Organizacja roku szkolnego 2021/2022

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r.
  2. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 12.11.2021 r.
  3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
  4. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 07.01.2022 r.
  5. Ferie zimowe: 31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.
  6. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
  7. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 17.06.202 r.
  8. Dni dodatkowo wolne od pracy – egzaminy VIII klasy: 24 – 26.05.2022 r.
  9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 24.06.2022 r.