Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2021

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Romanek zostają w dniu 25.05.2021 przełożone na godz. 15.00

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
24.05.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.05.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.05.2021 poniedziałek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
24.05.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
24.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.05.2021 poniedziałek 12.35-14.05 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
24.05.2021 poniedziałek 13.20 -14.05 Biofeedback P.Okoń 2.21
24.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
24.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
24.05.2021 poniedziałek 13:40 – 14:25 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
24.05.2021 poniedziałek 14.35-15.20 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
24.05.2021 poniedziałek 14:25 – 15:10 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
25.05.2021 wtorek 09.00-09.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
25.05.2021 wtorek 09.00-09.45 Zad. 3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
25.05.2021 wtorek 10.00-10.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT0
25.05.2021 wtorek 11.00-11.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
25.05.2021 wtorek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
25.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
25.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
25.05.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
26.05.2021 środa 11.00-11.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
26.05.2021 środa 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
26.05.2021 środa 12:45-14:15 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
26.05..2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
26.05.2021 środa 16.30-18.00 Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu

Matematycy z Podgórzyna.

K.Cięciwa Sala 2,7
27.05.2021 czwartek 09.00-09.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
27.05.2021 czwartek 10.00-10.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT0
27.05.2021 czwartek 11.00-11.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
27.05.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
27.05.2021 czwartek 12.15-13.45 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek      1.8
27.05.2021 czwartek 13:00 – 13:45 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
27.05.2021 czwartek 14:00-15:30 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
28.05.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
28.05.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek 1.8
28.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
28.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
28.05.2021 piątek 11:50-13:20 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
28.05.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
28.05.2021 piątek 12.40-13.25 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – zad. 1 M.Kuczera 2.13/2.8
28.05.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
28.05.2021 piątek 13.50-14.35 Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu

Matematycy z Podgórzyna.

K.Cięciwa Sala 2,7
28.05.2021 piątek 14.00- 14.45 Matematycy z Podgórzyna K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
29.05.2021 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

1.9
29.05.2021 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
29.05.2021 sobota 09.00-10.30 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – zad. 1 M.Kuczera 2.13/2.8
29.05.2021 sobota 10.40-12.10 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – zad. 1 M.Kuczera 2.13/2.8
31.05.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
31.05.2021 poniedziałek 11.40-13.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek na zewnątrz
31.05.2021 poniedziałek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

15.20  – 16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
31.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
31.05.2021 poniedziałek 12.35-14.05 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
31.05.2021 poniedziałek 13.20 – 14.05 Biofeedback P.Okoń 2.21
31.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
31.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
31.05.2021 poniedziałek 13:40 – 14:25 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
31.05.2021 poniedziałek 14:25 – 15:10 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2021 dołożone

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
25.05.2021 wtorek 11.30.-12.15 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.05.2021 wtorek 12.15-13.00 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.05.2021 środa 11.15-12.00 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.05.2021 środa 12.00-12.45 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.05.2021 czwartek 11.15-12.00 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.05.2021 czwartek 12.00-12.45 Zadanie 3. Biofeedback M.Tomalak                                                                                        2.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2021

Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Waniczek zostają odwołane w dniu 20.05.2021.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez panią Florczyk zostaną poprowadzone w dniu 18.05.2021 w zmienionych godzinach: 9.50-10.35

Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Kurek zostają przełożone z dnia 18.05.2021 na 19.05.2021.

Zajęcia projektu edukacyjnego prowadzone przez panią Kurek zostają odwołane w dniu 11.05.2021.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
04.05.2021 wtorek 09.50-10.35 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
04.05.2021 wtorek 09.50-10.35 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
04.05.2021 wtorek 11.30-13.00 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno – przyrodniczych A. Mędoń 0.9
04.05.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M. Hajder 0.4
04.05.2021 wtorek 11:50-13:20 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
04.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
04.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
04.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
04.05.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
04.05.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
04.05.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
04.05.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
04.05.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
04.05.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
04.05.2021 wtorek 14.00 – 14.45 Zad. 2 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
04.05.2021 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
04.05.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
04.05.2021 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
04.05.2021 wtorek 14.45-16.15 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasa 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
04.05.2021 wtorek 15.30-16.15 Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel 1.14
04.05.2021 wtorek 15.30–17.00 Zad. 1 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
05.05.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: WebQuest, wyszukiwanie informacji, korzystanie z OZE – zad. 1 A. Mędoń 2.12
05.05.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.05.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
05.05.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
05.05.2021 środa 11.45-12.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.05.2021 środa 12.30-13.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.05.2021 środa 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
05.05.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
05.05.2021 środa 12.40-13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
05.05.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze- nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych I. Bogucka 0.5
05.05.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M. Hajder 0.4
05.05.2021 środa 12.55- 13.40 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
05.05.2021 środa 13.30-14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze- nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych I. Bogucka 0.5
05.05.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
05.05.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
05.05.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT9
05.05.2021 środa 13.45-15.15 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
05.05..2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
05.05.2021 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
05.05.2021 środa 14.40-15.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
05.05.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09

05. 05.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala2.7
06.05.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.05.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
06.05.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
06.05.2021 czwartek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
06.05.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
06.05.2021 czwartek 12.30 – 13.15

13.15 – 14.00

Zad. 3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
06.05.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
06.052021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
06.05.2021 czwartek 12.45-13.30 Zad. 1. Warsztaty dziennikarskie M. Hajder 0.4
06.05.2021 czwartek 12:45-14:15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
06.05.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
06.05.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
06.05.2021 czwartek 13:40 – 14:25 Zadanie 3.Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
06.05.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
06.05.2021 czwartek 14:00-15:30 Zad 1. zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9   lub  1.10
06.05.2021 czwartek 15.00 – 16.30 Zad. 2 Matematycy z Podgórzyna K. Kurek Sala 1.9
07.05.2021 piątek 09.00-09.45

10.00-10.45

Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09

07.05.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
07.05.2021 piątek 11.30-12.15 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno – przyrodniczych A. Mędoń 0.9
07.05.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
07.05.2021 piątek 11.40-12.25 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek 2.13
07.05.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
07.05.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
07.05.2021 piątek 11.45-12.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.05.2021 piątek 11.45-12.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
07.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
07.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
07.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.05.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
07.05.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.05.2021 piątek 12.40-13.25 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
07.05.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
07.05.2021 piątek 14.00 – 14.45 Zad. 2 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
07.05.2021 piątek 15.00-15.45  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09

Meeting ID: 845 6881 3664

Passcode: DK55mW

08.05.2021 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zad. 2 Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

Sala 1.9
08.05.2021 sobota 10.45-11.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel 1.14
10.05.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
10.05.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.05.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09

10.05.2021 poniedziałek 11.40-13.10 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek 2.13
10.05.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
10.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno – przyrodniczych A. Mędoń 0.9
10.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.05.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
10.05.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze- nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych I. Bogucka 0.5
10.05.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
10.05.2021 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze- nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych I. Bogucka 0.5
10.05.2021 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
10.05.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.05.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
10.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
10.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
10.05.2021 poniedziałek 14:00 – 14:45 Zadanie 3.Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
10.05.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
10.05.2021 poniedziałek 15:15 – 16:00 Zadanie 3.Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
11.05.2021 wtorek 09.50-10.35 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
11.05.2021 wtorek 09.50-10.35 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
11.05.2021 wtorek 11.30-13.00 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno – przyrodniczych A. Mędoń 0.9
11.05.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M. Hajder 0.4
11.05.2021 wtorek 11:50-13:20 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
11.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
11.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
11.05.2021 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek 2.13
11.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
11.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
11.05.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
11.05.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
11.05.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
11.05.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
11.05.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
11.05.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
11.05.2021 wtorek 14.00 – 14.45 Zad. 2 Zajęcia projektowe K. Kurek Sala 1.9
11.05.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
11.05.2021 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
11.05.2021 wtorek 15.30-16.15 Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel 1.14
11.05.2021 wtorek 15.30–17.00 Zad.1 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
12.05.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.05.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
12.05.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
12.05.2021 środa 11.45-12.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.05.2021 środa 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
12.05.2021 środa 12.30-13.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.05.2021 środa 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
12.05.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
12.05.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
12.05.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M. Hajder 0.4
12.05.2021 środa 12.55- 13.40 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
12.05.2021 środa 12:45-14:15 Zad 1. zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
12.05.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
12.05.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
12.05.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT0
12.05..2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
12.05.2021 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak  2.21
12.05.2021 środa 14.40-15.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
12.05.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
12.05.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala2.7
12.05.2021 środa 17.00- 17.45 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/89948655630?pwd=ZW9kdDBZUVBGTUcwNkdsVFMvc3JJdz09
13.05.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
13.05.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
13.05.2021 czwartek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
13.05.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.05.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
13.05.2021 czwartek 12.35- 13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
13.05.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.05.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek na zewnątrz
13.05.2021 czwartek 12.45-13.30 Zad. 1. Warsztaty dziennikarskie M. Hajder 0.4
13.03.2021 czwartek 12:45-14:15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
13.05.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.05.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
13.05.2021 czwartek 13:40 – 14:25 Zadanie 3.Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
13.05.2021 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
13.05.2021 czwartek 14:00-15:30 Zad 1. zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
13.05.2021 czwartek 15.00 – 16.30 Zad. 2 Matematycy z Podgórzyna K. Kurek                                                                                     Sala 1.9
14.05.2021 piątek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie 2. Maryla Kruze-Szmel Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09

14.05.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
14.05.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak                                                                                        2.21
14.05.2021 piątek 11.40-12.25 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek 1.8
14.05.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J. Plis 2.20, 2.21
14.05.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
14.05.2021 piątek 11.45-12.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
14.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
14.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
14.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
14.05.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
14.05.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
14.05.2021 piątek 12.40-13.25 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
14.05.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
14.05.2021 piątek 14.00 – 14.45 Zad. 2 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
15.05.2021 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zad. 2 Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

                                                                                     Sala 1.9
15.05.2021 sobota 10.45-11.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel 1.14

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2021 11111111111111111111111111111

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2021

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
17.05.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.05.2021 poniedziałek 12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.05.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 3 Biofeedback P.Okoń 2.21
17.05.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska 1.10
17.05.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.05.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska 1.10
17.05.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
17.05.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
17.05.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
17.05.2021 poniedziałek 14.00-14.45 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
17.05.2021 poniedziałek 14.35-15:20 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
18.05.2021 wtorek 09.50-10.35 Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
18.05.2021 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
18.05.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M. Hajder 0.4
18.05.2021 wtorek 11:50-13:20 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
18.05.2021 wtorek 12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zad. 3 Biofeedback P.Okoń 2.21
18.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
18.05.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
18.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
18.05.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
18.05.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
18.05.2021 wtorek 13.30-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła Sala gimnastyczna
18.05.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
18.05.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.05.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
18.05.2021 wtorek 14.00-14.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
18.05.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
18.05.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 1.  Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
18.05.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad. 1 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
19.05.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.05.2021 środa 10.45-11.30 Zad. 3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
19.05.2021 środa 10.45-11.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
19.05.2021 środa 12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
19.05.2021 środa 12.35-13.20 Zad. 3 Biofeedback P.Okoń 2.21
19.05.2021 środa 12.35-14.05 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
19.05.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 1. Warsztaty dziennikarskie M. Hajder 0.4
19.05.2021 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.05.2021 środa 12:45-14:15 Zad. 1 Warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
19.05.2021 środa 13.40-14.25 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska 1.10
19.05.2021 środa 13.45-14.30 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.05.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
19.05.2021 środa 14.35-15.20 Zad. 1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska 1.10
19.05.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala2.7
19.05.2021 środa 17.00-17.45 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
20.05.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
20.05.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
20.05.2021 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
20.05.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.05.2021 czwartek 12.35- 13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
20.05.2021 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek      1.8
20.05.2021 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty dziennikarskie M. Hajder 0.4
20.05.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
20.05.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
20.05.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J. Leja – Kamzel 2.21
20.05.2021 czwartek 14.40-15.25 Zadanie 1.  Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
20.05.2021 czwartek 14:00-15:30 Zad. 1 Warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
20.05.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20 (zajęcia dołożone)
21.05.2021 piątek 09.00-10.30

10.45-11.30

Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
21.05.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania A.E. Waniczek na zewnątrz lub  1.8 ( zależy od pogody)
21.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
21.05.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
21.05.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
21.05.2021 piątek 12.40-13.25 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
21.05.2021 piątek 12.40-13.25 Zad. 1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13/2.8
21.05.2021 piątek 13.00-14.30 Zad. 3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74779818496?pwd=MUNDS3UvdDMwNi94UE9TUmg4OHJIdz0
21.05.2021 piątek 13.50-14.35  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala 2,7
21.05.2021 piątek 13.50-14.35 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
21.05.2021 piątek 14.00 – 14.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
21.05.2021 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback. M. Tomalak 2.21
22.05.2021 sobota 09.00-10.30 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
22.05.2021 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

1.9
22.05.2021 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.05.2021 sobota 10.40- 12.10 Zad. 1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Kwiecień 2021

Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Kruze-Szmel w dniu 27.04.2021 odbędą się stacjonarnie.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone przez panią Zielonkę w dniu 24.04.2021 odbędą się stacjonarnie.

Projekt edukacyjny prowadzony przez panią Głogowska w dniu 22.04.2021 zostaje odwołany.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniach 20-22.04.2021.

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 22.04.2021.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 22.04.2021.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 21.04.2021.

Zajęcia biofeedback w godz. 13.25-14.10 prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 15.04.2021.

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniu 15.04.2021.

Przełożone na 15.04.2021 zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają przesunięte na 16.04.2021 na godz. 14.15.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają przełożone z dnia 12.04.2021 na dzień 15.04.2021 na godz. 13.00-13.45.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w terminie 12-17.04.2021.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniach 8-9.04.2021.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 8.04.2021 w godz. 13.25-14.10.

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniu 8.04.2021.

Zajęcia projektu matematycznego prowadzone przez panią Kurek zostają odwołane w dniu 8.04.2021.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 7.04.2021.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
07.04.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
07.04.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
07.04.2021 środa 10.45 -11.30 Zadania 1. Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
07.04.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
07.04.2021 środa 12.40-13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
07.04.2021 środa 12.45-13.30 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/82695371684?pwd=UFJaUDE0SzNpbGg0UXhDdlJUc09WUT09
07.04.2020 środa 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.04.2021 środa 13.30- 14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/83073848388?pwd=Y2xPNDcxNXdJOXNZM1FNdjJHN3g1UT09
07.04.2021 środa 13.40-14.25 Zad. 1Projekt edukacyjny U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
07.04.2020 środa 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.04.2021 środa 14.00-15.30 Zadanie 1 Projekt edukacyjny B,Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
07.04.2020 środa 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.04.2021 środa  14.40-15.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
07.04.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
07.04.2021 środa 16.30-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala nr 2.7
07.04.2021 środa 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
08.04.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
08.04.2021 czwartek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna P.Okoń 2.20, 2.21
08.04.2021 czwartek 11.50-12.35 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
08.04.2021 czwartek 12.30-13.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
08.04.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
08.04.2021 czwartek 12.40-13.25 Zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3

P.Okoń 1.20
08.04.2020 czwartek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
08.04.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
08.04.2020 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
08.04.2021 czwartek 14.00- 14.45 Zadanie 2.

Projekt edukacyjny

K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
08.04.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
08.04.2020 czwartek 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
08.04.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. Nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
08.04.2021 czwartek 15.00-16.30 Zadanie 1 Projekt edukacyjny B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
08.04.2021 czwartek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
08.04.2021 czwartek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
09.04.2021 piątek 11.30-12.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.04.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
09.04.2021 piątek 11.40-12.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
09.04.2021 piątek 11.50-12.35 Biofeedback P.Okoń 2.20, 2.21
09.04.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
09.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/87181179513?pwd=QmMxejVOc1dZM2tlOVBZa25ySExpZz09
09.04.2021 piątek 12.45-13.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.04.2020 piątek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.04.2021 piątek 13.00-13.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
09.04.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.20, 2.21
09.04.2021 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.04.2020 piątek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.04.2021 piątek 14.00 –14.45 Zadanie 2.

Projekt edukacyjny

K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
09.04.2021 piątek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
09.04.2020 piątek 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.04.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
09.04.2021 piątek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
12.04.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 zad. 1 – Zajęcie z wykorzystaniem TIK A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
12.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
12.04.2021 poniedziałek 12.00-12.45 Zadanie 3.Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20, 1.21,0,4.
12.04.2021 poniedziałek 12.15-13.45 Zad.3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20, 1.21
12.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 2 – Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
12.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
12.04.2021 poniedziałek 12.45-13.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.04.2021 poniedziałek 12.50-13.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
12.04.2021 poniedziałek 13.00- 13.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/86178699542?pwd=TXVSK2M5QmVQK2NZRTFEYTZ5SHR6dz09
12.04.2021

16.04.2021

poniedziałek 13.40-14.25

14.15-15.00

Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.04.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
12.04.2021 poniedziałek 14.00- 14.45 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/83133191510?pwd=YlpPTDh5dnhYYTBOemtQVGIrZHlCUT09
12.04.2021 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad.1 – Koło historyczne B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/76220287276?pwd=YUprVEdJS1hCOXlJTnEvWXVEOGdjZz09
12.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
12.04.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
12.04.2021 poniedziałek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
13.04.2021 wtorek 11.40-12.25 Zad. 2 – Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
13.04.2021 wtorek 12.30-13.15 Zad. 2 – Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
13.04.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.04.2021 wtorek 12.35-13:20 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
13.04.2021 wtorek 12.45-14.15 Zad.3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20, 1.21
13.04.2021 wtorek 12.50-13.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
13.04.2021 wtorek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
13.04.2021 wtorek 14.00–14.45 Zad.2 – projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
13.04.2021 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
13.04.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1 Koło Historyczne klasy 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
13.04.2021 wtorek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
13.04.2021 wtorek 16.30-17.15 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
13.04.2021 wtorek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
14.04.2021 środa 08.00-08.45 zad. 1 – Zajęcie z wykorzystaniem TIK A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
14.04.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
14.04.2021 środa 11.00-11.45 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/72801689957?pwd=VndwTGZLSGx5Nk1sSEREZVpkYTZkQT09
14.04.2021 środa 12.30-14.00 Zad.3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20, 1.21
14.04.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
14.04.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
14.04.2021 środa 12.45-13.30 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/81280301580?pwd=eDI0SUJna1BsV2IwNm5waGdNMk1XUT09
14.04.2021 środa 13.30- 14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/86036345703?pwd=cWpsYjdtRFltVWlEM3RDWVd5KzFFZz09
14.04.2021 środa 13.40-14.25 Zad. 1. Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT9
14.04.2021 środa 14.00-15.30 Zadanie 1 Koło historyczne klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
14.04.2021 środa 14.40-15.25 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
14.04.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
14.04.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Cięciwa Sala 2.7
14.04.2021 środa 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
15.04.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.04.2021 czwartek 11.45-12.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.04.2021 czwartek 11.50.12.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
15.04.2021 czwartek 12.15-13.45 Zad.3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20, 1.21
15.04.2021 czwartek 12.30-13.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.04.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.04.2021 czwartek 12.40-13.25 Zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3

P.Okoń 1.20
15.04.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.04.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
15.04.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
15.04.2021 czwartek 14.45-16.15 Zadanie 1 Koło zainteresowań- historia klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
15.04.2021 czwartek 15.00–15.45 Zad.2 – projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
15.04.2021 czwartek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
15.04.2021 czwartek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
16.04.2021 piątek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
16.04.2021 piątek 11.30-12.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.04.2021 piątek 11.40-12.25 Zad. 2 – Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
16.04.2021 piątek 11.50-12.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
16.04.2021 piątek 12.00- 12.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/88139510373?pwd=ck4xZjIzRmZueGJtSDFHRG4wUGpTZz09
16.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3.Integracja Sensoryczna M. Hajder 1.20, 1.21, 0,4.
16.04.2021 piątek 12.15-13.45 Zad.3 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20, 1.21
16.04.2021 piątek 12.45-13.30 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.04.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
16.04.2021 piątek 13.00-13.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
16.04.2021 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.04.2021 piątek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
16.04.2021 piątek 14.00–14.45 Zad.2 – projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
16.04.2021 piątek 15.00-15.45  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
19.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
19.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
19.04.2021 poniedziałek 12.00-12.45 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
19.04.2021 poniedziałek 12.15-13.45 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20,1.21
19.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
19.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 1  Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
19.04.2021 poniedziałek 12.45-13.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.04.2021 poniedziałek 12.50-13.35 Biofeedback  – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
19.04.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/86260735441?pwd=MzYyWUNjL25rMUFZYnEyQ3lmQmRYdz09
19.04.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 1  Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
19.04.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.04.2021 poniedziałek 14.00-14.45 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/82680406006?pwd=ZW1MUmo2eE16UjZoUUFSQjZiaTlTQT09
19.04.2021 poniedziałek 14.20-15.05 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasa 4 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/76220287276?pwd=YUprVEdJS1hCOXlJTnEvWXVEOGdjZz09
19.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
19.04.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
19.04.2021 poniedziałek 15: 00-15:45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.04.2021 poniedziałek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
20.04.2021 wtorek 11.40-12.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
20.04.2021 wtorek 12.30-13.15 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
20.04.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
20.04.2021 wtorek 12.35-13:20 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
20.04.2021 wtorek 12.45-14.15 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20,1.21
20.04.2021 wtorek 12.50-13.35 Biofeedback  – zad. 3 – P.Okoń 2.21
20.04.2021 wtorek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.04.2021 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.04.2021 wtorek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
20.04.2021 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
20.04.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasa 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
20.04.2021 wtorek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
20.04.2021 wtorek 16.30-17.15 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
20.04.2021 wtorek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
21.04.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
21.04.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.04.2021 środa 11.00 – 11.45 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/71729436887?pwd=S2NjKzZobEpXYzdTZ0NtNVVROTZ0QT09
21.04.2021 środa 12.30-14.00 Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.20,1.21
21.04.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
21.04.2021 środa 12.40- 13.25 Zad. 1  Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
21.04.2021 środa 12.40-13.25 Terapia pedagogiczna

(zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3.)

P.Okoń 1.20
21.04.2021 środa 12.45-13.30 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/85972974512?pwd=Y3J6eG1RQTlSTnFLcmxhQjVSbGN4dz09
21.04.2021 środa 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.04.2021 środa 13.30-14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/88013547306?pwd=VVpvVzRiZnovWStMaXBKdngvWmJXZz09
21.04.2021 środa 13.40-14.25 Zad. 1  Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT0
21.04.2021 środa 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.04.2021 środa 14.00-15.30 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
21.04.2021 środa 14.40-15.25 Zad. 1  Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
21.04.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
21.04.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala2.7
21.04.2021 środa 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
22.04.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.04.2021 czwartek 11.45-12.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.04.2021 czwartek 11.50.12.35 indywidualizacja pracy z uczniem P.Okoń 2.21
22.04.2021 czwartek 11:00-11:45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.04.2021 czwartek 12.15-13.45 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20,1.21
22.04.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.04.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.04.2021 czwartek 12.40-13.25 Terapia pedagogiczna

(zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3.)

P.Okoń 1.20
22.04.2021 czwartek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.04.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.04.2021 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.04.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
22.04.2021 czwartek 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.04.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
22.04.2021 czwartek 14.45-16.15 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
22.04.2021 czwartek 15.30 – 16.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak Sala 2.9
22.04.2021 czwartek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
22.04.2021 czwartek 17.00-17.45 Zad. 1  Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/89948655630?pwd=ZW9kdDBZUVBGTUcwNkdsVFMvc3JJdz09
23.04.2021 piątek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
23.04.2021 piątek 11.30-12.15 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.04.2021 piątek 11.40-12.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
23.04.2021 piątek 11.50-12.35 Biofeedback  – zad. 3 – P.Okoń 2.21
23.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/84766788676?pwd=T2NCanRvdnRBRE1ZRnQrOTk0b0UrZz09

Passcode: MF4Q1h

23.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
23.04.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.04.2021 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.04.2021 piątek 13.00-13.45 indywidualizacja pracy z uczniem P.Okoń 2.21
23.04.2021 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.04.2021 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.04.2021 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.04.2021 piątek 15.00-15.45  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
23.04.2021 piątek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
24.04.2021 sobota 10.00-11.30

11.40-13.10

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09

stacjonarnie

26.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
26.04.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
26.04.2021 poniedziałek 12.00-12.45 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
26.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
26.04.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
26.04.2021 poniedziałek 12.45-13.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.04.2021 poniedziałek 12.50-13.35 Biofeedback – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
26.04.2021 poniedziałek 13.00- 13.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/89634391811?pwd=Wk9IR0wxYUc4c1p5aW4ySnFWb2NoQT09
26.04.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.04.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
26.04.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.04.2021 poniedziałek 13:50 – 14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.04.2021 poniedziałek 14.00- 14.45 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/89039259257?pwd=eHZiY3pRa1hVdUR6S3lVWEMvNkpNdz09
26.04.2021 poniedziałek 14.20-15.05 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.04.2021 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasa 4 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/76220287276?pwd=YUprVEdJS1hCOXlJTnEvWXVEOGdjZz09
26.04.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.04.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
26.04.2021 poniedziałek 15:00 – 15:45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.04.2021 poniedziałek 16.00 – 16.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
27.04.2021 wtorek 11.30-12.15

12.20-13.05

Zad.3 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20.2021
27.04.2021 wtorek 11.40-12.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
27.04.2021 wtorek 12.30-13.15 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
27.04.2021 wtorek 12.50-13.35 Biofeedback – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
27.04.2021 wtorek 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.04.2021 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.04.2021 wtorek 14.00 – 14.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
27.04.2021 wtorek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
27.04.2021 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
27.04.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.04.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasa 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
27.04.2021 wtorek 15.30-16.15 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09

stacjonarnie

28.04.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK: zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
28.04.2021 środa 11.00 -11.45 Zada. 3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/75591660290?pwd=clQzYkVQbUVJUVpXWWs2WUY2dDVvQT09
28.04.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
28.04.2021 środa 12.40-13.25 Terapia pedagogiczna

(zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3.)

P.Okoń 1.20
28.04.2021 środa 12.45-13.30 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/81190238839?pwd=d1BCZTM5d2hoaDlHRzYxM3U3aE1Vdz09
28.04.2021 środa 13.00-13.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.04.2021 środa 13.30- 14.15 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/84384786676?pwd=alJrSlNPQW1qT0ltWUZOVXprQjhndz09
28.04.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT0
28.04.2021 środa 13.45-14.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.04.2021 środa 14.00-15.30 Zadanie 1Koło zainteresowań historia klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
28.04.2021 środa 14.40-15.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
28.04.2021 środa 15.45-16.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
28.04.2021 środa 16.30-18.00  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa Sala2.7
29.04.2021 czwartek 11.40-12.25 Zad.3 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
29.04.2021 czwartek 11.45-12.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.04.2021 czwartek 11.50.12.35 Biofeedback – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
29.04.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.04.2021 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.04.2021 czwartek 12.40-13.25 Terapia pedagogiczna

(zajęcia terapeutyczne

dla uczniów z SPE – zad.3.)

P.Okoń 1.20
29.04.2021 czwartek 13.15-14.00 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.04.2021 czwartek 13:50 – 14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
29.04.2021 czwartek 14.10-14.55 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.04.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
29.04.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M. Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
29.04.2021 czwartek 14.45-16.15 Zadanie 1 Koło zainteresowań historia klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
29.04.2021 czwartek 17.00 – 17.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
30.04.2021 piątek 09.00-09.45 Projekt edukacyjny- zadanie2. Maryla Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
30.04.2021 piątek 11.30-12.15 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.04.2021 piątek 11.40-12.25 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
30.04.2021 piątek 11.40-12.25 Zad.3 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
30.04.2021 piątek 11.50-12.35 Biofeedback – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
30.04.2021 piątek 12.00- 12.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/89503269838?pwd=Q2JaMTVVQkd3SGhsSlVLZFprYWJJZz09
30.04.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
30.04.2021 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.04.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.04.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 –

indywidualizacja pracy z uczniem

P.Okoń 2.21
30.04.2021 piątek 13.00-13.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
30.04.2021 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.04.2021 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.04.2021 piątek 14.00 – 14.45 Zajęcia projektowe K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
30.04.2021 piątek 14.00-14.45 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania –Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
30.04.2021 piątek 14.10-14.55 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.04.2021 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.04.2021 piątek 15.00-15.45  Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09

Zmieniony harmonogram na okres 22-31.03.2021 po wprowadzeniu zdalnego nauczania w klasach 1-3

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 29-31.03.2021.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Zielonkę odbędą się w dniu 30.03.2021 w zmienionych godzinach, tj. 14.00-15.30.
Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Dutkowską zostają przełożone z dnia 25.03.2021 na dzień 31.03.2021.
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 30.03.2021.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat mają zmienione godziny zajęć w dniu 29.03.2021 – nowe godziny to 13.40-14.25 i 14.30-15.15.

Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Kruze-Szmel zostają odwołane w terminie 23-26.03.2021.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w dniu 22.03.2021.

22.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.03.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
22.03.2021 poniedziałek 12.30-13.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
22.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
22.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
22.03.2021 poniedziałek 12.50-13.35 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
22.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/82704958006?pwd=amliSWovZVhwbm9uWlVGMm90R2dyQT09
22.03.2021 poniedziałek 13.15-14.00

14.00-14.45

Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
22.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
22.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
22.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.03.2021 poniedziałek 14.00-14.45 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/86175119819?pwd=cTE0K3J5eEFYN3BacFlmbU9qRmVXZz09
22.03.2021 poniedziałek 14.00-14.45 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
22.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
22.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
22.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
22.03.2021 poniedziałek 16.00-16.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 4 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/76220287276?pwd=YUprVEdJS1hCOXlJTnEvWXVEOGdjZz09
23.03.2021 wtorek 11.30-12.15

12.20-13.05

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
23.03.2021 wtorek 11.35-12.20 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.03.2021 wtorek 11.40-12.25

12.30-13.15

Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
23.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
23.03.2021 wtorek 12.50-13.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
23.03.2021 wtorek 13.00-13.45

13.45-14.30

14.40-15.25

Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
23.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
23.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
23.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
23.03.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
23.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2021 wtorek 14.50-15.35 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
23.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
23.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
23.03.2021 wtorek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
24.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
24.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
24.03.2021 środa 12.30-13.15 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/81163672221?pwd=VnJaMUxBeUVZWXRJSHVnT0tLNnFqQT09
24.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
24.03.2021 środa 13.30-14.15 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/88605187846?pwd=ZndZczNSZm16Yi85MkFDQ1dhMGlJUT09
24.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
24.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
24.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
24.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
24.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
24.03.2021 środa 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
24.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
25.03.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.03.2021 czwartek 10.45-11.30

11.40-12.25

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
25.03.2021 czwartek 11.50-12.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
25.03.2021 czwartek 12.30-13.15 Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zasd.3 zajęcia dla uczniów z SPE P. Okoń
25.03.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
25.03.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
25.03.2021 czwartek 14.45-15.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
25.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 7 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
25.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak Sala 2.9
25.03.2021 czwartek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
25.03.2021 czwartek 17.00-17.45 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/89948655630?pwd=ZW9kdDBZUVBGTUcwNkdsVFMvc3JJdz09
25.03.2021 czwartek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
26.03.2021 piątek 11.30-12.15

12.45-13.00

Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
26.03.2021 piątek 11.40-12.25 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
26.03.2021 piątek 12.00-12.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/89330832108?pwd=eEsrTlRjdGJjYVlkZE84TnJWbTY1Zz09
26.03.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
26.03.2021 piątek 13.00-13.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.03.2021 piątek

4a i 4b

14.00 -14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
26.03.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
26.03.2021 piątek 15.00-15-45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
26.03.2021 piątek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
27.03.2021 sobota 9.00 – 10.30

10.40 –12.10

12.20- 13.50

Zadanie 2.
Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

27.03.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.05

zad.3. Socjoterapia – indywidualizacja pracy z uczniem E.Zielonka 2.6
29.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.03.2021 poniedziałek 09.00-09.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
29.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.03.2021 poniedziałek 12.30-13.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
29.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
29.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
29.02.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/84641044141?pwd=djFlem9yZmo2aENMQVFpR1o1SkRjZz09
29.03.2021 poniedziałek 12.50-13.35 Zad. 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
29.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
29.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
29.03.2021 poniedziałek 14.00-14.45 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/87552216688?pwd=dk9ZWVhmMVUycWg5cVJrUWhLb01kUT09
29.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 4 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/76220287276?pwd=YUprVEdJS1hCOXlJTnEvWXVEOGdjZz09
29.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
29.03.2021 poniedziałek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
30.03.2021 wtorek 11.30-12.15

12.20-13.05

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
30.03.2021 wtorek 11.35-12.20 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.03.2021 wtorek 11.40-12.25

12.30-13.15

Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
30.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
30.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
30.03.2021 wtorek 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
30.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
30.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
30.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
30.03.2020 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
30.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
30.03.2021 wtorek 15.10-15.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
30.03.2021 wtorek 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
31.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
31.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń https://us02web.zoom.us/j/2101415215?pwd=MkRIYU1oZStabE90dmdXMlY3dDFYZz09
31.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
31.03.2021 środa 12.30-13.15 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/88907361900?pwd=VmRVUkdGdDhMemRzNkdjUUdNZW9OZz09
31.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
31.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
31.03.2021 środa 13.30-14.15 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka https://us02web.zoom.us/j/83496574747?pwd=bjlnbTdVRHhwZU44V2pFaDBGZVgzZz09
31.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
31.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
31.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
31.03.2020 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
31.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
31.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
31.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
31.03.2021 środa 17.00-17.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska https://us04web.zoom.us/j/2835734351?pwd=MlRDbm4wYThDQWVyOUhCY2NoRmpaQT09
31.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7

31.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2021

Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 20.03.2021.

Zajęcia gitarowe prowadzone przez panią Rakoczy zostają odwołane w dniu 16.03.2021.

Zajęcia gitarowe prowadzone przez panią Rakoczy zostają przełożone z dnia 15.03.2021 na dzień 22.03.2021.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 19.03.2021.

Zajęcia ze Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniach 15.03.2021, 18.03.2021 i 19.03.2021.

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego prowadzone przez panią Romaniak odwołane w dniu 13.03.2021 odbędą się 20.03.2021.
Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Zielonkę odwołane w dniu 20.03.2021 odbędą się 27.03.2021.

Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez panią Romaniak zostają odwołane w dniu 13.03.2021.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Pławską zostają odwołane w dniach 2.03.2021, 9.03.2021 i 16.03.2021.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 10 i 11.03.2021.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Topołę zostają odwołane w dniu 10.03.2021 w godz. 15.10-15.55.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 8.03.2021.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 05.03.2021.

Zajęcia biofeedbacku i projektowe prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniach 2-5.03.2021.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 1.03.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniu 1.03.2021.
Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 1.03.2021.
Zajęcia języka niemieckiego prowadzone przez panią Romaniak zostają odwołane w dniu 1.03.2021.
Zajęcia wyrównawcze i terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniu 1.03.2021.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.03.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
01.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
01.03.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 1.13
01.03.2021 poniedziałek 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.20
01.03.2021 poniedziałek 11.40.-12.25

12.40-13.25

Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
01.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-14.35

Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
01.03.2021 poniedziałek 12.05-13.00 Zadanie 3: Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2.20
01.03.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Zad.3 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
01.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
01.03.2021 poniedziałek 12.55- 13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
01.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
01.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
01.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45

13.45-14.30

Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
01.03.2021 poniedziałek 13.05-13.50 Zadanie 3: Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2.20
01.03.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
01.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
01.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
01.03.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
01.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
01.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
01.03.2021 Poniedziałek 14.40-15.25 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
01.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
01.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
01.03.2021 Poniedziałek 15.35-15.20 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
02.03.2021 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
02.03.2021 wtorek 08.55-09.40 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
02.03.2021 wtorek 11.30-13.00 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
02.03.2021 wtorek 11.40-13.10 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
02.03.2021 wtorek 11:50-12:35 Zad. 1 Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
02.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
02.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
02.03.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
02.03.2021 wtorek 12.40-13.35

13.40-14.25

13.30-15.15

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
02.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
02.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
02.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
02.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
02.03.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
02.02.2021 wtorek 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
02.03.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
02.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
02.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
02.03.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
02.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
02.03.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
02.03.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
02.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.03.2021 wtorek 14.50-15.35 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
02.03.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.8
02.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
02.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
02.03.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad 1.Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
02.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
03.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
03.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 2.12
03.03.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
03.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
03.03.2021 środa 10.45-11.30 Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.03.2021 środa 11.45-12.30 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
03.03.2021 środa 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
03.03.2021 środa 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
03.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
03.03.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
03.03.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
03.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
03.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
03.03.2021 środa 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.03.2021 środa 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
03.03.2021 środa 13.25-14.10 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
03.03.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
03.02.2021 środa 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
03.03.2021 Środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
03.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
03.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
03.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
03.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa Sala 2.7
03.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa Sala 2.7
04.03.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
04.03.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
04.03.2021 czwartek 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
04.03.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
04.03.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
04.03.2021 czwartek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
04.03.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
04.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
04.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.03.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek na zewnątrz
04.03.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
04.03.2021 czwartek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
04.03.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.03.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
04.03.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
04.03.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
04.03.2021 czwartek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
04.03.2021 czwartek 14.45-15.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
04.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 7 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
04.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
05.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
05.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
05.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.03.2021 piątek 11.40-12.25 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
05.03.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
05.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
05.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
05.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
05.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
05.03.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
05.03.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
05.03.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
05.03.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
05.03.2021 piątek 13.00-13.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
05.03.2021 piątek

4a i 4b

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
05.03.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
05.03.2021 piątek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
05.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
06.03.2021 sobota 9.00 – 10.30

10.40 –12.10

12.20- 13.50

Zadanie 2.
Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

08.03.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
08.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
08.03.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 1.13
08.03.2021 poniedziałek 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.20
08.03.2021 poniedziałek 11.40-12.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 2.13
08.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-14.35

Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
08.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.03.2021 poniedziałek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
08.03.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Zad. 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
08.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
08.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
08.03.2021 poniedziałek 12.55- 13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
08.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
08.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
08.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45

13.45-14.30

Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
08.03.2021 poniedziałek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
08.03.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
08.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
08.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
08.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
08.03.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
08.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
08.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
08.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.03.2021 Poniedziałek 14.40-15.25 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
08.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
08.03.2021 Poniedziałek 15.35-15.20 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
09.03.2021 wtorek 11.30-13.00 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
09.03.2021 wtorek 11.40-13.10 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
09.03.2021 wtorek 11:50-12:35 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
09.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
09.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
09.03.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 2.13
09.03.2021 wtorek 12.40-13.35

13.40-14.25

13.30-15.15

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
09.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
09.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
09.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
09.03.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
09.02.2021 wtorek 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
09.03.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
09.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
09.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
09.03.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
09.03.2021 wtorek

6b -dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
09.03.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
09.03.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
09.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.03.2021 wtorek 14.50-15.35 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
09.03.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.8
09.02.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
09.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
09.03.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
09.03.2021 wtorek 15.30-17.00 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak Sala 2.9
09.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
10.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 2.12
10.03.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
10.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
10.03.2021 środa 10.45-11.30 Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.03.2021 środa 11.00-11.45 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
10.03.2021 środa 11.45-12.30 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
10.03.2021 środa 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
10.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
10.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
10.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
10.03.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
10.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
10.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
10.03.2021 środa 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.03.2021 środa 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
10.03.2021 środa 13.25-14.10 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
10.03.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
10.02.2021 środa 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
10.03.2021 Środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
10.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
10.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
10.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
10.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
10.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
10.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa Sala 2.7
10.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa Sala 2.7
11.03.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
11.03.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
11.03.2021 czwartek 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
11.03.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
11.03.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
11.03.2021 czwartek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
11.03.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
11.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
11.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.03.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 2.13
11.03.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
11.03.2021 czwartek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
11.03.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.03.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
11.03.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
11.03.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
11.03.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
11.03.2021 czwartek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
11.03.2021 czwartek 14.45-15.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
11.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 7 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
11.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
12.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
12.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
12.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.03.2021 piątek 11.40-12.25 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
12.03.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
12.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
12.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
12.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
12.03.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
12.03.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.03.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
12.03.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
12.03.2021 piątek 13.00-13.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
12.03.2021 piątek

4a i 4b

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
12.03.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
12.03.2021 piątek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
12.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09

Sala 2.7

13.03.2021 sobota 9.00 – 10.30

10.40 –12.10

12.20- 13.50

Zadanie 2.
Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

13.03.2021 sobota 09.00-10.30 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak Sala 2.9
13.032021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.05

zad.3. Socjoterapia – indywidualizacja pracy z uczniem E.Zielonka 2.6
15.03.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
15.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.03.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 1.13
15.03.2021 poniedziałek 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.20
15.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.03.2021 poniedziałek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
15.03.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Zad. 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
15.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
15.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
15.03.2021 poniedziałek 12.55- 13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
15.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
15.03.2021 poniedziałek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
15.03.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
15.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
15.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
15.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
15.03.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
15.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.03.2021 Poniedziałek 14.40-15.25 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
15.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
15.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
15.03.2021 Poniedziałek 15.35-15.20 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
16.03.2021 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
16.03.2021 wtorek 08.55-09.40 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
16.03.2021 wtorek 11.30-13.00 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
16.03.2021 wtorek 11:50-12:35 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
16.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
16.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
16.03.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
16.03.2021 wtorek 12.40-13.35

13.40-14.25

13.30-15.15

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
16.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
16.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
16.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
16.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
16.03.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
16.02.2021 wtorek 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
16.03.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
16.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
16.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
16.03.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
16.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
16.03.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
16.03.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
16.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.03.2021 wtorek 14.50-15.35 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
16.03.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.8
16.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
16.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
16.03.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
16.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
17.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 2.12
17.03.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
17.03.2021 środa 10.45-11.30 Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.03.2021 środa 10.45-1130 Terapia pedagogiczna         B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
17.03.2021 środa 11.45-12.30 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
17.03.2021 środa 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
17.03.2021 środa 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
17.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
17.03.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
17.03.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
17.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
17.03.2021 środa 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.03.2021 środa 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
17.03.2021 środa 13.25-14.10 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
17.03.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
17.02.2021 środa 13.30-15.00, 15.10-15.55 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
17.03.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
17.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
17.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
17.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
17.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
17.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
17.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa Sala 2.7
17.03.2021 środa 17.00-17.45 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/89948655630?pwd=ZW9kdDBZUVBGTUcwNkdsVFMvc3JJdz09
17.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
18.03.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
18.03.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.03.2021 czwartek 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
18.03.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
18.03.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
18.03.2021 czwartek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
18.03.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
18.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
18.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.03.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
18.03.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
18.03.2021 czwartek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
18.03.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.03.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
18.03.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
18.03.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
18.03.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
18.03.2021 czwartek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
18.03.2021 czwartek 14.45-15.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
18.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 7 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
18.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
19.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
19.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
19.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.03.2021 piątek 11.40-12.25 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
19.03.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
19.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
19.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.32.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
19.03.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
19.03.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.03.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
19.03.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
19.03.2021 piątek 13.00-13.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
19.03.2021 piątek

4a i 4b

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
19.03.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
19.03.2021 piątek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
19.03.2021 piątek 15.00-15-45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
20.03.2021 sobota 9.00 – 10.30

10.40 –12.10

12.20- 13.50

Zadanie 2.
Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

20.03.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.05

zad.3. Socjoterapia – indywidualizacja pracy z uczniem E.Zielonka 2.6
22.03.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
22.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.03.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 1.13
22.03.2021 poniedziałek 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.20
22.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.03.2021 poniedziałek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
22.03.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Zad. 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
22.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
22.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
22.03.2021 poniedziałek 12.55- 13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
22.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.03.2021 poniedziałek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
22.03.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
22.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
22.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
22.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
22.03.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
22.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
22.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.03.2021 Poniedziałek 14.40-15.25 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
22.03.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
22.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
22.03.2021 Poniedziałek 15.35-15.20 Język niemiecki K. Bojańska 2.08
23.03.2021 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
23.03.2021 wtorek 08.55-09.40 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
23.03.2021 wtorek 11.30-13.00 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
23.03.2021 wtorek 11.40-13.10 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
23.03.2021 wtorek 11:50-12:35 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
23.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
23.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
23.03.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
23.03.2021 wtorek 12.40-13.35

13.40-14.25

13.30-15.15

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
23.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
23.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
23.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
23.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1.Warsztaty muzyczne. M.Rakoczy 1.13
23.03.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
23.03.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
23.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
23.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
23.03.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
23.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
23.03.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
23.03.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
23.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2021 wtorek 14.50-15.35 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
23.03.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.8
23.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
23.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
23.03.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
23.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
24.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 2.12
24.03.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
24.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
24.03.2021 środa 10.45-11.30 Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.03.2021 środa 11.45-12.30 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
24.03.2021 środa 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
24.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
24.03.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
24.03.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
24.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
24.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
24.03.2021 środa 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.03.2021 środa 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
24.03.2021 środa 13.25-14.10 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
24.03.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
24.03.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
24.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
24.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
24.09.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
24.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
24.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
24.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
24.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
25.03.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
25.03.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.03.2021 czwartek 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
25.03.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
25.03.2021 czwartek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
25.03.2021 czwartek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
25.03.2021 czwartek 12.05-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
25.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
25.03.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
25.03.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
25.03.2021 czwartek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
25.03.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
25.03.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
25.03.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
25.03.2021 czwartek 14.15-15.00 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/71922397667?pwd=LzBVRzFiUkx5RGhYY2Jkbk9UbTBuUT09
25.03.2021 czwartek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.03.2021 czwartek 14.45-15.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
25.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 7 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
25.03.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak Sala 2.9
25.03.2021 czwartek 17.00-17.45 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/89948655630?pwd=ZW9kdDBZUVBGTUcwNkdsVFMvc3JJdz09
26.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
26.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
26.03.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
26.03.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.03.2021 piątek 11.40-12.25 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
26.03.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.03.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
26.03.2021 piątek 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
26.03.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.03.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
26.03.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
26.03.2021 piątek 13.00-13.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.03.2021 piątek

4a i 4b

14.00 -14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
26.03.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.niem E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.03.2021 piątek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.03.2021 piątek 15.00-15.45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze. K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
26.03.2021 piątek 15.00-15-45 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
27.03.2021 sobota 9.00 – 10.30

10.40 –12.10

12.20- 13.50

Zadanie 2.
Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

29.03.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
29.03.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.03.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 1.13
29.03.2021 poniedziałek 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.20
29.03.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.03.2021 poniedziałek 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
29.03.2021 poniedziałek 12.35- 13.20 Zad. 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
29.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.03.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
29.03.2021 poniedziałek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
29.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
29.03.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.03.2021 poniedziałek 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
29.03.2021 poniedziałek 13.40 – 15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
29.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
29.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
29.03.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/81078547994?pwd=U0w1VGh5KzFZazNlNGg5NmpLYzFGZz09
29.03.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
29.03.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 1.20,1.21,04
29.03.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
29.03.2021 poniedziałek 15.30-16.15 Zad.1 Język niemiecki E. Ziemba 1.12
30.03.2021 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
30.02.2021 wtorek 08.55-09.40 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
30.03.2021 wtorek 11.30-13.00 Zaj. wyrównawcze-zad. 2 A. Mędoń 0.9
30.03.2021 wtorek 11.40-13.10 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
30.03.2021 wtorek 11:50-12:35 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.6
30.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback – zad. 3 P.Okoń 2.21
30.03.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
30.03.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
30.03.2021 wtorek 12.40-13.35

13.40-14.25

13.30-15.15

Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
30.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
30.03.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.13
30.03.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.13
30.03.2021 wtorek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
30.03.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
30.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.03.2021 wtorek 13.40-14.25 Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
30.03.2021 wtorek 13.45-14.30 Język niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
30.03.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
30.03.2021 wtorek

6b – dz

14.00-14.45 Zad. 2 Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
30.03.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
30.03.2021 wtorek 14.30-15.15 Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.03.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania M.Kuczera 2.8
30.03.2020 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 5 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
30.03.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad. 1. Zajęcia wyr. z języka polskiego E.Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
30.03.2021 wtorek 15.30-16.15

16.25-17.10

Zad 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
30.03.2021 wtorek 16.30-17.15 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
31.03.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
31.03.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK – zad. 1 A. Mędoń 2.12
31.03.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 terapia sensoryczna J. Plis 2.20,  2.21
31.03.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/74990925668?pwd=OWpUMm4zUi9CQm1TZmNFV2pCbkVSUT09
31.03.2021 środa 10.45-11.30 Biofeedback M.Tomalak 2.21
31.03.2021 środa 11.45-12.30 Zad. 3 Ter. logopedyczna R. Korga 0.16
31.03.2021 środa 12.00 – 13.30

13.40 – 15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka Gerard Horowski 1.12
31.03.2021 środa 12.05-13.00 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
31.03.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
31.03.2021 środa 12.40- 13.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/83052222492?pwd=QWk3dTFrSHl2RU9zNzF6WG9uYnM0dz09
31.03.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
31.03.2021 środa    12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – j.ang.       A.E. Waniczek 2.13
31.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 1.9     1.10
31.03.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
31.03.2021 środa 12.55-13.40 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
31.03.2021 środa 13.05-13.50 Zadanie 3: Integracja sensoryczna E.Gruszecka 2.20
31.03.2021 środa 13.25-14.10 Zad.2- zaj. wyrównawcze I. Bogucka 0.5
31.03.2021 środa 13.30-15.00

15.10-15.55

Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
31.03.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny I. Głogowska 0.8
31.03.2021 środa 13.40-14.25 Zad.1 Projekt edukacyjny U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/84775751311?pwd=dDB0bnY2VUVoUUUvS1RBUWxzU0phQT09
31.03.2021 środa 13.45-14.30 Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
31.03.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
31.03.2020 środa 14.00-15.30 Zad. 1 Projekt edukacyjny klasy 6 B.Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
31.03.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gim. korekcyjna J.Bykowska-Bojko Aula
31.03.2021 środa 14.40-14.25 Zad.1 Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
31.03.2021 środa 15.45-16.30 Proj. edukacyjny- zad. 2 M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
31.03.2021 środa 16.30-17.15 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7
31.03.2021 środa 17.15-18.00 Zadanie 2. Matematycy K.Cięciwa Sala 2.7

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2021

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Luty 2021

Zajęcia „Łowcy historii” prowadzone przez panią Toporowską mają zmienione godziny trwania:
– wtorek 15.00-16.30
– środa 14.00-15.30
– czwartek 15.00-16.30
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez panów Topołę i Gołubińskiego będą odbywać się w nieco zmienionych godzinach: 13.30-15.00 i 15.10-15.55.
Zajęcia prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w okresie 22-26.02.2021.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 25.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 24.02.2021.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 23.02.2021.
Warsztaty muzyczne prowadzone przez panią Rakoczy zostają odwołane w dniach 22-23.02.2021.
Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Dutkowską zostają odwołane w dniach 22 i 24.02.2021.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 19.02.2021.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 19.02.2021
Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 19.02.2021.
Zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 18.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Florczyk zostają odwołane w dniu 18.02.2021.
Zajęcia Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniach 15.02.2021 i 16.02.2021.
Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Dutkowska zostają odwołane w dniu 17.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 10.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej i wyrównawcze prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniu 3.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniach 1-5.02.2021.
Zajęcia terapii pedagogicznej i zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniu 1.02.2021.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 1.02.2021. i 3.02.2021.
Zajęcia prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniach 1-5.02.2021.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.02.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
01.02.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
01.02.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 1.13
01.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
01.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zaj. Rozwijające Mały Ratowniczek  w akcji – grupa I i II B. Toporowska 2.11
01.02.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
01.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
01.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
01.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
01.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
01.02.2021 poniedzialek 12.55-13.40 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
01.02.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
01.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
01.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
01.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
01.02.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
01.02.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
01.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
01.02.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
01.02.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
02.02.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.02.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
02.02.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
02.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
02.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
02.02.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad 1. Zajęcia rozw. – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
02.02.2021 wtorek 12.40-13.25

13.40-14.25

14.30-15.15

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
02.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia roz.
z języka angielskiego
A. Pławska 0.9
02.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
02.02.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
02.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
02.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
02.02.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
02.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
02.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.02.2021 wtorek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
02.02.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
02.02.2021 wtorek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
02.02.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
02.02.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
02.02.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
02.02.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
02.02.2021 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.02.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
02.02.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
02.02.2021 wtorek 16.00-17.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Ewelina Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
03.02.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 2.12
03.02.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
03.02.2021 środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.02.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
03.02.2021 środa 10.45-11.30       Zad.3     Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/79337638030?pwd=RCs3M1NHSGgxY1IzbzV3MUtCMytWUT09
03.02.2021 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.02.2020 środa 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
03.02.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
03.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad 1. Zajęcia rozw. – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
03.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
03.02.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
03.02.2021 środa 12.45-14.15         Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
03. 02.2021 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
03.02.2020 środa 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
03.02.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
03.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
03.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
03.02.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
03. 02.2021 środa 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
03.02.2021 środa 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
03.02.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.02.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
03.02.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
03.02.2021 środa 14.40-15.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
03.02.2021 środa 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
04.02.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
04.02.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
04.02.2021 czwartek 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
04.02.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
04.02.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
04.02.2021 czwartek 12.05-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
04.02.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
04.02.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
04.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
04.02.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
04.02.2021 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
04.02.2021 czwartek 13.00-13.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
04.02.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
04.02.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.02.2021 czwartek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
04.02.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
04.02.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
04.02.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
04.02.2021 czwartek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
05.02.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
05.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
05.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.02.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
05.02.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
05.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
05.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
05.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
05.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
05.02.2021 piątek 12.00-12.45 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.02.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
05.02.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
05.02.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia roz. uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M.Kuczera 2.8
05.02.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.02.2021 piątek 13.00-13.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
05.02.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
05.02.2021 piątek

4b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
05.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
05.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
05.02.2021 piątek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
06.02.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

08.02.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
08.02.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
08.02.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 1.13
08.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zaj. Rozwijające Mały Ratowniczek  w akcji – grupa I i II B. Toporowska 2.11
08.02.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
08.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
08.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
08. 02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
08.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
08.02.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
08.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
08.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
08.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
08.02.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
08. 02.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
08.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
08.02.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.02.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
09.02.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.02.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
09.02.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
09.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
09.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
09.02.2021 wtorek 12.40-13.25

13.40-14.25

14.30-15.15

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
09.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia roz.
z języka angielskiego
A. Pławska 0.9
09.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
09.02.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
09.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
09.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
09.02.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
09.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
09.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.02.2021 wtorek 13.45-14.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
09.02.2021 wtorek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
09.02.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
09.02.2021 wtorek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
09.02.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
09.02.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
09.02.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
09.02.2021 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.02.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
09.02.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
09.02.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Ewelina Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
10.02.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 2.12
10.02.2021 Środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.02.2021 środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
10.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.02.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
10.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/77467643314?pwd=RldoUWZmYjE5UVlJNUN5cGRKcjkwUT09
10.02.2021 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
10.02.2020 środa 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
10.02.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
10.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
10.02.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
10.02.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
10. 02.2021 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.02.2020 środa 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
10.02.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
10.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
10.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
10.02.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
10. 02.2021 środa 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.02.2021 środa 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
10.02.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.02.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
10.02.2021 środa 14.40-15.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
10.02.2021 środa 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
11.02.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
11.02.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
11.02.2021 czwartek 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
11.02.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
11.02.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
11.02.2021 czwartek 12.05-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
11.02.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
11.02.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
11.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
11.02.2021 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
11.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
11.02.2021 czwartek 13.00-13.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
11.02.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
11.02.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.02.2021 czwartek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
11.02.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
11.02.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
11.02.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
11.02.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
11.02.2021 czwartek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
12.02.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
12.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
12.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.02.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
12.02.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
12.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
12.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
12.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
12.02.2021 piątek 12.00-12.45 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.02.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
12.02.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.02.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia roz. uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M.Kuczera 2.8
12.02.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.02.2021 piątek 13.00-13.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
12.02.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
12.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
12.02.2021 piątek

4b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
12.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
13.02.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

15.02.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
15.02.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.02.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 1.13
15.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zaj. Rozwijające Mały Ratowniczek  w akcji – grupa I i II B. Toporowska 2.11
15.02.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
15.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
15.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
15. 02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
15.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
15.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
15.02.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
15.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
15.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
15.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.02.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
15. 02.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
15.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
15.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
15.02.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.02.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
16.02.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.02.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
16.02.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
16.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
16.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
16.02.2021 wtorek 12.40-13.25

13.40-14.25

14.30-15.15

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
16.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia roz.
z języka angielskiego
A. Pławska 0.9
16.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
16.02.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
16.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
16.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
16.02.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
16.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
16.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.02.2021 wtorek 13.45-14.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
16.02.2021 wtorek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
16.02.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
16.02.2021 wtorek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
16.02.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
16.02.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
16.02.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
16.02.2021 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.02.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
16.02.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
16.02.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Ewelina Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
17.02.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 2.12
17.02.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.02.2021 środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.02.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
17.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/71548078093?pwd=cEsxZWtPWUhJM1YySWE1VUhHSVNBUT09
17.02.2021 Środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.02.2020 środa 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
17.02.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad 1. Zajęcia rozw. – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
17.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
17.02.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
17.02.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
17. 02.2021 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.02.2020 środa 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
17.02.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
17.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
17.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
17.02.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
17. 02.2021 środa 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.02.2021 środa 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
17.02.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.02.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
17.02.2021 środa 14.40-15.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
17.02.2021 środa 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
18.02.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
18.02.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.02.2021 czwartek 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
18.02.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
18.02.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
18.02.2021 czwartek 12.05-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
18.02.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
18.02.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
18.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.02.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
18.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
18.02.2021 czwartek 13.00-13.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
18.02.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
18.02.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.02.2021 czwartek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
18.02.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
18.02.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
18.02.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
18.02.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
18.02.2021` czwartek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
19.02.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
19.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
19.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.02.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
19.02.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
19.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
19.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
19.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
19.02.2021 piątek 12.00-12.45 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.02.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
19.02.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.02.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia roz. uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M.Kuczera 2.8
19.02.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.02.2021 piątek 13.00-13.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
19.02.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
19.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
19.02.2021 piątek

4b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
19.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
20.02.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

22.02.2021 poniedziałek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
22.02.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.02.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 1.13
22.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.02.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zaj. Rozwijające Mały Ratowniczek  w akcji – grupa I i II B. Toporowska 2.11
22.02.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka
22.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
22.02.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
22. 02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
22.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
22.02.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
22.02.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 2,20
22.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
22.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
22.02.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.02.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
22. 02.2021 poniedziałek 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
22.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
22.02.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
22.02.2021 poniedziałek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.02.2021 poniedziałek 15.00-15.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
23.02.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.02.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
23.02.2021 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
23.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
23.02.2021 wtorek 12.35-13.20 Biofeedback P.Okoń 2.21
23.02.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad 1. Zajęcia rozw. – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
23.02.2021 wtorek 12.40-13.25

13.40-14.25

14.30-15.15

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
23.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia roz.
z języka angielskiego
A. Pławska 0.9
23.02.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
23.02.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 0.6
23.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
23.02.2021 wtorek 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
23.02.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
23.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
23.02.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.02.2021 wtorek 13.45-14.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
23.02.2021 wtorek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 5 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
23.02.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
23.02.2021 wtorek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
23.02.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
23.02.2021 wtorek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
23.02.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
23.02.2021 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.02.2021 wtorek 14.40-15.25 Zadanie 1. Zajęcia językowe K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/75130730371?pwd=cG5jN2dRMXJaeHcwNXdja2dvV25MZz09
23.02.2021 wtorek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
23.02.2021 wtorek 15.00-16.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Ewelina Zielonka https://zoom.us/j/96802134944?pwd=cktWcVBGeHlxSVV2SEU2d1lyUEJTdz09
24.02.2021 środa 08.00-08.45 Zajęcie z wykorzystaniem TIK– zad. 1 A. Mędoń 2.12
24.02.2021 Środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.02.2021 Środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.02.2021 środa 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
24.02.2021 środa 10.45-11.30 Zad.3 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/72080692913?pwd=T090WHF0aGl0RVNuZ0k4eEtRZGp4QT09
24.02.2021 Środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.02.2020 środa 12.15-13.00 Zad. 3 Integracja Sensoryczna E.Gruszecka 1.21
24.02.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad 1. Zajęcia rozw. – j.ang. A.E. Waniczek 1.8
24.02.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
24.02.2021 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
24.02.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
24. 02.2021 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
24.02.2020 środa 13.05-13.50 Zad. 3 Integracja Sensoryczna E.Gruszecka 1.21
24.02.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2 – zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
24.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3Gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
24.02.2021 środa 13.30-15.45 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
24.02.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
24. 02.2021 środa 13.45-14.30 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
24.02.2021 środa 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 6 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
24.02.2021 środa 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.02.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
24.02.2021 środa 14.40-15.25 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska https://us02web.zoom.us/j/86194819545?pwd=dWxEbkZyek4xZG1XdEVjRGI2alVudz09
24.02.2021 środa 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
25.02.2021 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
25.02.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.02.2021 czwartek 10.45-11.30 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
25.02.2021 czwartek 11.30.12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
25.02.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
25.02.2021 czwartek 12.05-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
25.02.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad. 3 Integracja Sensoryczna E.Gruszecka 1,21
25.02.2021 czwartek 12.30-13.15 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.02.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.02.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
25.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zad. 1 -Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
25.02.2021 czwartek 13.00-13.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
25.02.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad. 3 Integracja Sensoryczna E.Gruszecka 1,21
25.02.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.02.2021 czwartek 13.45-15.15 Zadanie 1 projekt edukacyjny z historii klasy 7 B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
25.02.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
25.02.2021 czwartek 13:50-14:35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
25.02.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – warsztaty teatralne A. Trojanowska sala 06, korytarz parter
25.02.2021 czwartek 14.45-15.30 Projekt edukacyjny- zadanie 2. M.Kruze-Szmel https://us04web.zoom.us/j/6466658384?pwd=MitOYy9LcEN2Wmo3SEIvNUZhcXgxUT09
25.02.2021 czwartek 15.00-15.45 Zad. 1. Zajęcia rozwijające-j.niemiecki E. Ziemba https://us04web.zoom.us/j/76022655421?pwd=VGxqNVY5WTI3YmtJTHVvcEY5MjNHUT09
26.02.2021 piątek 11.30-12.15 Biofeedback P.Okoń 2.21
26.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 – Zaj. wyrównawcze A. Mędoń 0.9
26.02.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.02.2021 piątek 11.40-12.25 Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
26.02.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
26.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
26.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zad. 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
26.02.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 2.20,2.21,04
26.02.2021 piątek 12.00-12.45 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.02.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Robotyka G. Horowski 1.12
26.02.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.02.2021 piątek 12.40-13.25 Zad.1 Zajęcia roz. uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M.Kuczera 2.8
26.02.2021 piątek 12.45-13.30 Zad.3 – Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.02.2021 piątek 13.00-13.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA II) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
26.02.2021 piątek 13.00-13.45 Biofeedback P.Okoń 2.21
26.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze K. Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/84568813664?pwd=OEhNb0lBYktSN2g4YzIyclZYWU13dz09
26.02.2021 piątek

4b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
26.02.2021 piątek 14.00-14.45 Zad 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Kółko z języka niemieckiego (GRUPA I) E. Romaniak https://us02web.zoom.us/j/4244947851?pwd=cWdzYjlNbnRnUk01OUxRTUtDYVBVZz09
27.02.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

 Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0” Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Styczeń 2021

Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez pana Cięciwę zostają przełożone z dnia 25.01.2021 na 28.01.2021 na godz. 14.00-14.45.

Zajęcia projektowe z historii prowadzone przez panią Toporowską odbędą się w dniu 26.01.2021 o pół godziny wcześniej, tj. w godz. 14.30-16.00.

Zajęcia historyczne klasy 7 zostają przeniesione z 28.01.2021 r. na dzień 29.01.2021 r. i odbędą się w godz. 15.00 do 16.30.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 22.01.2021.
Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniu 26.01.2021.

Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego prowadzone przez Panią Martę Kuczerę zostają odwołane w dniu 21.01.2021.

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Styczeń 2021

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
18.01.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.01.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 1 Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 1.13
18.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – integracja sensoryczna M. Hajder 1.21
18.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowani „Mały Ratowniczek  w akcji” – grupa I i II B. Toporowska 2.11
18.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
18.01.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
18.01.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
18.01.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska  1.21
18.01.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
18.01.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.01.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
18.01.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.01.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
19.01.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.01.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
19.01.2021 wtorek 12.05-12.50

12.55-13.40

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
19.01.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
19.01.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
19.01.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
19.01.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska
19.01.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M. Kuczera 2.8
19.01.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
19.01.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
19.01.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.01.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
19.01.2021 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
19.01.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
19.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
19.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
19.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
19.01.2021 wtorek 15.00-16.30 Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
20.01.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
20.01.2021 środa 08.00-08.45 Zad. 1 Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 2.12
20.01.2021 środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.01.2021 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.01.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.01.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
20.01.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
20.01.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
20.01.2021 środa 13.00-13.45 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
20.01.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
20.01.2021 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
20.01.2021 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
20.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
20.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
20.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
20.01.2021 środa 15.00-15.45 zajęcia wyrównawcze – zad. 2 K.Cięciwa         https://us05web.zoom.us/j/3930419960?pwd=Sng3ZGdabThZN1p2TG9qc3dXRk1IZz09
21.01.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.01.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
21.01.2021 czwartek 12.05-12.50

12.55-13.40

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
21.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
21.01.2021 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
21.01.2021 czwartek 12.45-14.15 Warsztaty plastyczne-zad. 1 M. Szczepańska 0.9
21.01.2021 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
21.01.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
21.01.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
21.01.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
21.01.2021 czwartek 15.00-16.30 Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
21.01.2021 czwartek 16.00-16.45 Terapia pedagogiczna B. Romanek Platforma Teams
22.01.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.01.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
22.01.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
22.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
22.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
22.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.01.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
22.01.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
22.01.2021 piątek

4b

13.00-13.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
22.01.2021 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.01.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

25.01.2021 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.01.2021 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 1 Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 1.13
25.01.2021

28.01.2021

poniedziałek 09.00-09.45

14.00-14.45

zajęcia wyrównawcze – zad. 2 K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/3930419960?pwd=Sng3ZGdabThZN1p2TG9qc3dXRk1IZz09
25.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – integracja sensoryczna M. Hajder 1.21
25.01.2021 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowani „Mały Ratowniczek  w akcji” – grupa I i II B. Toporowska 2.11
25.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.01.2021 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
25.01.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
25.01.2021 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
25.01.2021 poniedziałek 13.00-13.45 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.01.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
25.01.2021 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.01.2021 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
25.01.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.01.2021 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
26.01.2021 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.01.2021 wtorek 11.30-13.00 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
26.01.2021 wtorek 12.05-12.50

12.55-13.40

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
26.01.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.01.2021 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
26.01.2021 wtorek 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania-j.ang. A.E. Waniczek 1.8
26.01.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
26.01.2021 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska
26.01.2021 wtorek 12.55-13.40 Zad.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – j.ang. M. Kuczera 2.8
26.01.2021 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
26.01.2021 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
26.01.2021 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.01.2021 wtorek 13.40-15.10 zad.1. podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów – j.niemiecki K. Bojańska https://us04web.zoom.us/j/72919484777?pwd=RndCbVNpYkRnY3E3c0xrZEhLTkRyZz09
26.01.2021 wtorek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
26.01.2021 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
26.01.2021 wtorek

6b

14.00-14.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
26.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
26.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
26.01.2021 wtorek 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
26.01.2021 wtorek 15.00-16.30

14.30-16.00

Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/73212264718?pwd=QkRUVUE1K0Z4UnpsQzVzOFZxY1FmZz09
27.01.2021 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
27.01.2021 środa 08.00-08.45 Zad. 1 Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 2.12
27.01.2021 środa 10.35-11.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.01.2021 środa 10.45-11.30 Terapia pedagogiczna B. Romanek https://us04web.zoom.us/j/77995611062?pwd=SlRHQUgwWGR5SmRKK1FvQnR6MEV5QT09
27.01.2021 środa 11.15-12.00 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.01.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.01.2021 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.01.2021 środa 12.40-13.25 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
27.01.2021 środa 12.40-13.25 Zad. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania-j.ang. A.E. Waniczek 1.8
27.01.2021 środa 12.45-14.15 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
27.01.2021 środa 13.00-13.45 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2021 środa 13.25-14.10 Zadanie 2- zajęcia wyrównawcze I. Bogucka 0.5
27.01.2021 środa 13.35-14.20 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
27.01.2021 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń                                                                            1.20
27.01.2021 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09
27.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
27.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gimnastyczna
27.01.2021 środa 14.00-15.30 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
27.01.2021 środa 15.00-15.45 zajęcia wyrównawcze – zad. 2 K.Cięciwa https://us05web.zoom.us/j/3930419960?pwd=Sng3ZGdabThZN1p2TG9qc3dXRk1IZz09
28.01.2021 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
28.01.2021 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
28.01.2021 czwartek 12.05-12.50

12.55-13.40

Terapia sensoryczna J.Plis 2.20, 2.21
28.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.01.2021 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
28.01.2021 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
28.01.2021 czwartek 12.45-14.15 Warsztaty plastyczne-zad. 1 M Szczepańska 0.9
28.01.2021 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
28.01.2021 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
28.01.2021 czwartek 13.50-14.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
28.01.2021 czwartek 14.00-15.30 Zad. 1 – zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
28.01.2021

29.01.2020

czwartek 15.00-16.30 Zad.1. projekt edukacyjny – historia B. Toporowska https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09
29.01.2021 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.01.2021 piątek 11.30-12.15 Zad. 2 Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
29.01.2021 piątek 11.40-13.10 Zadanie 2. „Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe” I. Głogowska 0.8
29.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze SPE I. Bogucka 0.5
29.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zad.1 Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.13
29.01.2021 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.01.2021 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające

uzdolnienia – robotyka

G. Horowski 1.12
29.01.2021 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.01.2021 piątek

4b

13.00-13.45 Zadanie2. Projekt edukacyjny K. Kurek https://us04web.zoom.us/j/9238210235?pwd=dzhlUDQ0SlBOaWxnRFlwSWxJZXI0UT09
29.01.2021 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.01.2021 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

Harmonogram zajęć on-line w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Grudzień 2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Planowana liczba uczestników Prowadzący Sala nr/ skopiowane zaproszenie w przypadku zajęć on-line
01.12.2020 Wtorek 13.40-15.10

15.20-16.05

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Beata Toporowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 01.12.2020  wtorek Mały ratowniczek 13.40-16.05

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76589582491?pwd=Z3RsM3EyUGJYZUl2MTR0UCtKQU1idz09

Meeting ID: 765 8958 2491

Passcode: 0h0wts

07.12.2020 Poniedziałek 13.50-15.20

15.30-16.15

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3 14 Beata Toporowska Beata Toporowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 07.12.2020 r. poniedziałek  13.50-16.15 Mały Ratowniczek

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76978907561?pwd=ZjZxUGsxNlptUHErRURDVXVyYU5GZz09

Meeting ID: 769 7890 7561

Passcode: 5uhdZx

08.12.2020 Wtorek 13.40-15.10

15.20-16.05

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Beata Toporowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 08.12.2020 r. Wtorek Mały RATOWNICZEK 13.40-16.05

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75914902507?pwd=ZDREclh5Vnp4NytNREYydGM3WEJkZz09

Meeting ID: 759 1490 2507

Passcode: 0fQ7jh

14.12.2020 Poniedziałek 13.50-15.20

15.30-16.15

Mały

Ratowniczek – grupa 3

14 Beata Toporowska Beata Toporowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 14.12.2020  PONIEDZIAŁEK MAŁY RATOWNICZEK 13.50-16.15

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74326534278?pwd=dklTSkhEcm9SYjFlcVB5VVFPaVpWdz09

Meeting ID: 743 2653 4278

Passcode: 0AE4xt

15.12.2020 wtorek 13.40-15.10

15.20-16.05

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Beata Toporowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 15.12.2020   WTOREK MAŁY RATOWNICZEK

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75470470175?pwd=bUV3UVNjejhJb2tDVUEwZk54Um9EQT09

Meeting ID: 754 7047 0175

Passcode: 4M2H83

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0” (w tym zajęcia on-line)

Listopad 2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Planowana liczba uczestników Prowadzący Sala nr/ skopiowane zaproszenie w przypadku zajęć on-line
03.11.2020 wtorek

6b

13.00 – 13.45 Zadanie 2. Projekt edukacyjny 5 Katarzyna Kurek https://us04web.zoom.us/j/75151918666?pwd=
Y1REK05Ba3F0OGpFWlpuNWVQdGZvUT09
03.11.2020 Wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Topic: wtorek 03.11.2020 Mały ratowniczek 13.40-15.10.

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79583461406?pwd=SmpwN2tFN1JDSHdEejJvK3dvdVc2UT09

Meeting ID: 795 8346 1406

Passcode: 9phv5Q

05.11.2020 czwartek

6b

13.45 – 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny 4 Katarzyna Kurek https://us04web.zoom.us/j/74508577625?pwd=
bmJMQm1XbU8zZHdpMG5QVHNJcTBHZz09
06.11.2020 piątek

4b

12.10 – 12.55 Zadanie 2. Projekt edukacyjny 2 Katarzyna Kurek https://us04web.zoom.us/j/76163504991?pwd=

UkZ2YisySUtRdlFzVjJQd1dyaGRadz09

09.11.2020 Poniedziałek 13.50-15.20 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3 14 Beata Toporowska Topic: Mały ratowniczek 09.11.2020 poniedziałek 13.50-15.20

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78144020555?pwd=T3hucXJQQVZxVDB3b3A0cjNyVm90QT09

Meeting ID: 781 4402 0555

Passcode: 9ETQJx

10.11.2020 Wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Topic: Mały Ratowniczek 10.11.2020 r. wtorek 13.50-15.20

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/71242622965?pwd=UHRGbElKNkRwUFcrd0I1VVQxckVvZz09

Meeting ID: 712 4262 2965

Passcode: 9PzV0Y

12.11.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 8 Ewelina Zielonka Topic: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 05.11

Time: Nov 5, 2020 02:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95199942350?pwd=U1V1T292alA5dEVQVnRoTm5IVWQxQT09

Meeting ID: 951 9994 2350

Passcode: VDmQ3H

16.11.2020 Poniedziałek 13.50-15.20 Mały

Ratowniczek – grupa 3

14 Beata Toporowska Topic: 16.11.2020 poniedziałek MałyRatowniczek  13.50-15.20

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78273314181?pwd=RGs5SzdXTm1UU3pjZGJOSDZYa21BUT09

Meeting ID: 782 7331 4181

Passcode: 1NjgfQ

17.11.2020 wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Topic: Mały Ratowniczek wtorek 17.11.202013.40-15.10

Time: Nov 17, 2020 01:40 PM Paris

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75831679714?pwd=QlY3S05WSWFkRFJ2ZmZSNUNsZ2hQdz09

Meeting ID: 758 3167 9714

Passcode: 5TvNUT

19.11.2020 czwartek 14.30-15:30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 8 Ewelina Zielonka Topic: Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego

Time: Nov 19, 2020 02:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/71721631919?pwd=a0NVdkpueE5ZSGIvaW5IVkFKcytPUT09

Meeting ID: 717 2163 1919

Passcode: 2Bqmf6

23.11.2020 Poniedziałek 13.50-15.20 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3 14 Beata Toporowska Topic: Mały ratowniczek  poniedziałek 23.11.2020 13.50-15.20

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74307575520?pwd=ZGxuQ0ovODQrTUY0ZklndlNzWStTUT09

Meeting ID: 743 0757 5520

Passcode: 9LJh3F

24.11.2020 Wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 11 Beata Toporowska Topic: 24.11.2020 Mały Ratowniczek wtorek 13.40-15.10

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79294573500?pwd=d1krWU4veStadjJETERHNHA5Zkpwdz09

Meeting ID: 792 9457 3500

Passcode: 9kqQhL

30.11.2020 Poniedziałek 13.50-15.20 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3 14 Beata Toporowska Topic: 30.11.2020r. Mały Ratowniczek poniedziałek 13.50-15.20

Time: Nov 30, 2020 01:50 PM Paris

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79559208760?pwd=S2x4dTJ2dTJVQzYycHJZcDd2OGlmUT09

Meeting ID: 795 5920 8760

Passcode: 1JsxDu

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Listopad 2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
03.11.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.11.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.11.2020 wtorek 11.15-12.00 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.11.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
03.11.2020 wtorek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.11.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
03.11.2020 wtorek 12.15-13.00 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
03.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
03.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
03.11.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
03.11.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
03.11.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
03.11.2020 wtorek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

03.11.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
03.11.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
03.11.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
03.11.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
03.11.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
04.11.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
04.11.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
04.11.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
04.11.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
04.11.2020 środa 10.35-11.20 Zad. 3.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
04.11.2020 środa 10.45-11.30 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
04.11.2020 środa 11.00-11.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
04.11.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
04.11.2020 środa 12.15-13.00 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
04.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
04.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
04.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
04.11.2020 Środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.11.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
04.11.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
04.11.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.11.2010 środa 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

04.11.2020 środa 13.05-13.50 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
04.11.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
04.11.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
04.11.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
05.11.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
05.11.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
05.11.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.11.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.11.2020 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.11.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
05.11.2020 czwartek 11.55-12.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
05.11.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.11.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
05.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
05.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 2.13
05.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
05.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
05.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
05.11.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
05.11.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
05.11.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
06.11.2020 piątek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
06.11.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
06.11.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.11.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
06.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
06.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
06.11.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
06.11.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.11.2020 piątek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

06.11.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.11.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
07.11.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
09.11.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
09.11.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
09.11.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.11.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
09.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
09.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
09.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.11.2020 poniedziałek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

09.11.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
09.11.2020 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
09.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.11.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
09.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
09.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
09.11.2020 poniedziałek 14.35-16.05 Zadanie 3. Socjoterapia E.Zielonka 2.6
09.11.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
10.11.2020      wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.11.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
10.11.2020 wtorek 11.15-12.00 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
10.11.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
10.11.2020 wtorek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.11.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
10.11.2020 wtorek 12.15-13.00 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
10.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
10.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
10.11.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
10.11.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
10.11.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
10.11.2020 wtorek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
10.11.2020 wtorek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

10.11.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
10.11.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
10.11.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
10.11.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
10.11.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.11.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
10.11.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
10.11.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
12.11.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 1.  Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
12.11.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
12.11.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.11.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.11.2020 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.11.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
12.11.2020 czwartek 11.55-12.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
12.11.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
12.11.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
12.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
12.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
12.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
12.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
12.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
12.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
12.11.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
12.11.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
12.11.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
12.11.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
12.11.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
13.11.2020 piątek 07.00-07.45          11.30-12.15 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
13.11.2020 piątek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
13.11.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
13.11.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.11.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
13.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
13.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
13.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
13.11.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.11.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
13.11.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
13.11.2020 piątek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

13.11.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.11.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
14.11.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
14.11.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
16.11.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
16.11.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
16.11.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.11.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
16.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
16.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
16.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16..11.2020 poniedziałek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

16.11.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
16.11.2020 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
16.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.11.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
16.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
16.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
16.11.2020 poniedziałek 14.35-16.05 Zadanie 3. Socjoterapia E.Zielonka 2.6
16.11.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
17.11.2020  wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.11.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.11.2020 wtorek 11.15-12.00 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.11.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
17.11.2020 wtorek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.11.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
17.11.2020 wtorek 12.15-13.00 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
17.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
17.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.11.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
17.11.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
17.11.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
17.11.2020 wtorek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
17.11.2020 wtorek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

17.11.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
17.11.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
17.11.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
17.11.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.11.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
17.11.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
18.11.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
18.11.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
18.11.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
18.11.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.11.2020 środa 10.35-11.20 Zad. 3.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
18.11.2020 środa 10.45-11.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
18.11.2020 środa 11.00-11.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.11.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
18.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
18.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
18.11.2020 Środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.11.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
18.11.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
18.11.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.11.2020 Środa 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

18.11.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka 0.5
18.11.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
18.11.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
18.11.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
19.11.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
19.11.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
19.11.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.11.2020      czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.11.2020 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.11.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
19.11.2020 czwartek 11.55-12.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
19.11.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
19.11.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
19.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
19.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
19.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.11.2020 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
19.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
19.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
19.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
19.11.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
19.11.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
19.11.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
19.11.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
19.11.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
20.11.2020 piątek 07.00-07.45 11.30-12.15 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
20.11.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
20.11.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.11.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
20.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
20.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
20.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
20.11.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.11.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.11.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
20.11.2020 piątek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

20.11.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.11.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
21.11.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
21.11.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
23.11.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
23.11.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.11.2020 poniedziałek 12.15-13.00      Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
23.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
23.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
23.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.11.2020 poniedziałek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

23.11.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
23.11.2020 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka 0.5
23.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.11.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
23.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
23.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
23.11.2020 poniedziałek 14.35-16.05 Zadanie 3. Socjoterapia E.Zielonka 2.6
23.11.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
24.11.2020      wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.11.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.11.2020 wtorek 11.15-12.00 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.11.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
24.11.2020 wtorek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.11.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
24.11.2020 wtorek 12.15-13.00 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
24.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.11.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.11.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
24.11.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
24.11.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
24.11.2020 wtorek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
24.11.2020 wtorek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

24.11.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
24.11.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
24.11.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
24.11.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.11.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
24.11.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
24.11.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
25.11.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
25.11.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
25.11.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
25.11.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.11.2020 środa 10.35-11.20 Zad. 3.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
25.11.2020 środa 10.45-11.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.11.2020 środa 11.00-11.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.11.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.11.2020 środa 12.15-13.00 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
25.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
25.11.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3.   Terapia pedagogiczna M.Tomalak 1.20
25.11.2020 Środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.11.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
25.11.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
25.11.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.11.2020 środa 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

25.11.2020 środa 13.05-13.50         Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
25.11.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka 0.5
25.11.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
25.11.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
25.11.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
26.11.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
26.11.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
26.11.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.11.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.11.2020 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.11.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/2.13
26.11.2020 czwartek 11.55-12.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
26.11.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.11.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
26.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
26.11.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.11.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/2.13
26.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
26.11.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
26.11.2020 czwartek 13.05-13.50 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
26.11.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
26.11.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
26.11.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
26.11.2020   czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A. Trojanowska 0.6
27.11.2020 piątek 07.00-07.45      11.30- 12.15 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
27.11.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
27.11.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.11.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka 0.5
27.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
27.11.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
27.11.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.11.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.11.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
27.11.2020 piątek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

27.11.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
28.11.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
28.11.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach

szkolnego centrum

multimedialnego

M. Kuczera 2.13
30.11.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
30.11.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
30.11.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.11.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
30.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
30.11.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
30.11.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.11.2020 poniedziałek 13.00-13.45

13.50-14.35

Zad. 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

30.11.2020 poniedziałek 13.05-13.50 Zad.3. Integracja sensoryczna E.Gruszecka 1.21
30.11.2020    poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak   2.21
30.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka 0.5
30.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.11.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.11.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
30.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
30.11.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
30.11.2020 poniedziałek 14.35-16.05 Zadanie 3. Socjoterapia E.Zielonka 2.6
30.11.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Październik 2020

Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Szczepańską zostają odwołane w dniu 30.10.2020.

Zajęcia socjoterapii i warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Szczepańską zostają odwołane w dniu 30.10.2020.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniu 30.10.2020

Zajęcia w ramach Szkolnego Centrum Multimedialnego w godzinach 09.00-11.25 prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 31.10.2020.

Zajęcia dla uczniów z SPE prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 31.10.2020.
Warsztaty muzyczne prowadzone przez panią Rakoczy zostają odwołane w dniu 29.10.2020.
Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Zielonkę w dniu 29.10.2020 zostają przesunięte na godz. 14.00-15.30 i będą trwać tylko 2 godziny lekcyjne.
Warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Wolną zostają odwołane w dniu 28.10.2020.
Zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 28.10.2020 w godz. 12.55-13.40.
Zajęcia projektu edukacyjnego prowadzone przez panią Kruze-Szmel zostają odwołane w dniach 27.10.2020 i 28.10.2020.

Zajęcia kółka fotograficznego prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 28.10.2020.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniach 28.10.2020 i 30.10.2020.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 28.10.2020.
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Tomalak zostająodwołane w dniach 28.10.2020 i 30.10.2020.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane we wtorek 27.10.2020 w godz. 14.35-15.20 i w środę w godz. 8.55-9.40, i w piątek w godz. 12.55-13.40.
Warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Wolną zostają odwołane w dniu 27.10.2020.
Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Dutkowską zostają odwołane w terminie 26-30.10.2020
Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Plis zostają odwołane w dniach 26.10.2020 i 27.10.2020.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w terminie 26-30.10.2020.
Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w terminie 27-29.10.2020.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 26.10.2020 w godz. 13.40-14.25 ze względu na brak uczestnika.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Topołę zostają odwołane w dniu 27.10.2020.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Gołubińskiego zostają odwołane w dniu 27.10.2020.
Zajęcia Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniach 26.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020.
Zajęcia  dla uczniów z SPE prowadzone przez panią Martę Kuczerę w godzinach 12.40-13.25,  zostają odwołane w dniu 24.10.2020  ze względu na brak uczestnika.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 20.10.2020.
Zajęcia biofeedback i terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w terminie 20-23.10.2020

Zajęcia projektowe „Mały przyrodnik” prowadzone przez panią Twardowską zostają odwołane w dniu 20.10.2020.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką odwołane w dniu 19.10.2020 odbędą się 22.10.2020

Zajęcia Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniu 19.10.2020.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniu 19.10.2020.
Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 17.10.2020.

Zajęcia projektowe prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 14.10.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 15 i 22.10.2020 ze względu na chorobę ucznia.

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE prowadzone przez panią Florczyk zostają odwołane w dniu 8.10.2020.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Hajder zostają przełożone na stałe z czwartków na piątki i odbywać się będą w godz. 11.40-12.25.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 1.10.2020r.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w dniu 1.10.2020.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
01.10.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
01.10.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
01.10.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
01.10.2020 czwartek 10.45-11.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
01.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
01.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

01.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
01.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
01.10.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
01.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
01.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
01.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
01.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
01.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
01.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
01.10.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
01.10.2020 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
01.10.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
01.10.2020 czwartek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
01.10.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
01.10.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka 2.6
02.10.2020 piątek 07.00-07.75 Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
02.10.2020 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.10.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
02.10.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
02.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
02.10.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

02.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
02.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
02.10.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
02.10.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.10.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
02.10.2020 piątek

4b

12.55-13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
02.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
02.10.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
03.10.2020 sobota 08.00-08.45 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.7 M. Kruze-Szmel 1.14
03.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E. Romaniak 2.9
03.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
03.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.8 M. Kruze-Szmel 1.14
03.10.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
03.10.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – klasa VII) E. Romaniak 2.9
03.10.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
03.10.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
05.10.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
05.10.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
05.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

15.35-16.20

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 1 a

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 2 a

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

05.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
05.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
05.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
05.10.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.10.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
05.10.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
05.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

05.10.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
06.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.10.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
06.10.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
06.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
06.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
06.10.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
06.10.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
06.10.2020 wtorek 13.10-13.55 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
06.10.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
06.10.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
06.10.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
06.10.2020 wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
06.10.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
06.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

06.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.4 M. Kruze-Szmel 1.14
06.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
06.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła aula
06.10.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
06.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
06.10.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
06.10.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
06.10.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
07.10.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
07.10.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
07.10.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
07.10.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
07.10.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.10.2020 środa 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
07.10.2020 środa 11.45-12.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
07.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
07.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
07.10.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
07.10.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
07.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
07.10.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
07.10.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
07.10.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
07.10.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
07.10.2020 środa 13.45-15.15 Zadanie 1. Warsztaty fotograficzne M.Tomalak 2.13
07.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
07.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
07.10.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.6a M. Kruze-Szmel 1.14
07.10.2020 środa 14.15-15.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka
07.10.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
08.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
08.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

08.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
08.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
08.10.2020    czwartek     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy                       dydaktyczne        B. Romanek    0.6
08.10.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
08.10.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
08.10.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
08.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
08.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
08.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
08.10.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
08.10.2020 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
08.10.2020 czwartek

6b

13.50-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
08.10.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
08.10.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.10.2020 czwartek 14.15-15.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.4
08.10.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka 2.6
08.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
08.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
08.10.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
08.10.2020 czwartek 10.45-11.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.10.2020    piątek     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek    0.6
09.10.2020 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.10.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
09.10.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
09.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
09.10.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

09.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
09.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
09.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.10.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
09.10.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.10.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
09.10.2020 piątek

4b

12.55- 13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
09.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
09.10.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.10.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
10.10.2020 sobota 08.00-08.45 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.8 M. Kruze-Szmel 1.14
10.10.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

10.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E. Romaniak 2.9
10.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
10.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.7 M. Kruze-Szmel 1.14
10.10.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
10.10.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – klasa VII) E. Romaniak 2.9
10.10.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
10.10.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
12.10.2020    poniedziałek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek    0.6
12.10.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
12.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

15.35-16.20

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 1b

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 2b

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

12.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.10.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
12.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
12.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
12.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
12.10.2020 poniedziałek 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
12.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
12.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
12.10.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
12.10.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
12.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
12.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
12.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

12.10.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
13.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.10.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
13.10.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
13.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
13.10.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
13.10.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
13.10.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
13.10.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
13.10.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
13.10.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
13.10.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
13.10.2020 wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
13.10.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
13.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
13.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

13.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.4 M. Kruze-Szmel 1.14
13.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
13.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła aula
13.10.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
13.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
13.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.10.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
13.10.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
13.10.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
14.10.2020    środa     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek    0.6
15.10.2020    czwartek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
15.10.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
15.10.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.10.2020 czwartek 10.45-11.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

15.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
15.10.2020      czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
15.10.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
15.10.2020 czwartek 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
15.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
15.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
15.10.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
15.10.2020 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
15.10.2020 czwartek 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.5
15.10.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.10.2020 czwartek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.10.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
15.10.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.10.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A.Trojanowska
15.10.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka 2.6
16.10.2020    piątek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
16.10.2020 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.10.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
16.10.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
16.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
16.10.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

16.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
16.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
16.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.10.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
16.10.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.10.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
16.10.2020 piątek

4b

12.55-13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
16.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
16.10.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.10.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
17.10.2020 sobota 08.00-08.45 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.7 M. Kruze-Szmel 1.14
17.10.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

17.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E. Romaniak 2.9
17.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
17.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.8 M. Kruze-Szmel 1.14
17.10.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
17.10.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – klasa VII) E. Romaniak 2.9
17.10.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
17.10.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
19.10.2020   poniedziałek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
19.10.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
19 .10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

15.35-16.20

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 1a

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 2b

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

19.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.10.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
19.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
19.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
19.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
19.10.2020 poniedziałek 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
19.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
19.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
19.10.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
19.10.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
19.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
19.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

19.10.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
20.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.10.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
20.10.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
20.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
20.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.10.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
20.10.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
20.10.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
20.10.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
20.10.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
20.10.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
20.10.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
20.10.2020 wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
20.10.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
20.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
20.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

20.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.4 M. Kruze-Szmel 1.14
20.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
20.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła aula
20.10.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
20.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
20.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.10.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
20.10.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
20.10.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
21.10.2020   środa     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
21.10.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
21.10.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
21.10.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.10.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.10.2020       środa 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
21.10.2020 środa 11.45-12.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.10.2020 środa 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
21.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
21.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
21.10.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A.Trojanowska 0.6
21.10.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
21.10.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
21.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
21.10.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
21.10.2020 środa 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
21.10.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
21.10.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
21.10.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
21.10.2020 środa 13.45-15.15 Zadanie 1. Warsztaty fotograficzne M.Tomalak 2.13
21.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
21.10.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.6a M. Kruze-Szmel 1.14
21.10.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
22.10.2020   czwartek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
22.10.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
22.10.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.10.2020 czwartek 10.45-11.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

22.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.10.2020    czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
22.10.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P.Okoń 2.21
22.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
22.10.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
22.10.2020 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
22.10.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.10.2020 czwartek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.10.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
22.10.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.10.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A.Trojanowska 0.5
22.10.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka 2.6
23.10.2020   piątek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
23.10.2020 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.10.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
23.10.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
23.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
23.10.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

23.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
23.10.2020    piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
23.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.10.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
23.10.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.10.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
23.10.2020 piątek

4b

12.55 – 13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
23.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
23.10.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.10.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
24.10.2020 sobota 08.00-08.45 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.7 M. Kruze-Szmel 1.14
24.10.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K.Kurek

K.Cięciwa

1.9

2.9

24.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E. Romaniak 2.9
24.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
24.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.8 M. Kruze-Szmel 1.14
24.10.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
24.10.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – klasa VII) E. Romaniak 2.9
24.10.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
24.10.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
26.10.2020  poniedziałek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
26.10.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
26.10.2020 Poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

15.35-16.20

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 1B

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 2b

Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

26.10.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.10.2020 poniedziałek 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
26.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
26.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.10.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.10.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
26.10.2020 poniedziałek 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.8
26.10.2020 Poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
26.10.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.10.2020 poniedziałek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.10.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.10.2020 poniedziałek 13.50-14.35 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
26.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
26.10.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

26.10.2020 poniedziałek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
27.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.10.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.10.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
27.10.2020 wtorek 11.40-12.25

12.45-13.30

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
27.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.10.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.10.2020 wtorek 12.35-14.05 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
27.10.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
27.10.2020 wtorek 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
27.10.2020 wtorek 13.10-14.40 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
27.10.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
27.10.2020 wtorek 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.10.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
27.10.2020 wtorek 13.40-15.10 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
27.10.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
27.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
27.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja sensoryczna J. Plis 1.20

1.21

27.10.2020 wtorek 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.4 M. Kruze-Szmel 1.14
27.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
27.10.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła aula
27.10.2020 wtorek 14.15-15.00 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko aula
27.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zad.3 Gimnastyka korekcyjna W.Gołubiński aula
27.10.2020 wtorek 14.35-15.20 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.10.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
27.10.2020 wtorek 14.45-15.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
27.10.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
28.10.2020 środa     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
28.10.2020 środa 07.10-07.55 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
28.10.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 2.12
28.10.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
28.10.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.10.2020      środa 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
28.10.2020 środa 11.45-12.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.10.2020 środa 12.15-13.00 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
28.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
28.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.10.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.10.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
28.10.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A.Trojanowska 0.6
28.10.2020 środa 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
28.10.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
28.10.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
28.10.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
28.10.2020 środa 13.10-13.55 Zad. 3. Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 0.9
28.10.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
28.10.2020 środa 13.35-14.20 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
28.10.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
28.10.2020 środa 13.45-15.15 Zadanie 1. Warsztaty fotograficzne M.Tomalak 2.13
28.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.10.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
28.10.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 2 – Projekt edukacyjny – kl.6a M. Kruze-Szmel 1.14
28.10.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Koła zainteresowań – warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
30.10.2020 czwartek     07.00-07.45    Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne       B. Romanek   0.6
29.10.2020 czwartek 07.10-07.55 Zadanie 3. Muzykoterapia i terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
29.10.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.10.2020 czwartek 10.45-11.30 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.10.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.10.2020   czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
29.10.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
29.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
29.10.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.10.2020 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
29.10.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.10.2020 czwartek 12.50-13.35 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
29.10.2020 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 3. Intergracja Sensoryczna M. Hajder 0.4
29.10.2020 czwartek 13.25-14.10 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
29.10.2020 czwartek 13.50-14.35

14.45-15.30

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
29.10.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
29.10.2020 czwartek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia teatralne A.Trojanowska 0.5
29.10.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E.Zielonka 2.6
30.10.2020 piątek 11.30-12.15 Zad. 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.10.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zad. 1 – Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
30.10.2020 piątek 11.40-13.10 Zadanie 1. Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
30.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
30.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
30.10.2020    piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
30.10.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.10.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
30.10.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.10.2020 piątek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
30.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.10.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
30.10.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.10.2020 piątek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.6
31.10.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
31.10.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
31.10.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
31.10.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Wrzesień 2020

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 29-30.09.2020.

Zajęcia prowadzone przez panią Biernat (biofeedback i język angielski) zostają odwołane do końca września 2020r.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniach 23 i 24.09.2020.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz w godz. 16.05-16.50 zostają przełożone ze środy na czwartki.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 22.09.2020.

Zajęcia z biofeedbacku i angielskiego prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 22.09.2020.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 21.09.2020.

Zajęcia logopedyczne z panią Korgą zostają odwołane w terminie 21-25.09.2020.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 18.09.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 18.09.2020.

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE oraz zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego prowadzone przez panią Kuczerę w terminie 19.09.2020r. zostają odwołane.  

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
15.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
15.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
15.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
15.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
15.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
15.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.09.2020 wtorek 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
15.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
15.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
15.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
15.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
15.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.09.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
15.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
16.09.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
16.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
16.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.09.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
16.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
16.09.2020 środa 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
16.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
16.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
16.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
16.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.09.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
16.09.2020 środa 14.35-15.20 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Aula
16.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
16.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
16.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
17.09.2020 czwartek 07.00-07.75 Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
17.09.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.09.2020 czwartek 10.45-11.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
17.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
17.09.2020 czwartek  11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
17.09.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.09.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
17.09.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
17.09.2020 czwartek 12.50-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
17.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
17.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.09.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
17.09.2020 czwartek

6b

13.50-14.35 Zadnie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.09.2020 czwartek 14.35-16.05

16.11-17.00

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
18.09.2020 piątek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
18.09.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
18.09.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.09.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
18.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
18.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.09.2020 piątek    11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
18.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
18.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
18.09.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.09.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
18.09.2020 piątek

4b

12.55-13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
18.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
18.09.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.09.2020 piątek 13.45-15.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
18.09.2020 piątek 13.50-14.35 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
19.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
19.09.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

19.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E.Romaniak 2.9
19.09.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
19.09.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – kl. VII) E.Romaniak 2.9
19.09.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
19.09.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
21.09.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
21.09.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 1

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 2

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.01.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
21.09.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
21.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
21.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.09.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.09.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.09.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
21.09.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
22.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.09.2020      wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
22.09.2020 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
22.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
22.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
22.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
22.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.09.2020 wtorek 13.10-13.55 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
22.09.2020 wtorek 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
22.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
22.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
22.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
22.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
22.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.09.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
22.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
23.09.2020    środa     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy                       dydaktyczne B. Romanek    0.6
23.09.2020 środa 07.10-07.55

16.05-16.50

Zadanie 3. – terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
23.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
23.09.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
23.09.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.09.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
23.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
23.09.2020 środa 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
23.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
23.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
23.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
23.01.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2020 środa 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
23.09.2020 środa 14.35-15.20 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W Gołubiński Aula
23.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
23.09.2020 środa 14.15-15.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 0.6
23.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
23.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
24.09.2020   czwartek     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
24.09.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.09.2020 czwartek 10.45-11.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
24.09.2020 czwartek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.09.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.09.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
24.09.2020 czwartek 12.50-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
24.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
24.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.09.2020 czwartek

6b

13.50-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2020 czwartek 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
24.09.2020 czwartek 14.15-15.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 0.4
24.09.2020 czwartek 14.35-16.05

16.15-17.00

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
25.09.2020   piątek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
25.09.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
25.09.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.09.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek    1.23
25.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
25.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
25.09.2020 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.09.2020 piątek

4b

12.55- 13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
25.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.09.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.09.2020 piątek 13.45-15.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
25.09.2020 piątek 13.50-14.35 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
26.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
26.09.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

26.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E.Romaniak 2.9
26.09.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
26.09.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – kl. VII) E.Romaniak 2.9
26.09.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
26.09.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
28.09.2020   poniedziałek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
28.09.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-15.20

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 1

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 2

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

0.8

2.11

28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
28.09.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
28.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.09.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.09.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.09.2020 poniedziałek 14.40-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
28.09.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
29.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
29.09.2020 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
29.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
29.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
29.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
29.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.09.2020 wtorek 13.10-13.55 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
29.09.2020 wtorek 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
29.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
29.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
29.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
29.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
29.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.09.2020 wtorek 14.40-16.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
29.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
30.09.2020   środa     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek   0.6
30.09.2020 środa 07.10-07.55

16.05-16.50

Zadanie 3. – terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
30.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
30.09.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.09.2020 środa 12.55-13.40

13.50-15.20

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
30.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
30.09.2020 środa 13.35-14.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
30.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
30.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
30.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
30.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2020 środa 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
30.09.2020 środa 14.35-15.20 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Aula
30.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
30.09.2020 środa 14.15-15.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka  0.6
30.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
30.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Czerwiec  2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
03.06.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
04.06.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
04.06.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
09.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
10.06.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
23.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
25.06.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

 

Zajęcia są prowadzone on-line na platformie Zoom

 

Maj  2020

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
12.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
13.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO.

Gra edukacyjna

Beata Toporowska
13.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
14.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
14.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
15.05.2020 piątek 15.00-16.30 „AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. Beata Toporowska
19.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
20.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO Beata Toporowska
20.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
21.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
21.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
22.05.2020 piątek 15.00-16.30 „AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. Beata Toporowska
26.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
26.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” złamania i zwichnięcia oraz oparzenia i odmrożenia. Beata Toporowska
27.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
28.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
28.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka
29.05.2020 piątek 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. Beata Toporowska

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2020

Zajęcia projektowe zostają odwołane w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020r. w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Romanek zostają przełożone z piątku na poniedziałek i od 16.03.2020 będą odbywać się od godz. 14.30 do 15.15.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w terminie 10-13.03.2020.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 2.03.2020.
Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane
w dniu 4.03.2020.

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 2.03.2020.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
02.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
02.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
02.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
02.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”-

klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
02.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K.Bojańska 2.13
02.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
03.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
03.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
03.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
03.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
03.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
03.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny – Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
03.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
03.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Wyjazd na konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”. B. Toporowska SP 10 J.Góra

Morcinka 31

03.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
03.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
03.03.2020 wtorek 13.40-14.35 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
03.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
03.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
03.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
04.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
04.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
04.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
04.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
04.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
04.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
04.03.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
04.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
04.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
04.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
04.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
04.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
04.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
05.03.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

05.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.03.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K.Bojańska 2.13
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
05.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
05.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
05.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
05.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
05.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
05.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
05.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
06.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
06.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
06.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
06.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
06.03.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
07.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
07.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
09.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
09.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
09.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
09.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – klasa  5a M.Kruze-Szmel 1.14
09.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
09.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
10.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
10.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
10.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
10.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
10.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
10.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
10.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
10.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
10.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
10.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
10.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
10.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
11.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
11.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
11.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
11.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
11.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
11.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
11.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
11.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
11.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
11.03.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
11.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
11.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
11.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
12.03.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
12.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

12.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
12.03.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/2.13
12.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
12.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
12.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
12.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
12.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
12.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
12.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
12.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
13.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
13.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
13.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
13.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
13.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
14.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
14.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
14.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
16.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
16.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
16.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
16.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
16.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
16.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
16.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
17.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
17.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
17.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
17.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
17.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
17.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
17.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
17.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
17.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. B. Toporowska 2.11
17.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
17.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
17.03.2020 wtorek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
17.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
17.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
18.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
18.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
18.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
18.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
18.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
18.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
18.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
18.03.2020 środa 13.35- 14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. B. Toporowska 2.11
18.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
18.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
18.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
18.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
19.03.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
19.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

19.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
19.03.2020 czwartek 12.30-13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/w terenie
19.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
19.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13/w terenie
19.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
19.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
19.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
19. 03.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
 19.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
19.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
 19.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
20.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
20.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
20.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
20.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja

Sensoryczna

B. Romanek 1.21
20.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
20.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
23.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.03.2020 poniedziałek 12.30-13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
23.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
23.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”

-klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
23.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
23.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
24.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
24.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
24.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
24.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
24.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
24.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
24.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
24.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. B. Toporowska 2.11
24.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
24.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
24.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
24.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24. 03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
24.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
25.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
25.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
25.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
25.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
25.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
25.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
25.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
25.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. B. Toporowska 2.11
25.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
25.03.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
25.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
25.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
25.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
26.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
26.03.2020 czwartek 11:30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30.13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/ w terenie
26.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
26.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
26.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
26.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
26.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
26. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
 26.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
26.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
 26.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
27.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
27.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
27.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
28.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
28.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
28.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
30.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
30.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
30.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
30.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”

-klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
30.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
30.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
31.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/2.13
31.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
31.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
31.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
31.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
31.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/w terenie
31.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
31.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
31.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
31.03.2020 wtorek 13.35-14.20 14.30-16.00

16.10- 16.55

„AED okiem młodego ratownika” złamania i zwichnięcia oraz oparzenia i odmrożenia. B. Toporowska 2.11
31.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
31.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
31.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
31.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
31.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
31.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
31. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
31.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Luty 2020

Zajęcia biofeedback i terapii logopedycznej prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w dniu 8.02.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 5 i 6.02.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 4.02.2020 zostają odwołane.

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniach 4,5,6 lutego 2020.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
01.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
01.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Terapia biofeedback. D.Ziętalak 2.21
01.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21
03.02.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
03.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
03.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 06
03.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
03.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.02.2020 poniedziałek 13.15-14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.02 2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie- kl.5b

M.Kruze-Szmel 1.14
03.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
03.02.2020 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
03.02 2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie2.Projekt edukacyjny

Reakcje chemiczne w probówce kl 7

M.Kruze-Szmel 1.14
03.02.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa VII K.Bojańska 2.13
04.02.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
04.02.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
04.02.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.02.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

04.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
04.02.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
04.02.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
04.02.2020 wtorek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
04.02.2020 wtorek 13.40-14.35 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
04.02.2020 wtorek – 5b 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
04.02.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
04.02.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.02.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
04.02.2020        wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
05.02.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
05.02.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
05.02.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.02.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
05.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.02.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
05.02.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
05.02.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
05.02.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
05.02.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.02.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
05.02.2020        środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
06.02.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
06.02.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25-14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
06.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.02.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska aula Oddziały Przedszkolne
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa I K.Bojańska 2.13
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
06.02.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
06.02.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
06.02.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
06.02.2020 czwartek 14.45-15:30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.02.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
06.02.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
07.02.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
07.02.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.02.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.02.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
07.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
07.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
07.02.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 1. Integracja Sensoryczna B. Romanek 121
07.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.02 2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie-kl.6a

M.Kruze-Szmel 1.14
07.02.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
07.02.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
08.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
08.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Terapia biofeedback. D. Ziętalak 2.21
08.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21
22.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
24.02.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
24.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
24.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 06
24.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
24.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
24.02.2020 poniedziałek 13.15-14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.02 2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie- kl.5b

M.Kruze-Szmel 1.14
24.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
24.02.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne Klasa VII K.Bojańska 2.13
24.02 2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Reakcje chemiczne w probówce kl 7

M.Kruze-Szmel 1.14
25.02.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
25.02.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
25.02.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
25.02.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
25.02.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
25.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
25.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.02.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
25.02.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
25.02.2020 wtorek – 5b 13.45 – 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.02.2020 wtorek 13.45–14.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
25.02.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
25.02.2020 wtorek – 8 14.30 – 15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.02.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
26.02.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
26.02.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
26.02.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
26.02.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
26.02.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
26.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
26.02.2020 środa 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
26.02.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
26.02.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
26.02.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
26.02.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
26.02.2020 środa 13.45–14.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
26.02.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.02.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
26.02.2020        środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
27.02.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
27.02.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25 – 14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
27.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.02.2020 czwartek 12.30–14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska aula Oddziały Przedszkolne
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa I K.Bojańska 2.13
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.02.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
27.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
27.02.2020 czwartek – 5a 13.45 – 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
27.02.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
27.02.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
27.02.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
27.02.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
27.02.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
28.02.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
28.02.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.02.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.02.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
28.02.2020 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
28.02.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 1. Integracja Sensoryczna B. Romanek 121
28.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.02 2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie-kl.6a

M.Kruze-Szmel 1.14
28.02.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.02.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
29.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
29.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadania 3. Terapia biofeedback. D. Ziętalak 2.21
29.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Styczeń 2020

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniu 29.01.2020.’
Następujące zajęcia prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane:
28.01.2020 – biofeedback
29.01.2020 – warsztaty fotograficzne
30.01.2020 – biofeedback
31.01.2020 – biofeedback
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane od 28.01.2020 do końca stycznia 2020.

Zajęcia „Polubić czytanie ” i „Młodzi odkrywcy” prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniach 28.01.2020 i 29.01.2020

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 27.01.2020

Zajęcia  biofeedback prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 23.01.2020 w godz. 12:30-13:15 zostają odwołane.

Zajęcia z robotyki zostają odwołane w piątek 24.01.2020.

Zajęcia z socjoterapii  prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 22.01.2020 (środa) w godz.12:30 – 14:00  zostają odwołane.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 22.01.2020.

Zajęcia TIK prowadzone przez panią Waniczek zostają odwołane w dniach 23.01.2020 i 30.01.2020.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w terminie 20-24.01.2020.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w dniach 20-21.01.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w środę 15.01.2020 i w czwartek 16.01.2020 z powodu choroby ucznia.
Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w całym miesiącu styczniu.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w piątek 17.01.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Ziętalak w dniu 13.01.2020 zostają odwołane z powodu choroby ucznia.

W związku ze zmianą uczestnika na piątkowych zajęciach z biofeedbacku prowadzonych przez Panią Tomalak następuje zmiana godziny z 14.25 na 13.00 – 13.45.

Zajęcia z zadania 3 – logopedia prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w styczniu 2020.

W dniu 17.01.20 (piątek)  zostają odwołane zajęcia projektowe – zadanie 2 Biofeedback i logopedia prowadzone przez panią Biernat.

W dniu 08.01.2020 w godz. 11.30- 13.00 odbędą się dodatkowe zajęcia Zadanie 3. Biofeedback prowadzone przez panią Głogowską.

W dniach: 08.01.2020,15.01.2020,22.01.2020 oraz 29.01.2020 zajęcia „AED okiem młodego ratownika” prowadzone przez panią Toporowską odbędą się dodatkowo w godzinach 13.35- 14.20.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
07.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
07.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
07.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
07.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
07.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
07.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
07.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
07.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
07.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
08.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
08.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
08.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
08.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
08.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
08.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
08.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

08.01.2020 środa – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
08.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
08.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
08.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
08.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
09.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
09.01.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
09.01.2020  czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
09.01.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
09.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
09.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
09.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.01.2020 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
09.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
09.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
10.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
10.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
10.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
11.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
13.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
13.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
13.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
13.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
13.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
13.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
13.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
13.01.2020 poniedziałek 13.30- 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
13.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
13.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
14.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
14.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
14.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
14.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
14.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
14.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

14.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
14.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
14.01.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
14.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
14.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
14.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
15.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
15.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
15.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
15.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
15.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
15.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
15.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
15.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
15.01.2020 środa – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
15.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
15.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
15.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K.Bojańska 2.13
15.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
15.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
15.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
16.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
16.01.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K.Bojańska 2.13
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M .Rakoczy 1.13
16.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
16.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
16.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
16.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
16.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
16.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
16.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
16. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
16.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
16.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
17.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
17.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
17.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
17.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
17.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
17.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”- 6a M.Kruze-Szmel 1.14
17.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
18.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
20.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
20.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
20.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
20.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
20.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
20.01.2020 poniedziałek 13.30- 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 5a M.Kruze-Szmel 1.14
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
20.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
20.01.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce”-klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
20.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
21.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
21.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
21.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
21.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
21.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
21.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

21.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
21.01.2020 wtorek  13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
21.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
21.01.2020 wtorek 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
21.01.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
21.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
21. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
21.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
22.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
22.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
22.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
22.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
22.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
22.01.2020 środa 12:30-14:00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
22.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
22.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

22.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.01.2020 środa – 5 b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
22.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
22.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K. Bojańska 2.13
22.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
22.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
22.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
23.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
23.01.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
23.01.2020 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
23.01.2020  czwartek  12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K. Bojańska 2.13
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 2.13
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
23.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
23.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
23.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
23.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
23.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
23.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
23.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
23. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
23.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
24.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
24.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
24.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
24.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”- 6a M.Kruze-Szmel 1.14
24.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
24.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
27.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
27.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
27.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
27.01.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 5a M.Kruze-Szmel 1.14
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
27.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
27.01.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce” – klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
27.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
28.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
28.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
28.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
28.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
28.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
28.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

28.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
28.01.2020 wtorek  13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
28.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
28.01.2020 wtorek 13:45-14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
28.01.2020 wtorek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
28.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
28. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
28.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
29.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
29.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
29.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
29.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
29.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
29.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
29.01.2020 Środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
29.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
29.01.2020 środa 12:30-14:00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
29.11.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
29.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

29.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.01.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
29.01.2020 środa – 5 b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
29.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
29.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
29.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K. Bojańska 2.13
29.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
29.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
29.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
30.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
30.01.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
30.01.2020 czwartek 11.45–13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
30.01.2020 czwartek  12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K. Bojańska 2.13
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 2.13
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
30.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
30.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
30.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
30.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
30.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
30.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
30.01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
30.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
31.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
31.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
31.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
31.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
31.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
31.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
31.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
31.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 6a M.Kruze-Szmel 1.14
31.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
31.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Grudzień 2019

Zajęcia „Matematycy z Podgórzyna” odbędą się dodatkowo w dniu 21.12.2019 w godz. 9.00 – 13.50.

Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w dniu 20.12.2019 z powodu choroby.

Odwołane zajęcia z robotyki odbędą się w dodatkowym terminie – w sobotę 21.12.2019 w godz. 10.00-11.30.

Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez Panią Hajder zostają odwołane w dniu 13.12.2019 z powodu choroby.
Zajęcia z robotyki w dniu 11.12.2019 zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.
Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego prowadzone przez Panią Martę Kuczerę odbędą się w dodatkowym terminie, tj. 07.12.2019r. 

07.12.2019 sobota 09.00- 10.30 s.2.13 kl. 6a

07.12.2019 sobota 10.40- 12.10 s.2.13 kl. 5ab

07.12.2019 sobota 12.20-13.50  s.2.13 kl. 4

Zajęcia biofeedback prowadzone przez Panią Zielonkę zostają przełożone z dnia 6.12.2019 na 17.12 (wtorek) na godz. 13.30-14.15 i 14.20-15.05.

Warsztaty muzyczne prowadzone przez Panią Rakoczy zostają odwołane w dniu 3.12.2019.

 i przełożone na poniedziałek 9.12.2019 na godz. 13.40-14.25.
Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez Panią Hajder zostają przełożone z dnia 3.12.2019 na czwartek 19.12.2019.
Zajęcia ze Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez Panią Kuczerę zostają odwołane  w dniach 3-6.12.2019.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
02.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
02.12.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
02.12.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
02.12.2019 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
02.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie- kl.5b M.Kruze-Szmel 1.14
02.12.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.12.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
03.12.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
03.12.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
03.12.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.12.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.12.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
03.12.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
03.12.2019 wtorek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
03.12.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.12.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
03.12.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek   13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek 15.30-17.00 Warsztaty plastyczne/grupa I K. Wolna 0.3
04.12.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.12.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
04.12.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
04.12.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
04.12.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
4.12.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala2.6/aula przedszkola
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
04.12.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.12.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E. Romaniak 2.9
4.12.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
04.12.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.12.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
04.12.2019 środa 15.30-17.00 Warsztaty plastyczne/grupa II K. Wolna 0.3
05.12.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.12.2019 czwartek 07.15-08.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.12.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E. Waniczek 1.8
05.12.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.12.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.12.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.12.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
05.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
05.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
05.12.2019 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula Oddziały

Przedszkolne

05.12.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
05.12.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek   13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
05.12.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
06.12.2019 piątek 07.15-08.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
6.12.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.12.2019 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.12.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
06.12.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
06.12.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie-kl.6b M.Kruze-Szmel 1.14
6.12.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.12.2019 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.12.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
07.12.2019 sobota 08.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.12.2019 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
07.12.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
07.12.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.12.2019 sobota 15.30-17.00

17.05-18.35

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, udział w przedstawieniu teatralnym połączony ze spotkaniem mikołajkowym
09.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
09.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
09.12.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
09.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna