Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę przedmiotową z języka angielskiego „OLIMPUS

dnia 20-05-2020r. – wersja online od 10.00-11.00 na podstawie linku.

Zasady ogólne

 1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 2. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
 3. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.   Nagrody
 1. Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
 2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

Lista osób zgłoszonych:

klasa 4

Szymon Liwarski

Magdalena Chmielewska

klasa 5a

Natalia Żaczek

Tosia Latto

Michał Głogowski

Julia Lewandowska

Bartosz Dojs

Klasa 6b

Natalia Boreta

Szymon Imiński

Sara Piątek

Eryk Siofer

Klasa 7

Hanna Machalska

klasa 8

Wiktoria Żukowska

 

Prowadzący Marta Kuczera

Uprzejmie informujemy, że Izba Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni” przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea/technika) ogłosiła konkurs na rok 2020 nt. „Eko przestrzeń, eko pomysł, eko ja”.
Prace można nadsyłać do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 16.00 na adres: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Stawki 2A,00-193 Warszawa.
Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie  www.izbaarchitektow.pl
w zakładce Kształtowanie Przestrzeni – edukacja młodzieży/konkurs 2020.
Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować bezpośrednio na adres mailowy Organizatora: kp@izbaarchitektow.pl lub do koordynatora Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP arch. Cezarego Zubrzyckiego tel. 601 732 019, e-mail: cezary.zubrzycki@gmail.com
Z poważaniem
Anna Kościuk
Przewodnicząca Rady DSOIA RP

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Załóż kolorowe skarpetki!

21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny! To właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.  Założenie tego dnia kolorowych skarpetek „nie do pary” jest  wyrazem radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia –  trisomia 21.
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia  Down Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zespół Downa jest odmiennością biologiczną człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi. W efekcie dochodzi do zmian tempa rozwoju danej osoby. Najdotkliwiej odczuwanym przez osoby z Zespołem Downa zaburzeniem jest osłabienie procesu zapamiętywania i zaburzenie mowy. Nazwa tej wady genetycznej pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdona Downa, który w 1866 r. pierwszy opisał podobieństwo grupy osób z odmiennym rozwojem, które nie były ze sobą spokrewnione.

W Polsce żyje ok 60 000 osób z wadą genetyczną. Niczym się nie różnią od osób pełnosprawnych! Okaż im szacunek, tolerancję i akceptację.

Link do filmu :

http://zespolkolorowychskarpetek.pl/

Zapraszamy do udziału w naszej akcji

#zostańwdomu      i      #zalozkoloroweskarpetki

 • 21 marca załóż kolorowe skarpetki „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.
 • Zrób zdjęcie
 • Prześlij na email : 21kolorow@gmail.com
 • My zbierzemy wszystkie zdjęcia i umieścimy je na stronie naszej szkoły w celu pokazania naszej integracji z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami

 


X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zadaniem ucznia jest wykonanie pracy na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Format: A-3

Technika: dowolna, z trwałych materiałów

Na odwrocie: imię i nazwisko , szkoła, klasa, wiek

Termin: do 28.02.2020r.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10.03.2020 odbędą się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów klas IV-VIII. Do dalszego etapu przechodzą uczniowie, którzy zajęli miejsca 1 i 2 w kategorii klas IV-VI i w kategorii klas VII-VIII.
Następny etap to eliminacje powiatowe, które zostaną przeprowadzone 24 marca 2020r. o godz. 10 00 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.
Uczniowie zainteresowani udziałem zgłaszają się do Pani Edyty Ziemby.
Zakres wiedzy wymaganej w turnieju jest następujący:
1 . Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 1499 ze zm.).
3. Książka ABC Strażaka Ochotnika cz.4.
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. ze zm.).
5. Rozporządzenie MSWiA z dnia 03.07.2017r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017r. poz. 1319 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich Usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz 1030 z 2009r.)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnycl-u rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich użytkowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 1853)
9. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
10. Podstawowa wiedza o sprzęcie pożarniczym i znakach bezpieczeństwa z zakresu ochrony ppoż.

 


Zapraszam uczniów klas II- VII do udziału w konkursie plastycznym, pt.: „Zwierzę nie jest rzeczą
organizowanego przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów dotyczące
ochrony zwierząt oraz potrzeby ich humanitarnego traktowania,
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
wystawach, itp.
f. termin 20 kwietnia 2020r.
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 i nr 2 (do
pobrania od szkolnego koordynatora sala 08 I. Głogowska)


Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę przedmiotową z języka angielskiego „OLIMPUS

dnia 18-03-2020r.

Zasady ogólne

 1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 2. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
 3. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.   Nagrody
 1. Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
 2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

 

III. Zgłoszenie szkoły

 1. Uczestnictwo szkoły należy zgłosić:
 • do 20-02-2020 r. – olimpiada z języka angielskiego.
 1. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 10,00 zł do 30.01.2020r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

Prowadzący Marta Kuczera