Zapraszam do udziału w kolejnym konkursie plastycznym, na temat .:

„Moje ulubione zabytki na Dolnym Śląsku”, którego organizatorem jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28.

Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek lub malarstwo, na papierze z wykluczeniem technik komputerowych.

Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami): A) tytuł pracy B) imię i nazwisko autora C) klasa, do której uczęszcza autor D) placówka zgłaszająca prace na konkurs – adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne E) uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.

Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (Proszę ją napisać na odwrocie pracy)

Termin oddania: 06.10.2022r. sala 0.8 lub 1.20

Nauczyciel koordynujący : I. Głogowska


Zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym, którego ideą  jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci.

Tematyka prac: Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.

Technika:
– malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii)
– pastel,
– inne płaskie i trwałe techniki malarskie, rysunkowe, graficzne – barwne.

Format: A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym!

Organizatorzy proszą aby:
– nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki
– precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac
– zabezpieczać fiksatywą prace wykonane techniką pasteli suchej.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Ważne: nie umieszczamy na pracach napisów i kalendarium!

Wiek uczestników: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Termin oddania pracy: 28.10.2022r. sala 0.8 lub 1.20

Szkolny koordynator konkursu: I. Głogowska

Szczegółowe informacje oraz załączniki, które trzeba dołączyć do pracy znajdują się na stronie:

https://konkursydladzieci.eu/

XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ”


Dzień dobry , już w pierwszym tygodniu szkoły zapraszam klasy 4-8 do udziału w konkursie historycznym realizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ubiegłym roku uczennica naszej szkoły zajęła 2 miejsce. Jest to konkurs ogólnopolski. W konkursie można wygrać fajne nagrody rzeczowe ( wszystko jest opisane na stronie internetowej). Konkurs trwa do 1 października, formularz zgłoszeniowy należy wypełnić odesłać drogą internetową ale również dołączyć do pracy. Czekam na komplet do 1 października- pracę wysyła nauczyciel historii Beata Toporowska.

Co należy zrobić?

Otworzyć stronę internetową https://muzeum1939.pl/konkurs-graficzny-obroncyniepodleglej/aktualnosci/4633.html i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Uwaga nauczyciel historii nie może go wypełnić, wykonują to opiekunowie prawni dziecka.
Tematyką konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiający wybraną postać ( najlepiej portret tej osoby), która podczas II wojny światowej broniła w sposób czynny i bierny ( pomagając) walce o niepodległość naszego kraju. Mogą być to np. Irena Sendler, Witold Pilecki, Władysław Ranigas.
3..Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice: 

 

1) grafika komputerowa,

2) techniki graficzne analogowe.

 4. Prace muszą w sposób czytelny nawiązywać do tematyki konkursu.

 

5.. Praca w technice komputerowej musi być wykonana w formacie A4 rozszerzeniu JPG i rozdzielczości 600 dpi (max 10 mb).

 

6.. Praca w technice analogowej może być wykonana w technice: malarstwa (farby plakatowe, temperowe, akrylowe, akwarelowe, pastele) lub rysunku (ołówek, kredka, mazak), kolażu na sztywnym papierze - brystolu w formacie minimum A3. 

Do pracy powinien zostać dołączony wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy. Dokument zostanie przesłany na adres e-mail podany przez uczestnika konkursu w formularzu dostępnym na stronie www.muzeum1939.pl po jego wypełnieniu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Prace plastyczne muszą być podpisane w prawym dolnym rogu imieniem i nazwiskiem autora pracy. 


Nadesłana praca plastyczna nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona do innego konkursu.
Za udział w konkursie dostarczenie pracy plus formularza uczeń otrzymuje dodatkową ocenę celującą z historii. :)