Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Zajęcia GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ to zestaw ćwiczeń ruchowych mających na celu korekcję wad postawy ciała. Podczas zajęć gimnastycznych dzieci uczą się przyjmowania prawidłowej postawy w różnych warunkach życia codziennego. Korygują wady poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń korekcyjnych i oddechowych. Wzmacniają mięśnie grzbietu, kręgosłupa oraz rozciągają mięśnie przykurczone. Ćwiczą pamięć mięśniową i koncentrację. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw oraz gier ruchowych. Podczas ćwiczeń wykorzystane są przybory (m.in. maty, laski gimnastyczne, szarfy, woreczki gimnastyczne, piłki, bosu), co dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego