Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Podczas zajęć biofeedback ćwiczymy koncentrację uwagi, skupienia uwagi na jednym przedmiocie. To ćwiczenia, które pomagają uczestnikowi wyciszyć się. Po skończonym treningu , zawsze jest czas na krótki relaks na fotelu masującym.

Cele  terapii

  • poprawa koncentracji uwagi,
  • usprawnianie funkcji psychicznych: myślenia, pamięci,
  • wzrost motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  • poprawa tempa pracy,
  • poprawa samopoczucia, podwyższenie samooceny ucznia.

Cel ogólny terapii EEG Biofeedback: uczenie się kierowania swoją bioelektryczną czynnością mózgu poprzez zwiększanie występowania pożądanych i hamowanie  występowania niepożądanych fal mózgu, w czasie procesu terapeutycznego opartego na treningu.

Metoda Beta / Theta (trening lewostronny – na C3): poprawa funkcji poznawczych, koncentracji uwagi, zdolności uczenia się, zwiększenie szybkości procesów intelektualnych, stymulowanie do działania, zwiększenie motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego, tempa pracy (wzmacnianie Beta1 i hamowanie Theta + hamowanie Beta2).

Metoda SMR / Theta (trening prawostronny – na C4): eliminowanie niepokoju, przejawów nadpobudliwości, zmniejszenie poziomu agresji, pobudzenia, podwyższonego napięcia mięśniowego, zwiększenie samokontroli, zdolności relaksacji, poczucia zadowolenia, wyciszenie, , wzbudzanie uczuć empatycznych, poprawa orientacji przestrzennej (wzmacnianie SMR i hamowanie Theta + hamowanie Beta2).

Przewidywane efekty:

  • poprawa wyników w nauce i zachowaniu
  • pozytywne zmiany w zachowaniu i relacjach rodzinnych
  • poprawa w kontaktach interpersonalnych, większe zaangażowanie
  • w życie klasy/ grupy,
  • wzrost kompetencji komunikacyjnych ucznia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego