Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Przeciwdziałamy wadom postawy podczas odpowiednich ćwiczeń i zabaw gimnastycznych – gimnastyka to podstawa


Tor przeszkód
Pokonywanie toru przeszkód to wspaniała zabawa. Trzeba dużej sprawności i zręczności,
żeby przejść wszystkie pułapki!

Kolorowa gimnastyka czyli wzmacniamy duże partie mięśniowe.

Gimnastyka korekcyjna też może być kolorowa i radosna! Bawimy się tworząc tor przeszkód i ćwiczymy z kostkami zadaniowymi. Pierwszy rzut – wiemy jakie są przed nami wyzwania, drugi rzut – wiemy jak długo lub ile powtórzeń musimy wykonać.

Pokonujemy tor przeszkód.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej skierowane są do dzieci klas 1-3. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalają skutecznie zapobiegać powstawaniu wad postawy, korygować wady już istniejące oraz wzmacniać mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Zajęcia stanowią propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Urozmaicone zadania umożliwiają dzieciom ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności fizycznej stanowiącej niezbędny warunek rozwoju dziecka.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.