Chętni uczniowie – Kornelia, Hania, Julia i  Anastazja z klasy ósmej realizują indywidualnie projekt pt. „Janusz Korczak Wielki przyjaciel dzieci”. Uczniowie od października, co miesiąc wykonują jedno zadanie z projektu.
Regulamin projektu:
1.    W projekcie biorą udział chętni uczniowie.
2.    Uczeń przygotowuje projekt w formacie do wyboru:

 • a 4 -drukowanej wraz   z przygotowaniem strony tytułowej  i okładki
 • prezentacji multimedialnej
 • webquestu.

3.    Uczeń uczestniczący w projekcie ma obowiązek wykonania jednego zadania w miesiącu. Oddaje zadanie do kontrolni zgodnie z wyznaczonymi datami.
4.    Uczeń, który przygotuje projekt w terminie zgodnie z wytycznymi ma szansę na otrzymanie dodatkowej oceny celującą z historii.

Kryteria oceny z historii:
1. Zawartość projektu, czyli zrealizowanie wszystkich zadań.
2. Estetyka i pomysłowość prezentacji.
3. Wartość treści i zachowana chronologia pracy.
4. Bogactwo materiału źródłowego (dokumentów, zdjęć, przedmiotów itp.).
5. Terminowość wykonania projektu – po każdym miesiącu jeden punkt, a cały projekt do końca kwietnia

Zadania do wykonania projektu:
1.         Niełatwe dzieciństwo i młodość do końca października
2.         Lekarz – do końca listopada
3.         Działalność literacka do końca grudnia
4.         Korczak społecznik  do końca stycznia
5.         Korczak w getcie do końca lutego
6.         Ostatni marsz … do końca marca

Źródła pomocne w wykonaniu projektu:

 1. https://linktopoland.com/pl/janusz-korczak-przyjaciel-dzieci/
 2. http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=18
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
 4. http://2012korczak.pl/
  w zakładce Janusz Korczak- biografia (Korczak- zarys portretu;
 5. Korczak- lekarz; Korczak- wychowawca; Korczak- literat)
 6. http://www.pskorczak.org.pl/strony/korczak_o-korczaku.htm
  w zakładce: Janusz Korczak

Literatura uzupełniająca:
1. Puszkin Barbara, Warszawa jest moja… Śladami Janusza Korczaka po Warszawie. Warszawa,
2009. Publikacja przygotowana z okazji 130 rocznicy urodzin Janusza Korczaka
i Ogólnopolskiego Zlotu Dzieci i Młodzieży z placówek imienia Starego Doktora.
Dostępna w Internecie na stronie http://www.korczakinfo.waw.pl/korczak
(plik Warszawa
jest moja.pdf) lub bezpośredni dostęp:
http://www.korczakinfo.waw.pl/public/docgalleries/dokorczaka_1332763922/Warszawa
jest moja.pdf
2. Sadowski Maciej, Janusz Korczak. Fotobiografia. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2012
3. Dauzenroth Erich, tł. Teresa Semczuk, Janusz Korczak. Życie Dla Dzieci”. Kraków:
Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2012.
4. Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2002.
5. Stachowicz Katarzyna, Korczak. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2012 .

Praca Hani:

https://docs.google.com/presentation/d/1OAGzyxiv7K_jZV9O9KPsYWkCFZfknH6wAklsmHVRpQw/edit?fbclid=IwAR0CArrm4EaL-b60DK3nH6Mzcy-Hc71Z3jjNHYbuk7_h4GI2YonM2IVhTB0

https://docs.google.com/presentation/d/18DHC2eoMQgvaPmNuJIhhIQfKBGTeyKEmGTkP8RQ0nUI/edit?fbclid=IwAR3wDtQd7jUjthym3GHYTXX-A1lzSgfYZ6fYNWZ1dQVX4X4wOujFCSaF5k0#slide=id.ga295dc0786_1_30

Praca Julii:

https://docs.google.com/presentation/d/1RPbLEnor5C7VLLVDX-OsjaDDmcRYkEQQyZFNrOLp4zU/edit?fbclid=IwAR1re1pOQSGqGLtWHY7ZflzIh03SaahSsvfkZqpAWtlEty-Ad41RxmJ7mow#slide=id.ga3dae8f39a_0_75

Praca Anastazji:

https://docs.google.com/presentation/d/1PhpRnH9a6mmhPlQifBjKeea2q933l0oQwwn5PbBi6RI/edit?fbclid=IwAR2nv9yErDb6ziSGbgb_Gl3Qcykc4so6vpK35Zi-GbKlUQjW411T3HnRWuo#slide=id.ga3d034b443_0_221

Praca Kornelii: