.

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xii-konkurs-plastyczny-2022/

 

KONKURS PLASTYCZNY „Duch Gór i jego bajkowi przyjaciele z trzech krajów”

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze oraz biblioteki Euroregionu Nysa „Duch Gór i jego bajkowi przyjaciele z trzech krajów”

Regulamin XII Konkursu plastycznego „Duch Gór i jego bajkowi przyjaciele z trzech krajów”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z Polski, Niemiec i Czech.
 2. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja legendarnych postaci: władcy Karkonoszy – Krakonoša, Rübezahla, oraz łużyckich czarnoksiężników Pumphuta i Krabata, oraz całej plejadzie bajkowych mieszkańców polsko-czesko-niemieckiego pogranicza
 • pielęgnowanie i utrwalanie wiedzy o regionalnych legendach i ich bohaterach poprzez sztukę,
 • edukacja artystyczna i prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.
 1. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w dowolnej technice plastycznej: rysunek, malarstwo, collage, grafika, fotografia, wyklejanka itp. Wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.
 2. Temat pracy to plastyczna prezentacja jednej z legendarnych, bajkowych postaci, związanych z Euroregionem Nysa
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace zbiorowe.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie prace dotychczas nienagradzane na innych konkursach i wystawach.
 5. Uczestnicy przesyłają pracę, na której (z tyłu pracy) umieszczają tytuł, godło i podają swój wiek. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę z danymi:
 • imię i nazwisko autora pracy
 • wiek
 • adres zamieszkania i numer telefonu autora pracy oraz adres e-mail
 • adres szkoły lub placówki w której wykonano pracę
 • imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana
 • tytuł pracy.
 1. Termin nadsyłania prac upływa 17 maja 2022 roku.
 2. Prace należy przesyłać na adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27.

UWAGA!

Jeśli ktoś nie chce samodzielnie wysyłać lub zawozić pracy do Książnicy Karkonoskiej dostarczy ją do nauczyciela plastyki I. Głogowskiej do 09.05.2022r. sala 0.8.

 

KONKURS HISTORYCZNY „OLIMPUS”

Klasy IV-VIII sprawdzały swoją wiedzę w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Olimpus”. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS RETORYCZNY

Dnia 10 grudnia uczniowie klas siódmych i ósmych wezmą udział w I Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym, którego honorowym patronatem jest Minister Edukacji Narodowej. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!

 

KONKURS PLASTYCZY „MÓJ WYMARZONY MIŚ”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony miś”.

Uczniowie klas starszych mogą liczyć na dodatkową ocenę z plastyki za udział w konkursie . Koordynatorem konkursu jest p. Paulina Okoń oraz Małgorzata Tomalak.

Tematem pracy jest stworzenie postaci pluszowego misia, takiego wymarzonego, najpiękniejszego na świecie.

Technika dowolna (kredki, farby, flamastry, pastele, wydzieranki itp.). Format pracy A4.

Na prace konkursowe czekamy do 22 listopada 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.11.2021 podczas obchodów „ Dnia Pluszowego Misia”.

 

KONKURS PLASTYCZNY „Odpoczywaj na wsi”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 0-VII do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „ Odpoczywaj na wsi”.

Termin oddania pracy (etap szkolny) 15 listopada 2021 r. (wraz z wypełnionymi załącznikami 1, 2, 3), sala 0.8  – szkolny koordynator konkursu I. Głogowska. W etapie szkolnym zostaną wyłonione  3 prace z klas 0-3 i 3 prace z klas 4- 7.

Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A 3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
 2. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby i inne temu podobne.
 3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz mieć przyklejony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Do konkursu można zgłosić jedną pracę plastyczną.
 5. Do uczestnictwa w konkursie wymagane jest:

1) wypełnienie i przekazanie do szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego na konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” (Załącznik nr 1 do regulaminu);

2) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do regulaminu).

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1  ZAŁĄCZNIKI

 1. Prace i dokumenty przesłane na konkurs nie będą zwracane.