Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Pani Toporowska prowadząca zajęcia z pierwszej pomocy (Zadanie 1- projekt edukacyjny) jedzie z grupą uczniów na międzynarodowe pokazy ratownictwa w Jeleniej Górze 17.10.2019r. w godz. 11.30-14.40.

W dniu 14.10.2019 r. projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” finansowany ze środków Unii Europejskiej odbędzie się w godzinach od 13.30 do 15.00.

Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone przez Panią Bojańską w dniach 9,10,11,15.10.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.
Zajęcia z Panią Zielonką (zajęcia teatralne) w dniu 2.10.2019 w godz. 13.30-15.00 zostają odwołane.
Zajęcia z Panią Leją-Kamzel (biofeedback) w dniach 1-3.10.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia z terapii logopedycznej prowadzone przez Panią Biernat w dniu 7.10.2019 zostają odwołane.

Następujące zajęcia z Panią Głogowską zostają odwołane

  • 07.10.2019 Mali naukowcy 12.45- 14.15 
  • 09.10.2019 Biofeedback 12.45- 13.30
Zajęcia „Kółka fotograficznego” prowadzone przez panią Małgorzatę Tomalak w dniu 07.10.2019 w godz. 13.30-15.00 zostają odwołane.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (prowadzone przez panią Mędoń) w dniu 9 października w godz. 12.45-13.30 zostają odwołane. Odbędą się w innym terminie, czyli 15 października w godz. 13.15-14.00.
Zajęcia z Biofeedback  prowadzone przez panią Paulinę Okoń w dniu 09.10.2019 (środa)w godz.12:30 – 13:15  zostają odwołane.  
Zajęcia z robotyki prowadzone przez Pana Horowskiego w dniach 4.10.2019 i 5.10.2019 zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

 

Październik 2019

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
1.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
1.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
1.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
1.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
1.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
1.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
1.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
1.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
1.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
1.10.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
1.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
1.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
1.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
1.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
1.10.2019 wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
1.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
1.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
1.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
2.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
2.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
2.10.2019 środa 11.45-13:15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
2.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
2.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
2.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
2.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
2.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
2.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
2.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
2.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne dla klas IV-VI E. Zielonka 2.6
2.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
2.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
2.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
2.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
2.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
2.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
2.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
3.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
3.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
3.10.2019      czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
3.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
3.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
3.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
3.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
3.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
3.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
3.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
3.10.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
3.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
3.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
3.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
3.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
3.10.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
3.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
3.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
4.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
4.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
4.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
4.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
4.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
4.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
4.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
4.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
4.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
4.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
5.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
5.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia
z wykorzystaniem programu Matematycy z Podgórzyna
K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
5.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
5.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
5.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
7.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
7.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
7.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
7.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
7.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
7.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
7.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
7.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna  klasy I-III D. Ziętalak
7.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
7.10.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1.Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
7.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
7.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
7.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
7.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
7.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
7.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
7.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
7.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
7.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
7.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
8.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
8.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
8.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
8.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
8.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
8.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
8.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
8.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
8.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
8.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
8.10.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
8.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
8.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
8.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
8.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
8.10.2019 wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
8.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
8.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3

 

9.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
9.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
9.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
9.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
9.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
9.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
9.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
9.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
9.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
9.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
9.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
9.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
9.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
9.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
9.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
9.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
9.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
9.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
10.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
10.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
10.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
10.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
10.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
10.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
10.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
10.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
10.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
10.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
10.10.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
10.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
10.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
10.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
10.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K.Cięciwa 2.7
10.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
10.10.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
10.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
10.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
11.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
11.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
11.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
11.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
11.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
11.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
11.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
11.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
11.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
11.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
14.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
14.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
14.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
14.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
14.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
14.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
14.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
14.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
14.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
14.10.2019 poniedziałek   12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
14.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
14.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
14.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
14.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
14.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
14.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
14.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
14.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
15.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
15.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
15.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
15.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
15.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
15.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
15.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
15.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
15.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
15.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
15.10.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J.Plis 0.5
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
15.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
15.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
15.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
15.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
15.10.2019 wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
15.10.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
15.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
16.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
16.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
16.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
16.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
16.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
16.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
16.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
16.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
16.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
16.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
16.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
16.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
16.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
16.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
16.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
16.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
16.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas         IV-VIII

K. Wolna 0.3
17.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
17.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
17.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
17.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
17.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
17.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
17.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
17.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
17.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
17.10.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
17.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
17.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
17.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
17.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
17.10.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
17.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
17.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
18.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
18.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
18.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
18.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
18.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
18.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
18.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
18.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
18.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
18.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
19.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
19.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
19.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
19.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
19.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
19.10.2019 sobota 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
21.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
21.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
21.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
21.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
21.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
21.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
21.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
21.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
21.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
21.10.2019 poniedziałek   12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
21.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
21.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
21.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
21.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
21.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
21.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
21.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
21.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
21.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
22.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
22.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
22.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
22.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
22.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
22.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
22.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
22.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
22.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
22.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
22.10.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
22.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
22.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
22.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
22.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
22.10.2019 wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
 

22.10.2019

wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
22.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
23.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
23.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
23.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
23.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
23.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
23.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
23.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
23.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
23.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
23.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
23.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
23.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
23.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
23.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
23.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
23.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
23.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
24.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
24.10.2019 czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
24.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
24.10.2019 czwartek 12.45-13.30

13.40-14.25

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
24.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
24.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
24.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
24.10.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
24.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
24.10.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
24.10.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.10.2019 czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
24.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
24.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
24.10.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
 

24.10.2019

czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
24.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
25.10.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
25.10.2019 piątek 12.00-13.30

13.40-15.10

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
25.10.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
25.10.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
25.10.2019 piątek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
25.10.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
25.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.10.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
25.10.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
25.10.2019 piątek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
26.10.2019 sobota 8.00-10.30 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
26.10.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
26.10.2019 sobota 9.00-10.30 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
26.10.2019 sobota 10.00-11.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
26.10.2019 sobota 10.40-12.10 Zadanie 3. Biofeedback

Klasy IV-VIII

D. Ziętalak 2.21
28.10.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
28.10.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
28.10.2019 poniedziałek 11.45-12.30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
28.10.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.12
28.10.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
28.10.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
28.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
28.10.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
28.10.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
28.10.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny – język angielski dla kl.1-3 B. Romanek    0.6
28.10.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
28.10.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
28.10.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3.Terapia logopedyczna D. Biernat 1.8
28.10.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
28.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.10.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie2. Projekt edukacyjny M.Kruze-Szmel 1.14
28.10.2019 poniedziałek 13.40–14.25 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
28.10.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
28.10.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
28.10.2019 poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
29.10.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
29.10.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2.Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
29.10.2019 wtorek 11:45-13:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 A. Mędoń 0.9
29.10.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
29.10.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
29.10.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
29.10.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
29.10.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
29.10.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
29.10.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
29.10.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25

14.30-15.15

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
29.10.2019 wtorek 13.40-14.25 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.13
29.10.2019 wtorek 13.45- 14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.10.2019

 

wtorek 14.15-15.45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K. Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
29.10.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
29.10.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
29.10.2019

 

wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
29.10.2019 wtorek 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas I-III

K. Wolna 0.3
30.10.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
30.10.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Biofeedback

 

I.Głogowska 2.21
30.10.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3. Muzykoterapia A. Jałowiec 1.8
30.10.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1. Polubić czytanie dla kl.1 I. Bogucka 0.5
30.10.2019 środa 12.45-13.30 Zajęcia w ramach szkolnego centrum multimedialnego M. Kuczera 2.8
30.10.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna klasy I-III D. Ziętalak
30.10.2019 środa 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
30.10.2019 środa 12.40-14.10

14.20-15.50

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka (dla klas I-V) G. Horowski 1.12
30.10.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
30.10.2019 środa 13.30-14.15 Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 1.8
30.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy” dla kl.6 I. Bogucka 0.5
30.10.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Warsztaty teatralne

dla klas IV-VI

E. Zielonka 2.6
30.10.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne, M. Tomalak 2.13
30.10.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.10.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
30.10.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla kl.1-3 R. Korga 0.16
30.10.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.10.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego U. Dutkowska 1.10
30.10.2019 środa 16.00-17.45 Warsztaty plastyczne

dla klas IV-VIII

K. Wolna 0.3
31.10.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
31.10.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback dla klas I-III J.Leja – Kamzel 2.21
31.10.2019      czwartek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
31.10.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
31.10.2019 czwartek 12.45–13.30 Zadanie 1. Warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
31.10.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” dla kl.1 I.Głogowska 0.8
31.10.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
31.10.2019

 

czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
31.10.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna dla kl. 1 A. Mędoń 0.9
31.10.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
31.10.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
31.10.2019

 

czwartek 13:30-14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula w przedszkolu
31.10.2019     czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dla klas IV-VIII K. Cięciwa 2.7
31.10.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” dla klas 1-3. M. Hajder 2.13 i 2.12
31.10.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” dla kl.4-8 B. Toporowska 2.11
31.10.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia
dla klas I-III
K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
31.10.2019 czwartek 15.00-15.45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku szkoły w Podgórzynie na ulicy Szkolnej 1 lub w terenie.

Zajęcia ze Szkolnego Centrum Multimedialnego z Panią Kuczerą zaplanowane na 27.09.2019 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia Biofeedback planowane na 28.09.2019 zostały przełożone na 5.10.2019.

Wrzesień 2019

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr
05.09.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
09.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
11.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
11.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
12.09.2019 czwartek 12.45-13.30 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
12.09.2019 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 2. Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
13.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
13.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
16.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
17.09.2019 wtorek 13.45–14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
17.09.2019 wtorek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
18.09.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
18.09.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum Multimedialne M. Kuczera 2.8
18.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
18.09.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
18.09.2019 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
18.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
19.09.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
19.09.2019 czwartek 12.45-14.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
19.09.2019 czwartek 13.45–14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
20.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
20.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
21.09.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
23.09.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
23.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A. Mędoń 0.9
23.09.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
23.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
23.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
23.09.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
23.09.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A. Mędoń 0.9
23.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.09.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projektedukacyjny B. Romanek 0.6
23.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
23.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
23.09.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
23.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
23.09.2019

 

poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
23.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
24.09.2019 wtorek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
24.09.2019 wtorek 11.45-12.30

12.45-13.30

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska Teren

0.6

24.09.2019 wtorek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
24.09.2019 wtorek 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny – Polubić czytanie I. Bogucka 0,5
24.09.2019 wtorek 12.30-14.00 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego U. Dutkowska 1.10
24.09.2019 wtorek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
24.09.2019 wtorek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
24.09.2019 wtorek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
24.09.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
24.09.2019 wtorek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.09.2019 wtorek 13.30-14.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
24.09.2019 wtorek 13.30-15.00 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I.Bogucka 0,5
24.09.2019 wtorek 13.45-14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2019 wtorek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
24.09.2019 wtorek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
24.09.2019 wtorek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
24.09.2019 wtorek 14.30-16.00 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
24.09.2019 wtorek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
24.09.2019 wtorek 16.00-17.45 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.4
25.09.2019 środa 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
25.09.2019 środa 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
25.09.2019 środa 11.45-12.30

12.30-13.15

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
25.09.2019 środa 12.40-14.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2019 środa 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D.Ziętalak 1.20
25.09.2019 środa 12.40-13.25 Zadanie 1-Projekt edukacyjny – Polubić czytanie I.Bogucka 0,5
25.09.2019 środa 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
25.09.2019 środa 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
25.09.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Warsztaty teatralne” E. Zielonka 2.6
25.09.2019 środa 13.30-15.00 Zadanie 1-Projekt edukacyjny- Młodzi odkrywcy I.Bogucka 0,5
25.09.2019 środa 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.09.2018 środa 13.40–14.25 Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego E.Romaniak 2.9
25.09.2019 środa 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
25.09.2019 środa 14.20-15.50 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
25.09.2019 środa 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
25.09.2019 środa 15.15-16.45 Zadanie1. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego U. Dutkowska 1.10
25.09.2015 środa 16.00-17.45 Zadanie 1. Warsztaty plastyczne K.Wolna 0.4
26.09.2019 czwartek 7:00-7:45 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
26.09.2019 czwartek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.09.2019 czwartek 11.45-12.30 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
26.09.2019 wtorek 11.45-13.15 Zadanie 1. Zajęcia Web Quest A.E.Waniczek 1.8
26.09.2019 czwartek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
26.09.2019 czwartek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
26.09.2019 czwartek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
26.09.2019 czwartek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
26.09.2019 czwartek 12:30–13:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
26.09.2019 czwartek 12.45-14.25 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze „Coraz wyżej” R. Twardowska 0.6
26.09.2019 czwartek 13.30-15.00

 

Zadanie 3. Muzykoterapia J. Plis 0.5
26.09.2019 czwartek 13:30–14:15 Zadanie 1. Warsztaty teatralne A. Trojanowska Aula przedszkolna
26.09.2019 czwartek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.09.2019 czwartek 13.45-14.30 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
26.09.2019 czwartek 14:15-15:45 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
26.09.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
26.09.2019 czwartek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7
26.09.2019 czwartek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
26.09.2019 czwartek 15:00-15:45 Zadanie 3 – Biofeedback Daria Biernat 2.21
27.09.2019 piątek 7.15-8.00 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
27.09.2019 piątek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
27.09.2019 piątek 11.45-12.30

12.30-13.15

Zadanie 3. Biofeedback I. Głogowska 2.21
27.09.2019 piątek 12.00-13.30 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.09.2019 piątek 12.45-13.30 Zadanie 1. Szkolne Centrum.         Multimedialne M. Kuczera 2.13
27.09.2019 piątek 12:45-13:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
27.09.2019 piątek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback P. Okoń 2.21
27.09.2019 piątek 13.30-14.15

14:20-15:05

Zadanie 3. Biofeedback E. Zielonka 2.21
27.09.2019 piątek 13.15-14.00 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
27.09.2019 piątek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 13.40-15.10 Zadanie 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – robotyka G. Horowski 1.12
27.09.2019 piatek 14:15-15:00 Zadanie 3. Muzykoterapia K.Florczyk Sala zajęć dodatkowych(przedszkole)
27.09.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
27.09.2019 piątek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
27.09.2019 piątek 14.30–15.15 Zadanie 2 Projekt edukacyjny K. Kurek 1.9
28.09.2019 sobota 8.00-9.30 Zadanie 3. Biofeedback D.Ziętalak 2.19
28.09.2019 sobota 9.40-11.10 Zadanie 3. biofeedback D.Ziętalak 2.19
28.09.2019 sobota 9.00–10.30

10.40–12.10

12.20–13.50

Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem programu „Matematycy z Podgórzyna” K. Kurek

M. Wojtaś

1.9
30.09.2019 poniedziałek 07.00-07.45 Zadanie 3. Biofeedback J.Leja – Kamzel 2.21
30.09.2019 poniedziałek 7.00-7.45 Zadanie 3. Biofeedback M. Wojtaś 2.21
30.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3 – Biofeedback D. Biernat 2.21
30.09.2019 poniedziałek 11.45-13.15 Zadanie 3.Muzykoterapia A. Jałowiec przedszkole
30.09.2019 poniedziałek 11:45-12:30 Zadanie 3. Gimnastyka korekcyjna A.Mędoń 0.9
30.09.2019 poniedziałek 12:30-13:15 Zadanie 3. Biofeedback Paulina Okoń 2.21
30.09.2019 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 3. Biofeedback M. Tomalak 2.21
30.09.2019 poniedziałek 12.45-14.15 Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Mali naukowcy” I.Głogowska 0.8
30.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3. Terapia logopedyczna D. Ziętalak 1.20
30.09.2019 poniedziałek 12.45-13.30 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.09.2019 poniedziałek 12:45-14:15 Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze A.Mędoń 0.9
30.09.2019 poniedziałek 12.45-14.30 Zadanie 1. Projekt edukacyjny B.Romanek 0.6
30.09.2019 poniedziałek 13.30-14.15 Zadanie 3 – Terapia logopedyczna D. Biernat 1.20
30.09.2019 poniedziałek 13.30–15.00 Zadanie 1. Koło zainteresowań – warsztaty fotograficzne M. Tomalak 2.13
30.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2019 poniedziałek 13.40-14.25 Zadanie 1. Kółka zainteresowań – warsztaty muzyczne M. Rakoczy 1.13
30.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 3. Terapia Sensoryczna K. Bojańska 1.21
30.09.2019 poniedziałek 14.00-15.30 Zadanie 3. Terapia pedagogiczna i logopedyczna R.Korga 0.16
30.09.2019 poniedziałek 14.30-16.00

 

Zadanie 1. Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc” B. Toporowska 2.11
30.09.2019 poniedziałek 14.30-15.15 Zadanie 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań K.Cięciwa 2.7

 

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Czerwiec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 3.06.2019
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”
13.30 – 14.15

13.40-15.10

komp

 

Ewelina Zielonka

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest)

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 4.06.2019
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00

 

13.30-14.45

komp Ewelina Zielonka

 

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest

 

13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 12.20 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 6.06.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy” tylko 7.06.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”6.05.2019
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 6,13.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”13,20,27.05.2019

W dniu 13.05.2019 do 15.00

13.30 – 14.15 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego27.05.2019
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś

 

Gimnastyka korekcyjna13,27.05.2019

 

15.00 – 15.45
14.00 – 17.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka13,20,27.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne 20.05.2019

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne28.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”14,21,28.05.2019
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka14,21,28.05.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna14,21,28.05.2019
15.00 – 15.45
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego15,22,29.05.2019
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne8,15,22.05.2019

W dniu 8.05.2019 do 14.20

13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”

22.05.2019 do 15.00

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 16.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka15,22,29.05.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne15,22.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 13.05 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”23.05.2019 do 15.40
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”16,23,30.05.2019
13.30 – 15.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka9,16,23.05.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego16,23,30.05.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 30.05.2019 do 16.30

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka10,17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I10.05.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 13.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne24.05.2019 9.00-11.45
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”17,24,31.05.2019
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17,31.05.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17.05.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne31.05.2019

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna18.05.2019
9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.40 – 11.25

11.30 – 12.15

12.20 – 13.05

2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego11,18.05.2019

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Kwiecień 2019

Na czas strajku zajęcia są zawieszone (8-26.04.2019)

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna bez 29.05.
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny„Las”

W dniu 1.04.2019 do 15.55

14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I

W dniu 30.04. do 14.25

12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”
12.30 –14.00

14.10 – 15.40

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40-14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 11,18.03.2019
11.45 – 13.15 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 18, 25.03.2019
12.45 – 14.45 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 4,11,18.03.2019
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 11,18,25.03.2019
13.30 – 14.15 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 18, 25.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”w dniu 25.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 25.03.2019

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniu12,19.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy IIw dniach 19,26.03.2019 i dodatkowo w dniu 26.03.2019 do 14.50
12.30 – 14.00 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 19,26.03.2019
13.30 – 14.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 19,26.03.2019
14.00 – 14.45

15.00 – 15.45

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

w dniach 19, 26.03.2019

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w dniu 26.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 5,12,19,26.03.2019
17.00 – 18.30 i

18.35 – 19.20

Zdrojowy teatr Animacji w J.G. Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniu 26.03.2019

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 13,20,27.03.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 20,27.03.2019 i do 13.15 w dniu 20.03.2019
11.45-12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

W dniach 20, 27.03.2019

12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastycznew dniach 13,27.03.2019, w dniu 20.03.2019 do 14.20
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny„Ciekawi świata”w dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”w dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficznew dniach 20,27.03.2019
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 6,13,20,27.03.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne w dniach 13,27.03.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 7,14,28.03.2019
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”w dniach 14,21,28.03.2019
12.30 – 14.00 0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”w dniach 21,28.03.2019 i 28.03.2019 do 14.55
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14, 28.03.2019
12.45 – 13.30 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniu 28.03.2019
12.45 – 13.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 14.03.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniach 7,21,28.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
14.00 – 15.30 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14.03.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 28.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 21.03.2019 i

15.45 – 17.15 w dniu 28.03.2019

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 8,15,29.03.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzycznew dniach 15,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 15.03.2019
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 15,22,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 22,29.03.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 29.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna w dniu 15.03.2019
13.40 – 14.25 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 22,29.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 14.00 1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019
9.00 – 14.00 1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.