Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Kółko fotograficzne

16.12.2019 Świąteczna fotobudka

We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle
rozszerzana. Nasza szkoła to instytucja, która jest otwarta na wszelkie działania związane z
wychowywaniem młodych ludzi i kształtowaniem pozytywnych postaw. Zajęcia kółka fotograficznego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, szkoły, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Idea wykonywania zdjęć pozostaje ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko fotograficzne jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia.

Kółko fotograficzne

Ideą   szkolnego  kółka fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystyczno – fotograficznych naszych uczniów. Poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artstycznego, poczucia piękna i wrażliwości.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego