Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w dniach 23 i 24.09.2020.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz w godz. 7.10-7.55 zostają przełożone ze środy na czwartek.

Zajęcia z biofeedbacku i angielskiego prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 22.09.2020.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 21.09.2020.

Zajęcia logopedyczne z panią Korgą zostają odwołane w terminie 21-25.09.2020.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 18.09.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 18.09.2020.

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE oraz zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego prowadzone przez panią Kuczerę w terminie 19.09.2020r. zostają odwołane.  

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Wrzesień 2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
15.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
15.09.2020 wtorek 08.00-08.55 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
15.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
15.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
15.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
15.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
15.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
15.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.09.2020 wtorek 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
15.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
15.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
15.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
15.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
15.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
15.09.2020 Wtorek 14.40-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
15.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
16.09.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
16.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
16.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
16.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.09.2020 środa 12.55-13.40

13.40-15.10

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
16.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
16.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
16.09.2020 środa 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
16.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
16.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
16.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
16.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.09.2020 środa 13.50-14.35 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
16.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Aula
16.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
16.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
16.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
17.09.2020 czwartek 07.00-07.75

 

Zadanie 1.Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
17.09.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.09.2020 czwartek 10.45-11.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.09.2020 czwartek 11.50-12.35

 

 

Zadanie 3. Terapia sensoryczna

J. Plis 1.21
17.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
17.09.2020 czwartek  11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
17.09.2020 czwartek 12.00-13.30

13.30-15.00

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.09.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
17.09.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
17.09.2020 czwartek 12.50-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
17.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
17.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
17.09.2020 czwartek 13.50-14.35 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
17.09.2020 czwartek

6b

13.50-14.35 Zadnie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.09.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
18.09.2020 piątek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
18.09.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
18.09.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.09.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
18.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
18.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.09.2020 piątek    11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
18.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
18.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
18.09.2020 piątek 12.00-13.30

13.30-15.00

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.09.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
18.09.2020 piątek

4b

12.55-13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
18.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
18.09.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.09.2020 piątek 13.45-15.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
18.09.2020 piątek 13.50-14.35 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
19.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
19.09.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

19.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E.Romaniak 2.9
19.09.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
19.09.2020 sobota 11.00-12.30

 

Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – kl. VII) E.Romaniak 2.9
19.09.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
19.09.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
21.09.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek 0.6
21.09.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35

 

12.55-13.40

 

13.50-15.20

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 1

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 2

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

 

0.8

 

2.11

 

21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
21.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.01.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
21.09.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
21.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
21.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.09.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.09.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.09.2020 poniedziałek 14.40-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
21.09.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
22.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
22.09.2020      wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
22.09.2020 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
22.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
22.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
22.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
22.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
22.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.09.2020 wtorek 13.10-13.55 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
22.09.2020 wtorek 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
22.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
22.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
22.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
22.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
22.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
22.09.2020 wtorek 14.40-16.10

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
22.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
23.09.2020    środa     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy                       dydaktyczne B. Romanek    0.6
23.09.2020 środa 07.10-07.55

16.05-16.50

Zadanie 3. – terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
23.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
23.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
23.09.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
23.09.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.09.2020 środa 12.55-13.40

13.40-15.10

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
23.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
23.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
23.09.2020 środa 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
23.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
23.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
23.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
23.01.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2020 środa 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
23.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W Gołubiński Aula
23.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
23.09.2020 środa 14.15-15.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 0.6
23.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
23.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
24.09.2020   czwartek     07.00-07.45         Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
24.09.2020 czwartek 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.09.2020 czwartek 10.45-11.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.09.2020 czwartek 11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.23
24.09.2020 czwartek 12.00-13.30

13.30-15.00

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.09.2020 czwartek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.09.2020 czwartek 12.40-14.10 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.09.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 3. Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
24.09.2020 czwartek 12.50-13.35 Zad. 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE K. Florczyk 1.20
24.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
24.09.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
24.09.2020 czwartek

6b

13.50-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2020 czwartek 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
24.09.2020 czwartek 14.15-15.00

 

Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 0.4
24.09.2020 czwartek 14.30-16.00

16.10-16.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
25.09.2020   piątek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
25.09.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
25.09.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.09.2020 piątek 11.50-12.35

13.50-14.35

Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I. Bogucka 0.5
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.09.2020 piątek 11.50-12.35 Zadanie 1.Integracja Sensoryczna B. Romanek    1.23
25.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
25.09.2020 piątek 11.50-13.20 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 2.12
25.09.2020 piątek 12.00-13.30

13.30-15.00

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2020 piątek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.09.2020 piątek

4b

12.55- 13.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
25.09.2020 piątek 12.55-13.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.09.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.09.2020 piątek 13.45-15.15 Zadanie 3. Socjoterapia M. Szczepańska 2.12
25.09.2020 piątek 13.50-14.35 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
26.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
26.09.2020 sobota 09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna. K. Kurek

K. Cięciwa

1.9

2.9

26.09.2020 sobota 09.00-10.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa I – klasa VI) E.Romaniak 2.9
26.09.2020 sobota 10.40-11.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
26.09.2020 sobota 11.00-12.30 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii (grupa II – kl. VII) E.Romaniak 2.9
26.09.2020 sobota 11.45-12.30 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
26.09.2020 sobota 12.40-13.25 Zadanie 3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE M. Kuczera 2.8
28.09.2020   poniedziałek     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek    0.6
28.09.2020 poniedziałek 08.55-09.40 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35

 

12.55-13.40

 

13.50-15.20

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 1

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 2

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 3

B. Toporowska 2.11

 

0.8

 

2.11

 

28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.09.2020 poniedziałek 11.50-12.35 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20

13.20-14.05

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.09.2020 poniedziałek 12.35-13.20 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.09.2020 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
28.09.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
28.09.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.09.2020 poniedziałek

6a

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.09.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.09.2020 poniedziałek 14.40-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
28.09.2020 poniedziałek 14.40-15.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
29.09.2020 wtorek 08.00-08.45 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
29.09.2020 wtorek 08.00-08.55 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.09.2020 wtorek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK A. Mędoń 0.9
29.09.2020 wtorek 11.40-13.10 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
29.09.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
A. Pławska 1.8
29.09.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego D. Biernat 0.5
29.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.09.2020 wtorek 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
29.09.2020 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.09.2020 wtorek 13.10-13.55 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Szczepańska 0.9
29.09.2020 wtorek 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
29.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
29.09.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.09.2020 wtorek 13.40-15.10 Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
29.09.2020 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J. Plis 1.21
29.09.2020 wtorek

6b

13.50-14.35 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.13
29.09.2020 wtorek 13.50-15.20 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
29.09.2020 wtorek 14.40-16.10

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny Mały Ratowniczek – grupa 4 B. Toporowska 2.11
29.09.2020 wtorek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3
30.09.2020   środa     07.00-07.45          Zadanie 1. Gry i zabawy dydaktyczne B. Romanek   0.6
30.09.2020 środa 07.10-07.55

16.05-16.50

Zadanie 3. – terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.09.2020 środa 08.00-08.45 Zajęcia wyrównawcze – zad. 2 nauczanie eksperymentalne przedmiotów matematyczno-przyrodniczych A. Mędoń 1.13
30.09.2020 środa 08.00-08.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.09.2020 środa 08.55-09.40 Zadanie 3.   Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.09.2020 środa 11.45-12.30 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
30.09.2020 środa 12.35-13.20 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
30.09.2020 środa 12.45-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia M.Hajder 0.4
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne K. Bojańska 2.08
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zadanie 3 – terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.09.2020 środa 12.55-13.40

13.40-15.10

Zad. 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
30.09.2020 środa 12.55-13.40 Zad. 3. Terapia pedagogiczna M.Tomalak 2.7
30.09.2020 środa 13.25-14.10 Zadanie 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I .Bogucka 0.5
30.09.2020 środa 13.35-14.10 Zad. 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
30.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
30.09.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna P. Okoń 1.20
30.09.2020 środa 13.40-15.10 Zad. 1. Warsztaty  fotograficzne M.Tomalak 2.13
30.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3. Integracja Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2020 środa 13.50-14.35

14.40-15.25

Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
30.09.2020 środa 13.50-14.35 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Aula
30.09.2020 środa 13.50-15.20 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna J.Topoła sala gim.
30.09.2020 środa 14.15-15.00

 

Zadanie 3. Terapia pedagogiczna E. Gruszecka  0.6
30.09.2020 środa 14.45-15.30 Zad. 3 gimnastyka korekcyjna J. Bykowska-Bojko Aula
30.09.2020 środa 15.30-17.00

17.10-17.55

Zad. 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.3

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Czerwiec  2020

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
03.06.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
04.06.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
04.06.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
09.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
10.06.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
23.06.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska
25.06.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

 

Zajęcia są prowadzone on-line na platformie Zoom

 

Maj  2020

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
12.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
13.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO.

Gra edukacyjna

Beata Toporowska
13.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
14.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
14.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
15.05.2020 piątek 15.00-16.30 „AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. Beata Toporowska
19.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
20.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO Beata Toporowska
20.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
21.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
21.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
22.05.2020 piątek 15.00-16.30 „AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. Beata Toporowska
26.05.2020 wtorek 14.00-15.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
26.05.2020 środa 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” złamania i zwichnięcia oraz oparzenia i odmrożenia. Beata Toporowska
27.05.2020 środa 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka
28.05.2020 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze Urszula Dutkowska
28.05.2020 czwartek 16.30- 17.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I.Bogucka
29.05.2020 piątek 15.00-16.30

16.40-17.25

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. Beata Toporowska

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2020

Zajęcia projektowe zostają odwołane w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020r. w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Romanek zostają przełożone z piątku na poniedziałek i od 16.03.2020 będą odbywać się od godz. 14.30 do 15.15.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane w terminie 10-13.03.2020.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 2.03.2020.
Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane
w dniu 4.03.2020.

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniu 2.03.2020.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
02.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
02.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
02.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
02.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
02.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”-

klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
02.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K.Bojańska 2.13
02.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
03.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
03.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
03.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
03.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
03.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
03.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny – Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
03.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
03.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Wyjazd na konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”. B. Toporowska SP 10 J.Góra

Morcinka 31

03.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
03.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
03.03.2020 wtorek 13.40-14.35 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
03.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
03.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
03.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
04.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
04.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
04.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
04.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
04.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
04.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
04.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
04.03.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
04.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
04.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
04.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
04.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
04.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
04.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
05.03.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

05.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.03.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K.Bojańska 2.13
05.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
05.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
05.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
05.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
05.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
05.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
05.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
05.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
06.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
06.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
06.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
06.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
06.03.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
07.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
07.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
09.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
09.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
09.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
09.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
09.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
09.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – klasa  5a M.Kruze-Szmel 1.14
09.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
09.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
10.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
10.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
10.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
10.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
10.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
10.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
10.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
10.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
10.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
10.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
10.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
10.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
10.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
11.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
11.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
11.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
11.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
11.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
11.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
11.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
11.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
11.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” realizacja zaplanowanych zadań konkursowych. B. Toporowska 2.11
11.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
11.03.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
11.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
11.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
11.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
12.03.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
12.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

12.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
12.03.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
12.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/2.13
12.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
12.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
12.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
12.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
12.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
12.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
12.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
12.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
13.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
13.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
13.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
13.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
13.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
13.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
14.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
14.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
14.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
16.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
16.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
16.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
16.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
16.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
16.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
16.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
16.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
16.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
16.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
17.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
17.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
17.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
17.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
17.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
17.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
17.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
17.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
17.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. B. Toporowska 2.11
17.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
17.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
17.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
17.03.2020 wtorek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
17.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
17.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
18.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
18.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
18.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
18.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
18.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
18.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
18.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
18.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
18.03.2020 środa 13.35- 14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej oraz RKO. B. Toporowska 2.11
18.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
18.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
18.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
18.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
19.03.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
19.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 2.13

1.8

19.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
19.03.2020 czwartek 12.30-13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
19.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/w terenie
19.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
19.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13/w terenie
19.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
19.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
19.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
19. 03.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
 19.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
19.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
 19.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
20.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
20.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
20.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
20.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja

Sensoryczna

B. Romanek 1.21
20.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
20.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
23.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
23.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.03.2020 poniedziałek 12.30-13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
23.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
23.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
23.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”

-klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
23.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
23.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
24.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
24.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
24.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
24.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
24.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
24.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/ w terenie
24.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
24.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
24.03.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. B. Toporowska 2.11
24.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
24.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
24.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.03.2020 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
24.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
24.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24. 03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
24.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
25.03.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.03.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.06
25.03.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
25.03.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
25.03.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
25.03.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
25.03.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
25.03.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
25.03.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

„AED okiem młodego ratownika” apteczka pierwszej pomocy oraz tamowanie krwotoków. B. Toporowska 2.11
25.03.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
25.03.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
25.03.2020 środa 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
25.03.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.03.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
25.03.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
26.03.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
26.03.2020 czwartek 11:30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30.13.30 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.03.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
26.03.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/ w terenie
26.03.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
26.03.2020 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Socjoterapia E. Cierpka 2.6
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.03.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
26.03.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.03.2020 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 3.Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
26.03.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
26.03.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
26. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
 26.03.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
26.03.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
 26.03.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
27.03.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.03.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.03.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.03.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.03.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.03.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3. Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
27.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.03.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.03.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „

„Nauka przez odkrywanie”-

klasa  6a

M.Kruze-Szmel 1.14
27.03.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.03.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
28.03.2020 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
28.03.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
28.03.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
30.03.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
30.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.03.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
30.03.2020 poniedziałek 12.30 – 13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.03.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
30.03.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny Gry i zabawy dawne i współczesne. I. Głogowska 0.8
30.03.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
30.03.2020 poniedziałek 13.15 – 14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.03.2020 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.03.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”

-klasa  5a

M.Kruze-Szmel 1.14
30.03.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego K. Bojańska 2.13
30.03.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny-

„Reakcje chemiczne w probówce” klasa 7

M.Kruze-Szmel 1.14
31.03.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6/2.13
31.03.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
31.03.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
31.03.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
31.03.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
31.03.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/w terenie
31.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
31.03.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
31.03.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
31.03.2020 wtorek 13.35-14.20 14.30-16.00

16.10- 16.55

„AED okiem młodego ratownika” złamania i zwichnięcia oraz oparzenia i odmrożenia. B. Toporowska 2.11
31.03.2020 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
31.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie3. Terapia integracji sensorycznej J. Plis 1.21
31.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
31.03.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8
31.03.2020 wtorek – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.03.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Aula w przedszkolu
31.03.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.03.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
31. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.13
31.03.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.03.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Luty 2020

Zajęcia biofeedback i terapii logopedycznej prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w dniu 8.02.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 5 i 6.02.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 4.02.2020 zostają odwołane.

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniach 4,5,6 lutego 2020.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
01.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
01.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Terapia biofeedback. D.Ziętalak 2.21
01.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21
03.02.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
03.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
03.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
03.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 06
03.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
03.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.02.2020 poniedziałek 13.15-14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.02 2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie- kl.5b

M.Kruze-Szmel 1.14
03.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
03.02.2020 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
03.02 2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie2.Projekt edukacyjny

Reakcje chemiczne w probówce kl 7

M.Kruze-Szmel 1.14
03.02.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa VII K.Bojańska 2.13
04.02.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
04.02.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
04.02.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.02.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

04.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
04.02.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
04.02.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
04.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
04.02.2020 wtorek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
04.02.2020 wtorek 13.40-14.35 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
04.02.2020 wtorek – 5b 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
04.02.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
04.02.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.02.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
04.02.2020        wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
05.02.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
05.02.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
05.02.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.02.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
05.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.02.2020 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
05.02.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
05.02.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
05.02.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
05.02.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
05.02.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
05.02.2020        środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
06.02.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
06.02.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25-14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
06.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.02.2020 czwartek 12.30-14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska aula Oddziały Przedszkolne
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa I K.Bojańska 2.13
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
06.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
06.02.2020 czwartek – 5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
06.02.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
06.02.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
06.02.2020 czwartek 14.45-15:30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.02.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
06.02.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
07.02.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
07.02.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.02.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.02.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
07.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
07.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
07.02.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 1. Integracja Sensoryczna B. Romanek 121
07.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
07.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
07.02 2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie-kl.6a

M.Kruze-Szmel 1.14
07.02.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
07.02.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
08.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
08.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadanie 3. Terapia biofeedback. D. Ziętalak 2.21
08.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21
22.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
24.02.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.02.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
24.02.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
24.02.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.45-14.30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 06
24.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
24.02.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
24.02.2020 poniedziałek 13.15-14.00 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.02 2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie- kl.5b

M.Kruze-Szmel 1.14
24.02.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
24.02.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne Klasa VII K.Bojańska 2.13
24.02 2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Reakcje chemiczne w probówce kl 7

M.Kruze-Szmel 1.14
25.02.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
25.02.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
25.02.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
25.02.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
25.02.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
25.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
25.02.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.02.2020 wtorek 13.30-15.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
25.02.2020 wtorek 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.13
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
25.02.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
25.02.2020 wtorek – 5b 13.45 – 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.02.2020 wtorek 13.45–14.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
25.02.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
25.02.2020 wtorek – 8 14.30 – 15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
25.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.02.2020 wtorek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
26.02.2020 środa 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
26.02.2020 środa 12.30 -14.00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
26.02.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
26.02.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
26.02.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
26.02.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
26.02.2020 środa 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
26.02.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
26.02.2020 środa 13.35-14.20

14.30-16.00

Zadanie 1 – projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
26.02.2020 środa 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie.3 Terapia integracji sensorycznej J. Plis 2.21
26.02.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
26.02.2020 środa 13.45–14.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
26.02.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
26.02.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie1.Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
26.02.2020        środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
27.02.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
27.02.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25 – 14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
27.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.02.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.02.2020 czwartek 12.30–14.15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska aula Oddziały Przedszkolne
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne klasa I K.Bojańska 2.13
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
27.02.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.02.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E.Gruszecka 1.20
27.02.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.02.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
27.02.2020 czwartek – 5a 13.45 – 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
27.02.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
27.02.2020 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
27.02.2020 czwartek 14.45-15.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
27.02.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
27.02.2020 czwartek 15.35-16.20 Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
28.02.2020 piątek 11.30-12.15

12.15-13.00

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
28.02.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.02.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.02.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.02.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
28.02.2020 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
28.02.2020 piątek 13.15-14.00 Zadanie 1. Integracja Sensoryczna B. Romanek 121
28.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.02.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
28.02 2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny

Nauka przez odkrywanie-kl.6a

M.Kruze-Szmel 1.14
28.02.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
28.02.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych (przedszkole)
29.02.2020 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
29.02.2020 sobota 09.30-10.15 Zadania 3. Terapia biofeedback. D. Ziętalak 2.21
29.02.2020 sobota 10.15-11.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna. D. Ziętalak 2.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Styczeń 2020

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniu 29.01.2020.’
Następujące zajęcia prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane:
28.01.2020 – biofeedback
29.01.2020 – warsztaty fotograficzne
30.01.2020 – biofeedback
31.01.2020 – biofeedback
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone przez panią Gruszecką zostają odwołane od 28.01.2020 do końca stycznia 2020.

Zajęcia „Polubić czytanie ” i „Młodzi odkrywcy” prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniach 28.01.2020 i 29.01.2020

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 27.01.2020

Zajęcia  biofeedback prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 23.01.2020 w godz. 12:30-13:15 zostają odwołane.

Zajęcia z robotyki zostają odwołane w piątek 24.01.2020.

Zajęcia z socjoterapii  prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 22.01.2020 (środa) w godz.12:30 – 14:00  zostają odwołane.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 22.01.2020.

Zajęcia TIK prowadzone przez panią Waniczek zostają odwołane w dniach 23.01.2020 i 30.01.2020.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w terminie 20-24.01.2020.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w dniach 20-21.01.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w środę 15.01.2020 i w czwartek 16.01.2020 z powodu choroby ucznia.
Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w całym miesiącu styczniu.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez panią Mędoń zostają odwołane w piątek 17.01.2020.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Ziętalak w dniu 13.01.2020 zostają odwołane z powodu choroby ucznia.

W związku ze zmianą uczestnika na piątkowych zajęciach z biofeedbacku prowadzonych przez Panią Tomalak następuje zmiana godziny z 14.25 na 13.00 – 13.45.

Zajęcia z zadania 3 – logopedia prowadzone przez panią Ziętalak zostają odwołane w styczniu 2020.

W dniu 17.01.20 (piątek)  zostają odwołane zajęcia projektowe – zadanie 2 Biofeedback i logopedia prowadzone przez panią Biernat.

W dniu 08.01.2020 w godz. 11.30- 13.00 odbędą się dodatkowe zajęcia Zadanie 3. Biofeedback prowadzone przez panią Głogowską.

W dniach: 08.01.2020,15.01.2020,22.01.2020 oraz 29.01.2020 zajęcia „AED okiem młodego ratownika” prowadzone przez panią Toporowską odbędą się dodatkowo w godzinach 13.35- 14.20.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
07.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
07.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
07.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
07.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
07.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
07.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
07.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
07.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
07.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
08.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
08.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
08.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
08.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
08.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
08.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
08.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

08.01.2020 środa – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
08.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
08.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
08.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
08.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
09.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
09.01.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
09.01.2020  czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
09.01.2020 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl.2 R. Twardowska 0.6
09.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
09.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
09.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
09.01.2020 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
09.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
09.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
10.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
10.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
10.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
10.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
10.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
11.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
13.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
13.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
13.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
13.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
13.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
13.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
13.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
13.01.2020 poniedziałek 13.30- 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
13.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
13.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
13.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
14.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
14.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
14.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
14.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
14.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
14.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

14.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
14.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
14.01.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
14.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
14.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
14.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
14.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
15.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
15.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
15.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
15.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
15.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
15.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
15.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
15.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
15.01.2020 środa – 5b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
15.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
15.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
15.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K.Bojańska 2.13
15.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
15.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
15.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
16.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
16.01.2020 czwartek 11.45-13.15

13.25–14.10

Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K.Bojańska 2.13
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
16.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M .Rakoczy 1.13
16.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
16.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
16.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
16.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
16.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6
16.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
16.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
16. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
16.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
16.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
17.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
17.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
17.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
17.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
17.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
17.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
17.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”- 6a M.Kruze-Szmel 1.14
17.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
17.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
18.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
20.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
20.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
20.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
20.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
20.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
20.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
20.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
20.01.2020 poniedziałek 13.30- 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 5a M.Kruze-Szmel 1.14
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
20.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
20.01.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce”-klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
20.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
21.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
21.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
21.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
21.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
21.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
21.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

21.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
21.01.2020 wtorek  13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
21.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
21.01.2020 wtorek 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
21.01.2020 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
21.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
21.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
21. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
21.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
22.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
22.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
22.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
22.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
22.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
22.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
22.01.2020 środa 12:30-14:00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
22.01.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
22.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

22.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.01.2020 środa – 5 b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
22.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
22.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
22.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K. Bojańska 2.13
22.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
22.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
22.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
23.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
23.01.2020 czwartek 11.30-12:15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
23.01.2020 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
23.01.2020  czwartek  12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K. Bojańska 2.13
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 2.13
23.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
23.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
23.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
23.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
23.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
23.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
23.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
23.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
23. 01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
23.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
24.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
24.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
24.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
24.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
24.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
24.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie”- 6a M.Kruze-Szmel 1.14
24.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
24.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
24.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
25.01.2020 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
27.01.2020 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
27.01.2020 poniedziałek 08.00-08.45 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.01.2020 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.01.2020 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
27.01.2020 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
27.01.2020 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
27.01.2020 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.01.2020 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski B. Romanek 0.6
27.01.2020 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 5a M.Kruze-Szmel 1.14
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne. M. Rakoczy 1.13
27.01.2020 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
27.01.2020 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
27.01.2020 poniedziałek 14.35-15.20 Zadanie 2.Projekt edukacyjny „Reakcje chemiczne w probówce” – klasa 7 M.Kruze-Szmel 1.14
27.01.2020 poniedziałek 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
28.01.2020 wtorek 10.45-11.30 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.01.2020 wtorek 11.45-12.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 0.6
28.01.2020 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
28.01.2020 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
28.01.2020 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
28.01.2020 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M.Kuczera 2.8 lub 2.13
28.01.2020 wtorek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 0.6/

2.13

28.01.2020 wtorek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.01.2020 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
28.01.2020 wtorek  13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
28.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
28.01.2020 wtorek 13:45-14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
28.01.2020 wtorek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
28.01.2020 wtorek – 8 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
28.01.2020 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
28. 01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
28.01.2020 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
29.01.2020 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
29.01.2020 środa 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
29.01.2020 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
29.01.2020 środa 12.40-13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
29.01.2020 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
29.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
29.01.2020 Środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
29.01.2020 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
29.01.2020 środa 12:30-14:00 Zadanie 3. Socjoterapia P. Okoń 2.6
29.11.2020 środa 13.30-14.15 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
29.01.2020 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13

2.12

29.01.2020 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Integracja sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.01.2020 środa 13.40-15.10 Zadanie 1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z geografii – Poznajemy świat. E.Romaniak 2.9
29.01.2020 środa – 5 b 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.01.2020 środa 13:45–14.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
29.01.2020 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
29.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
29.01.2020 środa 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa VII K. Bojańska 2.13
29.01.2020 środa 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „AED okiem młodego ratownika” B. Toporowska 2.11
29.01.2020 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
29.01.2020 środa 15.30-17.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
30.01.2020 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
30.01.2020 czwartek 11.30-12.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
30.01.2020 czwartek 11.45–13.15 Zadanie 1. Zajęcia WebQuest A.E. Waniczek 1.8
30.01.2020 czwartek  12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak    2.21
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia sensoryczna M. Wojtaś 1.21
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego – klasa I K. Bojańska 2.13
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 R. Twardowska 2.13
30.01.2020 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.01.2020 czwartek 12.45–13.30 Terapia pedagogiczna E. Gruszecka 1.20
30.01.2020 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Gry i zabawy dawne i współczesne” I. Głogowska 0.8
30.01.2020 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.01.2020 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
30.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia sensoryczna J.Plis 1.21
30.01.2020 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” R. Twardowska 2.13
30.01.2020 czwartek–5a 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
30.01.2020 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
30.01.2020 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
30.01.2020 czwartek 14.45-15:30

15:35-16:20

Zadanie 3. Terapia sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.01.2020 czwartek 15.30-17.00

17.10-17.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego E. Zielonka 2.6
31.01.2020 piątek 11.30-12.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
31.01.2020 piątek 11.30-13.00 Zadanie 3. Biofeedback I.Głogowska 2.21
31.01.2020 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
31.01.2020 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
31.01.2020 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
31.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
31.01.2020 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
31.01.2020 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny- „Nauka przez odkrywanie” – 6a M.Kruze-Szmel 1.14
31.01.2020 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
31.01.2020 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dod. w przedszkolu
31.01.2020 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Grudzień 2019

Zajęcia „Matematycy z Podgórzyna” odbędą się dodatkowo w dniu 21.12.2019 w godz. 9.00 – 13.50.

Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez panią Hajder zostają odwołane w dniu 20.12.2019 z powodu choroby.

Odwołane zajęcia z robotyki odbędą się w dodatkowym terminie – w sobotę 21.12.2019 w godz. 10.00-11.30.

Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez Panią Hajder zostają odwołane w dniu 13.12.2019 z powodu choroby.
Zajęcia z robotyki w dniu 11.12.2019 zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.
Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego prowadzone przez Panią Martę Kuczerę odbędą się w dodatkowym terminie, tj. 07.12.2019r. 

07.12.2019 sobota 09.00- 10.30 s.2.13 kl. 6a

07.12.2019 sobota 10.40- 12.10 s.2.13 kl. 5ab

07.12.2019 sobota 12.20-13.50  s.2.13 kl. 4

Zajęcia biofeedback prowadzone przez Panią Zielonkę zostają przełożone z dnia 6.12.2019 na 17.12 (wtorek) na godz. 13.30-14.15 i 14.20-15.05.

Warsztaty muzyczne prowadzone przez Panią Rakoczy zostają odwołane w dniu 3.12.2019.

 i przełożone na poniedziałek 9.12.2019 na godz. 13.40-14.25.
Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez Panią Hajder zostają przełożone z dnia 3.12.2019 na czwartek 19.12.2019.
Zajęcia ze Szkolnego Centrum Multimedialnego prowadzone przez Panią Kuczerę zostają odwołane  w dniach 3-6.12.2019.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
02.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
02.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
02.12.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
02.12.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
02.12.2019 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
02.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 2.Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie- kl.5b M.Kruze-Szmel 1.14
02.12.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
02.12.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
02.12.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
03.12.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
03.12.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
03.12.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
03.12.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
03.12.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
03.12.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
03.12.2019 wtorek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
03.12.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.12.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
03.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
03.12.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek   13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
03.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
03.12.2019 wtorek 15.30-17.00 Warsztaty plastyczne/grupa I K. Wolna 0.3
04.12.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.12.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
04.12.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
04.12.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
04.12.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
4.12.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
04.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala2.6/aula przedszkola
04.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
04.12.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.12.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E. Romaniak 2.9
4.12.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
04.12.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.12.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
04.12.2019 środa 15.30-17.00 Warsztaty plastyczne/grupa II K. Wolna 0.3
05.12.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.12.2019 czwartek 07.15-08.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.12.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E. Waniczek 1.8
05.12.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.12.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.12.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
05.12.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
05.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
05.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
05.12.2019 czwartek 12:30–13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula Oddziały

Przedszkolne

05.12.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
05.12.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek   13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
05.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
05.12.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
06.12.2019 piątek 07.15-08.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
6.12.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.12.2019 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.12.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
06.12.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
06.12.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
06.12.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.12.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie-kl.6b M.Kruze-Szmel 1.14
6.12.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.12.2019 piątek 14.25-15.10 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.12.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
07.12.2019 sobota 08.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.12.2019 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
07.12.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
07.12.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
07.12.2019 sobota 15.30-17.00

17.05-18.35

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, udział w przedstawieniu teatralnym połączony ze spotkaniem mikołajkowym
09.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
09.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
09.12.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
09.12.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
09.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.12.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
09.12.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
09.12.2019 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie 1. Język angielski B. Romanek 0.6
09.12.2019 poniedziałek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
09.12.2019 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
09.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
09.12.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2.Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie- kl.5b M.Kruze-Szmel 1.14
09.12.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.12.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.12.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
10.12.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
10.12.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
10.12.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
10.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
10.12.2019     wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
10.12.2019 wtorek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
10.12.2019 wtorek   13.30-14.15 Zadanie 3.  Biofeedback         M.Tomalak    2.21
10.12.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
10.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
10.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
10.12.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
10.12.2019 wtorek   13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.12.2019 wtorek   14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
10.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
11.12.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
11.12.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
11.12.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
11.12.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
11.12.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
11.12.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
11.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
11.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
11.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
11.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
11.12.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak 2.13
11.12.2019 środa 13.30-15.00

15.05-15:50

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala2.6/aula przedszkola
11.12.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.12.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
11.12.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.12.2019 środa 15.15-16.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U. Dutkowska 1.10
12.12.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.12.2019 czwartek 07.15-08.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.12.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
12.12.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E. Waniczek Zajęcia w terenie
12.12.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
12.12.2019      czwartek   12.30-13.15 Zadanie 3.  Biofeedback         M.Tomalak    2.21
12.12.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
12.12.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
12.12.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
12.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
12.12.2019 czwartek 12:30-13:15

13:30–14:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula Oddziały

Przedszkolne

12.12.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
12.12.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.12.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
12.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
12.12.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
12.12.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.12.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
13.12.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.12.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
13.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
13.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
13.12.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
13.12.2019 piątek 13.30-15.00

15.10-15.55

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis Teatr Animacji

Cieplice- warsztaty

13.12.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 2. Projekt edukacyjny Nauka przez odkrywanie-kl.6b M.Kruze-Szmel 1.14
13.12.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
13.12.2019 piątek 14.00-15:30

15:35-15:50

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze – warsztaty
13.12.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
13.12.2019 piątek 14:00–15:30 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula Oddziały Przedszkolne
14.12.2019 sobota 08.00-09.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny Reakcje chemiczne w probówce-kl.7 i kl.8 M.Kruze-Szmel 1.14
14.12.2019 sobota 09.00- 10.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
14.12.2019 sobota 09.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

    1.9
14.12.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala2.6/aula przedszkola
14.12.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
14.12.2019 sobota 10.40- 12.10 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
14.12.2019 sobota 12.20-13.50 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
16.12.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.12.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
16.12.2019 poniedziałek 12:45-13:30

13:45-14:30

Zadanie1.  Język angielski B. Romanek 0.6
16.12.2019 poniedziałek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala2.6/aula przedszkola
16.12.2019 poniedziałek   13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak   2.13
17.12.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.12.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
17.12.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
17.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
17.12.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M.Rakoczy 1.13
17.12.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
17.12.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
17.12.2019     wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
18.12.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
18.12.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
18.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
18.12.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.8
18.12.2019         środa   13.00-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – warsztaty     fotograficzne M.Tomalak   2.13
18.12.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
19.12.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.12.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
19.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
19.12.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
20.12.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
20.12.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
20.12.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M.Kuczera 2.13
20.12.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
20.12.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE. M. Hajder 1.12 lub 2.13
21.12.2019 sobota 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
21.12.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
23.12.2019 poniedziałek 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
23.12.2019 poniedziałek 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
27.12.2019 piątek 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
27.12.2019 piątek 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21

Nazwa zajęć: Zadanie1. Warsztaty plastyczne prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE.

Zmiana godzin zajęć

Grudzień 2019

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
03.12.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
05.12.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
10.12.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
12.12.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12
17.12.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne M. Hajder 1.12

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Listopad 2019

Zajęcia ze Szkolnego  Centrum Multimedialnego prowadzone przez Panią  Martę  Kuczerę w dniu 29.11.2019 zostają odwołane  i przeniesione na 10.12.2019.

Zajęcia z TIK prowadzone przez Panią Waniczek w dniu 28.11.2019 zostają odwołane.

Zajęcia biofeedback i zajęcia teatralne prowadzone przez Panią Zielonkę zostają odwołane w terminie 26-29.11.2019.

W dniu 26.11.2019 odbędzie się dodatkowa godzina zajęć wyrównawczych z języka polskiego w godz. 14.10-14.55 – prowadząca Pani Dutkowska.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez Panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 25.11.2019.

Zajęcia muzykoterapii prowadzone przez Panią Florczyk zostają przełożone z dnia 22.11.2019 na 29.11.2019. i odbędą się w godz. 14.14-15.00.

Zajęcia biofeedback  prowadzone przez panią Małgorzatę Tomalak  w dniu 22.11.2019 w godz. 14.30-15.15 zostają odwołane.

Zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez Panią Florczyk w dniu 22.11.2019 zostają odwołane.

Zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez Panią Toporowską odbędą się w innych godzinach:
  • czwartek 21.11. 2019 r. w godzinach 14.30-16.00 i 16.10-16.50
  • czwartek 28.11.2019 r.  w godzinach 14.30.-15.15.

Zajęcia z Web Quest prowadzone przez Panią Waniczek odbędą się dodatkowo w dniach 21.11.2019 i 28.11.2019.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 15.11.2019.

Zajęcia terapii logopedycznej w dniach 18.11, 19.11 oraz 20.11.w godz. 12.45-13.30 prowadzone przez Panią Darię Ziętalak zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej. 
Zajęcia biofeedback w dniu 16.11.2019r. w godzinach 9.00 -12.15 prowadzone przez Panią Darię Ziętalak zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej. 

Zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Wolną zostają przełożone na wcześniejszą godzinę i od 19.11.2019 będą się odbywać w godz. 15.30-17.00.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Panią Mędoń w dniu 14.11.2019 zostają odwołane.

Warsztaty plastyczne prowadzone przez Panią Wolną zostają odwołane w dniu 12.11.2019 i 13.11.2019.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez Panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 12.11.2019.

Zajęcia „Coś z niczego” prowadzone przez Panią Hajder zostają odwołane w terminie 12-15.11.2019.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez Panią Ziętalak w dniu 09.11.2019r. odbędą się w godzinach od 8.00 do 11.15.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez Panią Okoń w dniu 5.11.2019 zostają odwołane.
Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone przez Panią Bojańską zostają odwołane w terminie 18-29.11.2019.
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas I-III prowadzone przez Panią Romanek zostają odwołane w dniach 18 i 25.11.2019.
Zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez Panią Plis zostają odwołane w terminie 19-28.11.2019.
Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez Panią Wojtaś zostają odwołane w terminie 18-29.11.2019.
Zajęcia biofeedback z Panią Głogowską zostają odwołane w dniu 8.11.2019.
Zajęcia biofeedback z Panią Leją-Kamzel zostają odwołane w dniach 6-7.11.2019.
Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
04.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
04.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
04.11.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
04.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
04.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
04.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
04.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
04.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.112019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
04.11.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1.Projekt edukacyjny – Język angielski – „Animals” B. Romanek 0.6
04.11.2019 poniedziałek 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
04.11.2019 poniedziałek 13.40 -14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
04.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)-kl 5b

M.Kruze-Szmel 1.14
04.11.2019 poniedziałek 13.45-14.30 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
04.11.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
04.11.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
04.11.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
05.11.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.11.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
05.11.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
05.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
05.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
05.11.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
05.11.2019 wtorek 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
05.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
05.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.11.2019 wtorek 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
05.11.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
05.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
05.11.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.11.2019 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
05.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
05.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
05.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
05.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
05.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
05.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
05.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
05.11.2019 wtorek 14:20-15:05 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
05.11.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
06.11.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
06.11.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
06.11.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
06.11.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
06.11.2019 środa 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
06.11.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
06.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
06.11.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
06.11.2019 środa 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
06.11.2019 środa 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
06.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
06.11.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.11.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
06.11.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
06.11.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
06.11.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
06.11.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
06.11.2019 środa 16.30-18.00

18.05-18.50

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Teatr Animacji w Jeleniej Górze
06.11.2019 środa 16.30-18.00

18.05-18.50

Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak Teatr Animacji
07.11.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
07.11.2019 czwartek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
07.11.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
07.11.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E. Waniczek 1.8
07.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
07.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
07.11.2019 czwartek 12.45 – 13.30 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
07.11.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
07.11.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
07.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
07.11.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula Oddziały

Przedszkolne

07.11.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
07.11.2019 czwartek 13:30–14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula Oddziały

Przedszkolne

07.11.2019 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
07.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
07.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
07.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
07.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
07.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
07.11.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.11.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
08.11.2019 piątek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
08.11.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.11.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
08.11.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
08.11.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
08.11.2019 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
08.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
08.11.2019 piątek 12.45-13.30

14.15-15.00

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
08.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
08.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
08.11.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
08.11.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
08.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
08.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia i chemia) – kl 6b

M.Kruze-Szmel 1.14
08.11.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
08.11.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
08.11.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
09.11.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
09.11.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
09.11.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 3. Muzykoterapia-warsztaty J.Plis Sala przedszkolna
09.11.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
09.11.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak Aula szkolna i przedszkolna
09.11.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
09.11.2019 sobota 10:00–11:30

11:45–13:15

Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

09.11.2019 sobota 8.00-8.45

8.45-9.30

9.45-10.30

Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)- kl.7 i 8

M.Kruze-Szmel 1.14
09.11.2019 sobota 9.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
09.11.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
12.11.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.11.2019 wtorek 11.45-13.15

13.25-14.10

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
12.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
12.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
12.11.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
12.11.2019 wtorek 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
12.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
12.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa 2.7
12.11.2019 wtorek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
12.11.2019 wtorek 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
12.11.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
12.11.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
12.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.11.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
12.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
12.11.2019 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
12.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.11.2019 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
12.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
12.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
12.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
12.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
12.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
12.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
12.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
12.11.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
12.11.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
13.11.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
13.11.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
13.11.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
13.11.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
13.11.2019 środa 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
13.11.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
13.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
13.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
13.11.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
13.11.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
13.11.2019 środa 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
13.11.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
13.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
13.11.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
13.11.2019 środa 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
13.11.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.11.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
13.11.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
13.11.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
13.11.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
13.11.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
14.11.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
14.11.2019 czwartek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.11.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
14.11.2019 czwartek 11.45-13.15

13.25 – 14.10

Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E. Waniczek Zajęcia w terenie
14.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
14.11.2019 czwartek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
14.11.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska w terenie
14.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
14.11.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

14.11.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
14.11.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.11.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
14.11.2019 czwartek 13:30–14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

14.11.2019 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
14.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
14.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
14.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
14.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
14.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
14.11.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.11.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.11.2019 piątek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.11.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.11.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
15.11.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
15.11.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
15.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
15.11.2019 piątek 12.45-13.30

14.15-15.00

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
15.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
15.11.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
15.11.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
15.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)-kl 6b

M.Kruze-Szmel 1.14
15.11.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
15.11.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
15.11.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
16.11.2019 sobota 09.00- 10.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
16.11.2019 sobota 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
16.11.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
16.11.2019 sobota 10.40- 12.10 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
16.11.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
16.11.2019 sobota 11.50-16.40 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek teren
16.11.2019 sobota 11.50-16.40 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K.Cięciwa teren
16.11.2019 sobota 12.20-13.50 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
18.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
18.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.11.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
18.11.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
18.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
18.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
18.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.11.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
18.11.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
18.11.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1.Projekt edukacyjny –      Język angielski – „My toys” B. Romanek 0.6
18.11.2019 poniedziałek 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
18.11.2019 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
18.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(chemia)- kl 5b

M.Kruze-Szmel 1.14
18.11.2019 poniedziałek 13.45-14.30 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
18.11.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
18.11.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.11.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
19.11.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.11.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
19.11.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
19.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
19.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
19.11.2019 wtorek 12.30-14.00

14.10-14.55

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
19.11.2019 wtorek 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
19.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
19.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
19.11.2019 wtorek 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
19.11.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
19.11.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
19.11.2019 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
19.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
19.11.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
19.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.11.2019 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
19.11.2019 wtorek 14.20-15.05 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
19.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
19.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
19.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
19.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
19.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
19.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
19.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
19.11.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
20.11.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
20.11.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
20.11.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
20.11.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
20.11.2019 środa 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
20.11.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
20.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
20.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
20.11.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
20.11.2019 środa 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
20.11.2019 środa 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
20.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
20.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
20.11.2019 środa 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
20.11.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.11.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
20.11.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
20.11.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
20.11.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
20.11.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
21.11.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.11.2019 czwartek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.11.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
21.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
21.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.11.2019 czwartek 12.45 – 13.30 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
21.11.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
21.11.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
21.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
21.11.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

21.11.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
21.11.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.11.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.11.2019 czwartek 13:30 –14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

21.11.2019 czwartek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
21.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
21.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
21.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
21.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
21.11.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.11.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.11.2019 piątek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.11.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.11.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
22.11.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
22.11.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
22.11.2019 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
22.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
22.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
22.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
22.11.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
22.11.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
22.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)- kl.6b

M.Kruze-Szmel 1.14
22.11.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
22.11.2019 piątek 14.15-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
22.11.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
23.11.2019 sobota 08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)-kl 7 i 8

M.Kruze-Szmel 1.14
23.11.2019 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
23.11.2019 sobota 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
23.11.2019 sobota 10.00 – 11.30 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
23.11.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
23.11.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
25.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
25.11.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.11.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
25.11.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
25.11.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30

13.30-14.15

Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
25.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
25.11.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.11.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
25.11.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
25.11.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – Język angielski – „Food” B. Romanek 0.6
25.11.2019 poniedziałek 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
25.11.2019 poniedziałek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
25.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.11.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia i chemia) – kl 5b

M.Kruze-Szmel 1.14
25.11.2019 poniedziałek 13.45-14.30 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
25.11.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
25.11.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.11.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
26.11.2019 wtorek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.11.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
26.11.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
26.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
26.11.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.11.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
26.11.2019 wtorek 12.40- 13.25 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
26.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.16
26.11.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
26.11.2019 wtorek 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
26.11.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
26.11.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
26.11.2019 wtorek 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
26.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.11.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
26.11.2019 wtorek 13.40-24.25 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa

K.Cięciwa

2.7

2.7

26.11.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.11.2019 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
26.11.2019 wtorek 14.20-15.05 Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
26.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
26.11.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
26.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
26.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
26.11.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
26.11.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
27.11.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
27.11.2019 środa 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
27.11.2019 środa 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
27.11.2019 środa 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.11.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
27.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
27.11.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak 0.17
27.11.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
27.11.2019 środa 13.30 – 15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
27.11.2019 środa 13.30- 15.00 Zadanie 1- Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I. Bogucka 0.5
27.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
27.11.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
27.11.2019 środa 13.40 – 14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
27.11.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.11.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna R. Korga 0.16
27.11.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
27.11.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.11.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze U.Dutkowska 1.10
27.11.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne K. Wolna 0.3
28.11.2019 czwartek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
28.11.2019 czwartek 07.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.11.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
28.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
28.11.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.11.2019 czwartek 12.45 – 13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
28.11.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
28.11.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

„Coraz wyżej”

R.Twardowska 0.6
28.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
28.11.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

28.11.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
28.11.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.11.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.11.2019 czwartek 13:30 –14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A.Trojanowska Aula

Oddziały Przedszkolne

28.11.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań.Projekt edukacyjny dla klas II-VIII K. Cięciwa 2.7
28.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – pierwsza pomoc B. Toporowska 2.11
28.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
28.11.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie1. Zajęcia „Coś z niczego” dla klas 1-3, prowadzone z wykorzystaniem TIK, Web Quest, korzystanie z OZE M. Hajder 1.12 lub 2.13
28.11.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.11.2019 piątek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.11.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.11.2019 piątek 11.45-12.30 Biofeedback I.Głogowska 2.21
29.11.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
29.11.2019 piątek 12.30-13.15 Biofeedback I.Głogowska 2.21
29.11.2019 piątek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
29.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
29.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
29.11.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
29.11.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
29.11.2019 piątek 13.30-14.15

14.20-15.05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
29.11.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)- kl.6b

M.Kruze-Szmel 1.14
29.11.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
29.11.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
30.11.2019 sobota 08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

Zadanie2. Projekt edukacyjny

(biologia)-kl 7 i 8

M.Kruze-Szmel 1.14
30.11.2019 sobota 09.00 – 10.30

10.40 – 12.10

12.20 – 13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
30.11.2019 sobota 09.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
30.11.2019 sobota 10.00-11.30

11.35-13.05

Zadanie 1. Projekt edukacyjny: Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka Sala/aula przedszkola
30.11.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
30.11.2019 sobota 10.40-12.15 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
Zajęcia dołożone w terminie późniejszym ze względu na długie zwolnienie innej prowadzącej
13.11.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
14.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
20.11.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
21.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
27.11.2019 środa 11.45-13.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.8
28.11.2019 czwartek 12.45-14.15 Muzykoterapia E. Cierpka 0.5
Zajęcia z biofeedbacku i logopedii prowadzone przez Panią Biernat zostają odwołane z powodu choroby w terminie 28-31.10.2019.
Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez Panią Okoń zostają odwołane z powodu choroby w dniach 22 i 23.10.2019.
Zajęcia z logopedii prowadzone przez Panią Biernat zostają odwołane w dniu 7.10.2019.
Zajęcia z muzykoterapii prowadzone Przez Panią Plis w dniu 24.10.2019 zostają odwołane.
Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Wojtaś w dniach 24.10.2019 i 25.10.2019 zostają odwołane.
Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone przez panią Bojańską w dniach 24.10.2019 i 25.10.2019 zostają odwołane.
Zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez Panią Agnieszkę Jałowiec zostają odwołane z powodu choroby w terminie 23.10.2019-30.10.2019.

Zajęcia z biofeedbacku i logopedii prowadzone przez Panią Darię Biernat zostają odwołane z powodu choroby w dniach 24.10.2019 i 25.10.2019.

Dodatkowe zajęcia z Panią Martą Kuczerą ze szkolnego centrum multimedialnego odbędą się  w sobotę 26.10.2019. Klasy 5 i 6 9.00-10.30, klasa 4 11.00-12.30
Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez Panią Romaniak zostają przełożone z soboty 19.10.2019 na sobotę 26.10.2019.

W dniu 14.10.2019 r. projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” finansowany ze środków Unii Europejskiej odbędzie się w godzinach od 13.30 do 15.00.

Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone przez Panią Bojańską w dniach 9,10,11,15.10.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.
Zajęcia z Panią Zielonką (zajęcia teatralne) w dniu 2.10.2019 w godz. 13.30-15.00 zostają odwołane.
Zajęcia z Panią Leją-Kamzel (biofeedback) w dniach 1-3.10.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia z terapii logopedycznej prowadzone przez Panią Biernat w dniu 7.10.2019 zostają odwołane.

Następujące zajęcia z Panią Głogowską zostają odwołane

  • 07.10.2019 Mali naukowcy 12.45- 14.15 
  • 09.10.2019 Biofeedback 12.45- 13.30
Zajęcia „Kółka fotograficznego” prowadzone przez panią Małgorzatę Tomalak w dniu 07.10.2019 w godz. 13.30-15.00 zostają odwołane.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (prowadzone przez panią Mędoń) w dniu 9 października w godz. 12.45-13.30 zostają odwołane. Odbędą się w innym terminie, czyli 15 października w godz. 13.15-14.00.
Zajęcia z Biofeedback  prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 09.10.2019 (środa)w godz.12:30 – 13:15  zostają odwołane.  
Zajęcia z robotyki prowadzone przez Pana Horowskiego w dniach 4.10.2019 i 5.10.2019 zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

 

Październik 2019

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
1.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
1.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
1.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
1.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
1.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
1.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
1.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
1.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
1.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
1.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
1.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
1.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
1.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
1.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
1.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
1.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
2.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
2.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
2.10.2019 środa 11.45-13:15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
2.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
2.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
2.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
2.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
2.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
2.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
2.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
2.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka 2.6
2.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
2.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
2.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
2.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
2.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
2.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
2.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
3.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
3.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
3.10.2019      czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
3.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
3.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
3.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
3.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
3.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
3.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
3.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
3.10.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
3.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
3.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
3.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
3.10.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
3.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
3.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
4.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
4.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
4.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
4.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
4.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
4.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
4.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
4.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
5.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
5.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
5.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
5.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
5.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
7.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
7.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
7.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
7.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
7.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
7.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
7.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
7.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna  klasy I-III D. Ziętalak
7.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
7.10.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1.Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
7.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
7.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
7.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
7.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
7.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
7.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
7.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
7.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
7.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
7.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
8.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
8.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
8.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
8.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
8.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
8.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
8.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
8.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
8.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
8.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
8.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
8.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
8.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
8.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
8.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
8.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
9.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
9.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
9.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
9.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
9.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
9.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
9.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
9.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
9.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
9.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
9.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
9.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
9.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
9.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
9.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
9.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
9.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
9.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
10.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
10.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
10.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
10.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
10.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
10.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
10.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
10.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
10.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
10.10.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
10.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
10.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
10.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
10.10.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
10.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
10.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
11.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
11.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
11.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
11.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
11.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
11.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
11.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
11.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
14.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
14.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
14.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
14.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
14.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
14.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
14.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
14.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
14.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
14.10.2019 poniedziałek   12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
14.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
14.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
14.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
14.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
14.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
14.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
14.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
14.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
15.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
15.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
15.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
15.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
15.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
15.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
15.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
15.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
15.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
15.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
15.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
15.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
15.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
15.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
16.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
16.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
16.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
16.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
16.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
16.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
16.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
16.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
16.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
16.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
16.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
16.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
16.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
16.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
16.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas         IV-VIII

K. Wolna 0.3
17.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
17.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
17.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
17.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
17.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
17.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
17.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
17.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
17.10.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
17.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
17.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
17.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
17.10.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
17.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
17.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
18.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
18.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
18.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
18.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
18.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
18.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
19.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
19.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
19.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
19.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
19.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
19.10.2019 sobota 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
21.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
21.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
21.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
21.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
21.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
21.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
21.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
21.10.2019 poniedziałek   12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
21.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
21.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
21.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
21.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
21.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
21.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
21.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
22.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
22.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
22.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
22.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
22.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
22.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
22.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
22.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
22.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
22.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
22.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
22.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
22.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
22.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
23.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
23.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
23.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
23.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
23.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
23.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
23.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
23.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
23.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
23.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
23.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
23.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
23.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
23.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
23.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
23.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
24.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
24.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
24.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
24.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
24.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
24.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
24.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
24.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
24.10.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
24.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
24.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
24.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
24.10.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
24.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
24.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
25.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
25.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
25.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
25.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
25.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
25.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
26.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
26.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
26.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
26.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
26.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
28.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
28.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
28.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
28.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
28.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
28.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
28.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
28.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
28.10.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
28.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
28.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
28.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
28.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
28.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
28.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
28.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
29.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
29.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
29.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
29.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
29.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
29.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
29.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
29.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
29.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
29.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
29.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.10.2019 wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K. Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
29.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
29.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
30.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
30.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback I.Głogowska 2.21
30.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
30.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
30.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
30.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
30.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
30.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
30.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
30.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
30.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
30.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
30.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
30.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
30.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
30.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
31.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
31.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
31.10.2019      czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
31.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
31.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
31.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
31.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
31.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
31.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
31.10.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
31.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
31.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
31.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
31.10.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
31.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
31.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku szkoły w Podgórzynie na ulicy Szkolnej 1 lub w terenie.

Zajęcia ze Szkolnego Centrum Multimedialnego z Panią Kuczerą zaplanowane na 27.09.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia Biofeedback planowane na 28.09.2019 zostały przełożone na 5.10.2019.

Wrzesień 2019

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
05.09.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
09.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
11.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
12.09.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
12.09.2019 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
13.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
16.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.09.2019 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.09.2019 wtorek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
18.09.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
18.09.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.8
18.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.09.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
18.09.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
18.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
19.09.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
19.09.2019 czwartek 12.45-14.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
19.09.2019 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
20.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.09.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
23.09.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.09.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
23.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
23.09.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
23.09.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
23.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.09.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projektedukacyjny B. Romanek 0.6
23.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
23.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.09.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
23.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
23.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
24.09.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.09.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska Teren

0.6

24.09.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
24.09.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny – Polubić czytanie I. Bogucka 0,5
24.09.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego U. Dutkowska 1.10
24.09.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
24.09.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
24.09.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
24.09.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
24.09.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.09.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
24.09.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I.Bogucka 0,5
24.09.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
24.09.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
24.09.2019 wtorek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
24.09.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.09.2019 wtorek 16.00-17.45 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.4
25.09.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
25.09.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
25.09.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
25.09.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny – Polubić czytanie I.Bogucka 0,5
25.09.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
25.09.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
25.09.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Warsztaty teatralne” E. Zielonka 2.6
25.09.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I.Bogucka 0,5
25.09.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.09.2018 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
25.09.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
25.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.09.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego U. Dutkowska 1.10
25.09.2015 środa 16.00-17.45 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.4
26.09.2019 czwartek 7:00-7:45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.09.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.09.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
26.09.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
26.09.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
26.09.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
26.09.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
26.09.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.09.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
26.09.2019 czwartek 12.45-14.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
26.09.2019 czwartek 13.30-15.00 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
26.09.2019 czwartek 13:30–14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
26.09.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.09.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.09.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
26.09.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.09.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
26.09.2019 czwartek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
26.09.2019 czwartek 15:00-15:45 Zadanie 3 – Biofeedback Daria Biernat 2.21
27.09.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
27.09.2019 piątek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.09.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.09.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum.         Multimedialne M. Kuczera 2.13
27.09.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
27.09.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.09.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
27.09.2019 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.09.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.09.2019 piatek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
27.09.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
27.09.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.09.2019 sobota 8.00-9.30 Zadanie 3. Biofeedback D.Ziętalak 2.19
28.09.2019 sobota 9.40-11.10 Zadanie 3. biofeedback D.Ziętalak 2.19
28.09.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
30.09.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
30.09.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.09.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
30.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
30.09.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback Paulina Okoń 2.21
30.09.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
30.09.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
30.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D. Ziętalak 1.20
30.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.09.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A.Mędoń 0.9
30.09.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny B.Romanek 0.6
30.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.09.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
30.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
30.09.2019 poniedziałek 14.30-16.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
30.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Czerwiec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 3.06.2019
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”
13.30 – 14.15

13.40-15.10

komp Ewelina Zielonka

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest)

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 4.06.2019
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00

13.30-14.45

komp Ewelina Zielonka

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest

13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 12.20 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 6.06.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy” tylko 7.06.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”6.05.2019
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 6,13.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”13,20,27.05.2019

W dniu 13.05.2019 do 15.00

13.30 – 14.15 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego27.05.2019
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna13,27.05.2019
15.00 – 15.45
14.00 – 17.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka13,20,27.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne 20.05.2019

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne28.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”14,21,28.05.2019
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka14,21,28.05.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna14,21,28.05.2019
15.00 – 15.45
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego15,22,29.05.2019
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne8,15,22.05.2019

W dniu 8.05.2019 do 14.20

13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”

22.05.2019 do 15.00

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 16.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka15,22,29.05.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne15,22.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 13.05 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”23.05.2019 do 15.40
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”16,23,30.05.2019
13.30 – 15.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka9,16,23.05.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego16,23,30.05.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 30.05.2019 do 16.30

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka10,17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I10.05.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 13.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne24.05.2019 9.00-11.45
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”17,24,31.05.2019
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17,31.05.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17.05.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne31.05.2019

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna18.05.2019
9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.40 – 11.25

11.30 – 12.15

12.20 – 13.05

2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego11,18.05.2019

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Kwiecień 2019

Na czas strajku zajęcia są zawieszone (8-26.04.2019)

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna bez 29.05.
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny„Las”

W dniu 1.04.2019 do 15.55

14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I

W dniu 30.04. do 14.25

12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”
12.30 –14.00

14.10 – 15.40

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40-14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 11,18.03.2019
11.45 – 13.15 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 18, 25.03.2019
12.45 – 14.45 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 4,11,18.03.2019
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 11,18,25.03.2019
13.30 – 14.15 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 18, 25.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”w dniu 25.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 25.03.2019

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniu12,19.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy IIw dniach 19,26.03.2019 i dodatkowo w dniu 26.03.2019 do 14.50
12.30 – 14.00 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 19,26.03.2019
13.30 – 14.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 19,26.03.2019
14.00 – 14.45

15.00 – 15.45

0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

w dniach 19, 26.03.2019

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w dniu 26.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 5,12,19,26.03.2019
17.00 – 18.30 i

18.35 – 19.20

Zdrojowy teatr Animacji w J.G. Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniu 26.03.2019

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 13,20,27.03.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 20,27.03.2019 i do 13.15 w dniu 20.03.2019
11.45-12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

W dniach 20, 27.03.2019

12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastycznew dniach 13,27.03.2019, w dniu 20.03.2019 do 14.20
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny„Ciekawi świata”w dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”w dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficznew dniach 20,27.03.2019
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 6,13,20,27.03.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne w dniach 13,27.03.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 7,14,28.03.2019
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”w dniach 14,21,28.03.2019
12.30 – 14.00 0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”w dniach 21,28.03.2019 i 28.03.2019 do 14.55
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14, 28.03.2019
12.45 – 13.30 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniu 28.03.2019
12.45 – 13.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 14.03.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniach 7,21,28.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
14.00 – 15.30 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14.03.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 28.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 21.03.2019 i

15.45 – 17.15 w dniu 28.03.2019

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 8,15,29.03.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzycznew dniach 15,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 15.03.2019
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 15,22,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 22,29.03.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 29.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna w dniu 15.03.2019
13.40 – 14.25 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 22,29.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 14.00 1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019
9.00 – 14.00 1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.